További jegyzetek itt!

Nemzetközi számviteli trendek

1. számivetli beszámolás elméleti alapjai

2. Klasszikus elmélet — számviteli filozófia

3. Nemzetközi trendek

4. Harmonizáció

5. Harmonizáció szintjei


1. számivetli beszámolás elméleti alapjai

2. Klasszikus elmélet — számviteli filozófia

3. Nemzetközi trendek

4. Harmonizáció

5. Harmonizáció szintjei


by: Bosnyák János
2008. november 27.

„kedves törzstagok…”

„azt hiszem, sok az ismerős, vagy legalábbis sokaknak vagy mindenkinek járnia kellene a másik tárgyra… látom soan megörültek, hogy számvitelóra lesz…”

számivetli beszámolás elméleti alapjai

gazdasági valóság → gazdasági valóságról alkotott kép

számviteli elmélet, módszertan, gyakorat…

a számítógépes modellezés korában ez már filmes szakma… mozgóképeket mutat--

hol hogy szabályoznak, mit szabályozunk…


Klasszikus elmélet — számviteli filozófia

digraph klassz_elmelet { „Érdekhordozók (célhordozók)\nÉrdekeu(céljai)" -> "Érdekütközés" -> "Érdekellentétek feloldása" -> "Számviteli filozófia" -> "Pénzügyi kimutatások összeállításának módszertana”; }

meg kell fogyelni, hogy milyen szögből akarunk rálátni a bemutatandó ga
zdasági valóságra….
mi a real? mia a számviteli filozófia…?

amikor a pénzügyi kimutatások összeállításának módszertanáról beszélünk
 mikroszintű: egy adott vállalkozáson belül nézzük…
 makroszinten: ország, régió, stb…
 vagy: multi: 120 országban van lánya… és szeretne egységes reporting rendszert…

számviteli elnevezések:
UK: igaz és valós
DE: precíz és szabályos
HU: megbízható és valós
mögöttes feltételezések, minőségi jellemzők… alapelvek és azok hierarchiája… korátozó tényezők…


IFRS:
Érthetőség, Relevancia, Megbízhatóság, Összehasonlíthatóság

relevancia és mebízhatóság: egymésnak ellentmond ltászólag…

releváns egy információ, ha megerősít egy feltételezésben, vagy előrejelez valamit…

másik: valóságű archiválás
 tartalom a forma felett… semlegesség, óvatosság, teljesség…


Nemzetközi trendek

a kölső célra készülő pénzügyi kimutatásokkal kapcsolatos számviteli szabályozásban…

eltérések okai:
jogrenszer
 kodifidált (római jog)
 szokásjog
vállalat finanszírozása
 megánefektetők intézményi befektetők
 bankok
 állami tulajdonú bankok

 ha Magyarországon hitelt kérnk, akkor kérdőívet kell kitölteni…
adózás
számviteli szakma (története, képzettsége, stb…)
egyéb…


pénzügyi beszámolók vs. adózás…
 alacsonyabb igényeket elég csökkentett módszerekkel… lásd EVA…
 nomeg egyszemélyes Roncs Bt-nél kevés esetben lesz konfliktus a munkavállaló és a tulaj közt…
 eddig új pince kellett a sok beszámoló-szemétnek.
 msot átmegyünk digitális útra. jön a digitális szemét…
 így egyszerűbb…………

helyi:
 gyarmatosítás pl… történelem…

⇒ globalizáció, harmonizáció گelé haladunk…

ternd: IFRS vs. US GAAP
Nemzetközi számviteli standardek rendszere…
Egyesült államok egységes zsámviteli szabályai…

Európai Unió:
 ha már egyszer vámunió van… legyen ismert, hogy hogy mérik az adóalapot (nagyrészt a számviteli beszámolókból…)
 nemigen tudott egységes szabályrendszert létrehozni…

 … inkább az IFRS és az US GAAP közelít egymáshoz…

IFRS: Internat
 IASB: európai szinten ez a leglényegesebb1
US GAAP 
 FASB

Harmonizáció

előnyök:
összehasonlító pénzügyi beszámolók
összeállítás, elemzés idehe, költsége csökken
befektetési döntések elősegítése
nemzetközi könyvvizsgáló társaságok munkájának könnyítse…

akadályok:
nacionalizmus
környezeti különbségek, eltérő tradíciók
beszámolás adózással való kapcsolata…
üzemméret — differencializálódás, specializácó: más szabály kell a piciknek, nagyobaknak, illetve a kib. nagyoknak…
a Roncs Kſt.-re nem érdemes US GAAP-et alkalmazni…

Harmonizáció szintjei

Nemzetközi:
 IFRS, US GAAP

Regionális szont: EU

Nemzeti szintIASC/IASB 2001:
globálos számviteli standardsorozat
átlátható összehasonlítható információközlés
kovnergencia (US GAAP, nemzti)

2002: Normalk: IASB—FASB kézfogás
→ a nemzetközi tőzsdére lehet menni IFRS és/vagy US GAAP beszámolókkal…
amelyeknek legfrissebb verziói közelednek…

EU tőzsdén kötelező IFRS-t csináni…

IASB:
 vállalatirányítási gyaorlat
 konzisztens, átfpdó számviteli standardek…
 könyvvizsgálói gyakorlat
 átfogó felügyeleti rendszer2007 dec 15
USA elfogadja a tőzsdéin az IFRS bezsámolóját némi korrekcióval…

2003: EU: IFRS (IAS)-ek előtti akadályok eltávolítása… (rendelet)
1606/2002/EK: az eu tőzsdéken 2005. jan. 1-től a nefogadott IFRS szerint kell készítenie a számviteli beszámolóját…
szó szerint kell alkalmazni, adaptáció nélkül…
a rendelet lehetővé tezsi, hogy a Roncs Bt. is IFRS szerint könyveljen. cserébe van, akinek viszont muszáj aszerint…

IFRS befogadott változatát Magyarország persze a lehető legkésőbb implementálja…


Magyar szabályozás:
 menedzsment egyetemlegesen felel…

 „összhangban áll az Európai Unió irányelveivel” — ahapersze.


Magyar Standard értelmezp Testület: ide szerettek jelentkezni, mivel standard még nincs, tehát probléma nincs vele, de cserébe jár a fizu.