További jegyzetek itt!

Business Marketing

1. Miért beszélünk szervezetközi marketingről?

2. Néhány elnevezés

3. Busines smarketing

4. Szervezeti piacok

5. Piaci szereplők típusai

5.1. Vállalatok

5.2. Intézmény

5.3. Kormányzati szervek


1. Miért beszélünk szervezetközi marketingről?

2. Néhány elnevezés

3. Busines smarketing

4. Szervezeti piacok

5. Piaci szereplők típusai

5.1. Vállalatok

5.2. Intézmény

5.3. Kormányzati szervek


by: Mandják Tibor

mi az a business marketing…?
jegyzet: elvileg lesz majd… kolléámmal közösen írjuk és tudom hogy állunk… slideok fent lesznek viszont

Miért beszélünk szervezetközi marketingről?

mindig szervezethez kapcsolódik…
… de itt a vevő is szervezet

azért szervezet. mert a vállalattal elllentétben nem feltétlen profitorientált…

marketing
piac megismerése, termék eljuttatása…. 4P stb.
„a marketing vezetési filozófia és akció együtt

…node a mélyén ott van a biznisz!
 - adásvétel…
 - kölcsönös haszon
 - pééénz!

 … az eladó értéket ad pénzért. a vevő azt veszi. csak az árpreferencia más…
 … felszínen van egy árban manifesztálódó ellentét… de a motiváció ugyanaz: mindketten hiányzó erőforrást alarnak pótolni
 ⇒ erőforrásfüggőségi elméletek

az aap a biznisz, a marketing meg eszközrendszer, ami a biznisz létrejöttét segíti elő

kettős rtékterentés… csak az eladó oldlaáról is:
 ad1: szükségletkielégítés: olyat hozok létre, amire vkinek szüksége van, és fizet is érte
 ad2:gazdaságosság: úgy csinálom, hogy nekem is megérje

kell egy cseretárgy: termék, szolgáltatás, miegyéb… és kell hozzá egy partner

relationship marketing
nem a cseretárgyra, hanem a partnerre koncentrálunk

Néhány elnevezés

ipari marketing
a 4p hogyan alkalmazható, ha a vevő iparvállalat? — legtöbbször nem nagyon hoisszó az érétkesítési csatorna…
… elfogadottá vált, már a '30-as években csinálták Amerikában…

'80-as évek:
Business-to-business marketung
elég világos, mert a business az iparág, üzlet, vállalat… ⇒ „vállalatok közöttti marketing”
B2B
business-to-business, főként az internet miatt…

a régi ipari marketing könyvekkel ellentétben ezeknek már Business-to-business arketing a címük, és nem 400 hanem 800 oldalasak…

business marketing
picit problematikusabb, mert minden marketing businesszel van kapcsolatban
szervezeti marketing
valóban van ilyen, de a business marketing nem erről szól…
szervezetközi marketing
még nem től elfogaditt, pedig tényleg szervezetek közti marketingről, üzletről van szó…

Busines smarketing

A business-to-business marketing alapvető sajátossága, hogy a vevők szervezetek és nem az egyéni fogyasztók

… erre alapul… a marketingszemlélet lényege, hogy megértsem a vevőt. ha a vevő szervezet, akkor másképp működik, mint az egyéni vásárló… ⇒
versenytárgyalások, közbeszerzési eljárások… ez elég ritka a köznapi kiskereskedelemben.

Szervezeti piacok

piaci szereplő
az a szervezet, amely a saját önkéntes döntése alapján vagy törényi előírásoknak megfelelően részt vesz a termékek és szolgáltatások piaci csréjében, vagy befolyásolja ezt a cserét.

⇒ valaki valamiért úgy dönt. hogy a piacról szerez be valamilyen erőforrást

… no ezek a piaci szereplők érdekelnek minket marketing szempontjából
⇒ azok is piaci szereplők, akik nem részei az adásvételi folyamatnak, de valamilyen módon befolyásolják a vevőnek, aze ladónak, esetleg mindekttőnek a viselkedését.

pl. hatóságopk gyógyszerforgalmazásnál…

szervezet
olyan rendszer, amelynek a máködése emberi cselekvésen keresztül valósul meg (Chikán, 2005)


Piaci szereplők típusai

- vállalatok
- intézmények
- kormányzati szervek
- civil szervezetek

vagy ők végzik a marketingtevékenységet, vagy ők segítik elő a cserét…

Vállalatok

vállalat
közvetlen gazdasági tevékenységet végző, jogilag önálló szervezet, az üzleti vállalakozás szervezeti kerete, amely termeléssel, szolgáltatással, vagy kereskedelemmel foglalkozik.
⇒ termel vagy vesz, meg elad.

üzlet vállalkozás
olyan emberi tevékenység, amelynek alapvető célja a fogyasztói igények kielégítése, de csak olyan módon, hogy ez a tevékenység a vállalkozás számára nyereséges legyen
⇒ a magyar valóság: egy csomó vállalkozás nem termel nyereséget. ez valahol nem természetes…☺

a fogyasztói szükséglet kielégítése a vállalkozás létalapja
fogyasztói igény
olyan konkretizálódoott szükséglet, amelyet a fogyasztó piaci csereakció keretében kíván kielégíteni.

késztemékgyártók
azoka vállalatok, amelyek azért vásárolnak termékeket, hogy azokat beépítsék, vagy igénybe vegyék az általuk előállított késztermékben, amelyet aztán elsősorban a szervezeti piacon értékesítenek általában végül valami fogyasztási cikket állít elő…

OEM
Original Equipment Manufacturers — a saját márkanevük alatt gyártják azokat a termékeket, emyleket a szervezeto, vagy a fogyasztási cikkek piacán értékesítenek.

Pl.: Audi, Dell… IKARUS!!!11
 Ikarus: akkoriban a Merzedes után a második legnagyobb autóbuszgyártó volt. A Renault anno azért nem vette meg, mert azt mondta, hogy túl nagy☺


 pótalkatrész piac
 aki megvesz egy ilyen terméket, egy idő után kellenek neki a gyorsan amortizálódó alkatrészek ⇒ „ez az igazi nagy biznisz”, ahol van pótalkatrészpiac
 [KOMMENT: Ikarust Angliában, Egyiptomban, Ámerikában is értékesítették… Az amerikai lánya (Nabi) még mindig működik ☺]
 … akkor van garancia, ha márkaszervízben javítjuk, pótalkatrészből… Amiket szintén mi szállítunk. Amelyik pótalkatrészen 140%-nál kisebb a haszon, azt már nem szeretjük. Busznál pl. szeretjük a Michelin gumit…
 
 akik már rendelkeznek késztermékkel… szervezeti vevők vagy végfelhasználók…

Intézmény

intézmény
valamilyen közösségi célralétesített, bizonyos személyi kerettel rendelkező társadalmi, állami, vagy magán szervezt.

alapvető feladata, hogy valamilyen szempontból foglalkozzanak a rájuk bízott emberekkel, taítsák, gondozzák, vagy éppen őrizzék őket…

… lehet nyereségérdekelt és nonprofit is!
 — pl. a kórház outputja az, hogy meggyógyul az ember… az egyetemé az, hogy okos lesz aki bemegy.
  … a börtön outputjába inkább ne menjünk bele. az inputjába se.

Kormányzati szervek

kormányzati szerv
olyan választott, vagy kinevezett szervek, amelyk feladata az állam működésének biztosítása.

lehet, hogy iskollát épít, pedig a kocsma profitábilisabb, duh…

vásárláshoz mindig közpénzeket használ fel
 ⇒ közbeszerzési eljárás
 ⇒ politikai erőviszonyok

sok bonyolult kérdés… atótl, hogy ki dönt… addig, hogy milyen politikai erő befolyásol…
 pl.: vízimalmot kell vinni Algériába… legyen kész még az aktuális elnök mandátumán belül… és az tényleg senkit sem érdekel, hogy az adot thelyen nincs víz.