Vezetés, vezetési funkciók

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. #define
2. Vezetési szintek a szerbezeti hierarchiában
3. Fogakmak - veztetés, szervezés, szervezet
4. Vezetés, mint problémamegoldó folyamat
5. Vezetzési rendszerek
6.
7. Fayol (1844-1925) feltevései a vezetésről
8. Fayol: tevékenységi körök a vállaltoknál
9. Fayol - vezetési funkciók
10. Fayol 14 rendezési elve
11. Vezetési funkiciók (Gulick - Urwick 1937)
12. Vezeztési funkciók (Koontz - O'Donell, 19800)
13. Vezetési szontelk és funkciók
14. Vezetői szerepek
15. Mintzberg vezetői szerepei
16. Kotter: Leadership vs Management szereepek


Mesterszak
* tanulmányi eredmény
* teszt
* szóbeli

#define


Vezetés = megvalósítani dolgokat más emberek által
/James Hayel (1960)/
„Management is gettinf things done through other people”

Management = The process of getting activities comleted efficiently with and through other people
/Stephen P. Robbins (1980)/


azért látszik a különbség, neeem?


Vezetési szintek a szerbezeti hierarchiában


[board/igazgatóság] > Felsővezetők > Középvezetők > Közvetlen irányítók > Végrehajtók

felsővezetők : top management
igazgató és helyettesek

középvezetők: middle management: egységvezetők

közvetlen irányítók: befektetői kapcsolattartó... petit terület közvetlen irányítása... stb...

others: a pórnép. khm, mint az közismert.

board:
executives (felsővezetők) + non-executives
Fogakmak - veztetés, szervezés, szervezetFogalmak ⇒ {Instrumentális (Eszközök) ⇒ Vezetés ⇒ Szervezés ⇒ Szervezetalakítás | Institucionális => Szervezet, mint szociotechnikai rendszer}Vezetés, mint problémamegoldó folyamat


vezetés, mint:
- problémamegoldó folyamat ← ez van felül...
- vezetési rendszerek
- vez. stílusok
- vez. funkciók ← no ezzel fogunk majd foglalkozni a félévben......
- vezetői szerepek


  1. - problémafeltárás

  2. - célmeghatározás

  3. - problémaelemzés, a probléma okainak megállapítása

  4. - döntés-előkészítés és döntés

  5. - végrehajtás
Probléma, fn:
a céléllapot és a jelenlegi állapot közti különbség

tény :∩: cél ≠= tény; ≠= cél

„fiatakoromban az volt a tervem, hogy Nobel-díjas költő leszek. nem lettem, ez egy ideig problémát okozott”Vezetzési rendszerek


- MbO: management by Objecztives
- MbE: Management By Exceptions

menedzser meggyőzi a hölgyet a 12%os árbevétel-emelkedésről ⇒ a másik magáévá teszi, internalizálja a dolgot

MBO - Management Buy Out. a vezetők tulajdont szereznek...
Kpooperatív/Participatív

Laissez faire - Autokratikus

Beosztottak játéktere csökken, vezetőibefolyás nő

demokratikus

paternalisztikus: porosz Bismarck-szerű. karizma kell hozzája.

katedralisztikus (ha-ha.): no azért mindent ne...Fayol (1844-1925) feltevései a vezetésről


- a vezetés általános módszer
- a vezeztés a szervezetek működésének kormányzására vonatkozik
- a vezuetés a rendszerkoncepción nyugszik

katonai iskola, utána tüzértiszt, majd bányavállalatot igazgatottFayol: tevékenységi körök a vállaltoknál


Műszaki - termelés, emgmunkálás, feldolgozás
Kereskedelmi - beszerzés, értékesítls, csereaktusok
Páénzügyi - tőkeszerzés, tőkegyarapítás
Biztonsági - jaakk és személyek védelme
Számviteli - leltár, érlegkészítés, költségszámítás, statisztika
VEZETÉSI

definiálható önálló tevékenységként a vezetés, de a többi területen is van vezeztési funkció


Fayol - vezetési funkciók


tervezés - jövő kutatása, cselekcés részletes programtervének meghat.
szervezés - a válallat kettős - anyagi-társadalmi - szervezetének létrehozása
közvetlen iráéynítás - hogy cisnáld meg, hánytól hányig dolgozz, stb
koordinálás - fejl, term, műsz, érték részek összehangolása
ellenőrzés - szabályok betartáásnak felügyeleteFayol 14 rendezési elvemunkamegoszt
egyszemélyi vezetés
utasítás egysége
centralizáció
hierarchia

tekintály és felelősség
fegyelem

részérdekek alárendelése az álalános éredekeknek
dolgozók bérezése
rend
méltáányosság
munkaerőállomány stabilitásaVezetési funkiciók (Gulick - Urwick 1937)


POSDCoRB
Planning (tervezés)
Organizing (szervezés)
Staffing (személyi ügyek) - ösztönzés, motiválás, előléptetés
Directing (utasítás)
COordinating (koordinálás)
Reporting (infógyűjtés, beszámoltatás) {ellenőrzés}
Budgeting (pénzügyi tervek, keretek kialakítása)Vezeztési funkciók (Koontz - O'Donell, 19800)


tervezés
szervezés
személyzeti tevékenység
beosztottak vezetése (leading)
kontroll


gyökér... Fayol! nem olyan gyökér!


Vezetési szontelk és funkciók


Egyre feljebb kevesebb a szervezési feladat, és több a célkitűzés-stratégiaalkotásVezetői szerepek


- Mintzberg: „The managers job: folklore and facts”
/Harvaer Business Review, July-August 1975/
- Kotter: „What managers really do?”
/Harvard Business Review, May-June 1990/


Hiedelmek és tények a vezetésről (Mintzberg)a vezető töprengő, módszeres tervező: hehe, na persze

Mintzberg vezetői szerepei


- formális státuszon, autoritáson alapulnak
- személyközi szerepek: leginkább leadership... bejövök, és minden reggel szokásom, hogy körbejárok...
- információs szerepek
. döntési szerepek
Kotter: Leadership vs Management szereepekhasonló súlyú szerep a kettő

Management szerepek:
komlpex szervezeti trendszer struktúrált működtetője
hatékonyság

Leadership szerepek:
humánkapcsolatok kialakítója, febbtartója,
változások végigvivője