Bevezetés...

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. Tartalom
2. A vezetéstudományi Intézet filozófiája
3. A vezszerv tárgy célja
4. Szervezet
5. Szervezetek kialakulása
6. Vezetés, szervezés, szervezet "gyökerei"
7. Vezetés
8. Vezetési funkciók
9. Szervezés
10. A szerevezet, mint nyílt rendszer
11. Kontingenciaelmélet
12. Az elmélet céljai
13. A szervezeti struktúra fogalmai
14. Szituatív tényezőkkicsivirááág... (15 éve amikor elkezdtük, kislányom rajzolt egy virágot, hogy vigyem el, és az itteni ovisoknak adjam oda...)
prezentid báj: Dobák Miklós szakirányfelelős


Tartalom


Bevezetés
- a vezeréstudományi intézet bemutatása
- a Vezetés és Szervezés BA tárgy
- A Vezetés és Szervezés mesterszakról
...


A vezetéstudományi Intézet filozófiája


jó nagy, senki se tudja hány fő, mert hol külföldön, hol alkotószabadságon mikor ki...

gyakrolatorientált tárgy.. nem alaptudomány, alkalmazott,
de naagyon fontos az elméleti háttér, kritikai hozzáásllás
(az afrikai kisgyereket nem lehet megtanítani hógolyózni, ezért behozzuk most a havat)

tudom, hoyg szeptember eleje van, régen találkoztak, de azért remélem, sikerül lekötni magukat...

partnerként kezelem magukat, lehet, hoyg ez a vizsga során nem derül ki világosan

ha több volt a vodka a kelleténél, vagy nagyon szép volt a kislány, bátran menjen oda a szem.vez-höz... bepótoljuk.

front office... ott találkoznak a két Hölggyel... higyjék el, többet tudnak velük i ntézni, mint velem...
Ő Marcsi, ő meg Ramó.
a baba nem tudom, kié.

viszonylag fiatal társaság, bár ha Balaton professzort és Angyal Ádámot is hozzáveszem, kiegyensúlyozódik...A vezszerv tárgy célja


- szervezési megoldások megismertetése
alapvető szervezeti modellek megismerése

képesítés: egyes szervezeeti formák előnyeinek előnyeit mérlegelni...

vezetői munka/szerep tartalma


„többen is vagyunk, akik matematikai közgázt tanultunk, csak aztán elfajzottunk... pontosabban jó útra tévedtünk”

„Vas György... nála nincs aktuális kisgyerek... de ugye majd lesz új?!”


„a téma összetett, gondolkodtató”
„A VSZ tanszéke a legjobb titkárság az egyetemen!!!”

jövő hét hétfőn dékáni kabinettanács.. mesterszakok indítása... vezszerv mesterszak
HR szakirány,
szervezetalakítás-folyamatszerv.
controlling-teljesítménymenedzsment
termelés és szolgáltatásenedzsment szakiránySzervezet


def: olyan szocio-technikai rendszerm anely tartós célt követ és formális struktúrával rendelkezik
katoonaság: szocio: emberek; tech: fegyverek; tartós cél: véd vagy támad; formális struktúra: hierarchia
egyetem: mi, gépek, kari hierarchia...
vállalat: emberek, eszközök, hierarchia... törzsházi konszern...

emberek, tárgyak közöttük lévő kapcsolatok halmaza, amely bizonyos feltételek mellett meghatározott szabályok (koord eszközök) szerint célszerűen működik


rendszerelmélet: közös jellemzők különb. szervezetek, képződméynek összevetése kapcsán..

elemei:
emberek, tárgyak...
ember-ember interakció pl: kommunikáció.. emailnél enmber-tárgy...


Szervezetek kialakulása


modern szervezetek:
- tartós célt, stratégiát követnek
- funkcionálisan specializáltak (van aki termeléshez ért... van aki számvitelhez...)
- a szervezeti és az egyéni célok eltérhetnek egymástól
- formális struktúrával, célszerű szabályokkal rendelkeznek
- szervezeti tagság önkéntes
- a strukt. segítségébel a tagokat a célok elérésére ösztönzik

első üzleti szervezetek XVIII- sz.. plVezetés, szervezés, szervezet „gyökerei”


Egyház-vallás (kereszténység 2000 éve...)
Hadsereg (Hannibál, Napóleon veszte logisztikai probléma volt...)
Állam
Gazdaság


Vezetés


Henry Fayol:
A válllaat átfogó cselekv tervének meghat... Társ szervezetének kialakítása, erőfeszítéseinek koordinálása és összehangolása (vagyis vezetni annyi, miont tervezni, szervezni, közvetlenül irányítani, koordinálni, ellenőrizni)
„(hogy tudok motiválni... hogy tudom a titkárnőmet motiválni, boldoggá tenni...)”

tankönyv:
Eredményesen megvalósítani dolgoket a többi ember által, illetve velük együtt.
(Robbins, 1991, 5.oldal)


Vezetési funkciók


Fayol szerint:
- Tervezés
- Szervezés
- Direkt irányítás
- Koordináció
- Ellenőrzés
(100éves def... de a matekban van régebbi alapigazság is....)

Tankönyvi vezetési funkciók:
- célkitűzés, stratégiuaalkotás
- szervezés
- munkatársak közvetlen irányítása
- kontroll
Szervezés


a vezetés egyik funkciókja, olyan tevékebység, amely meghat célok megvalósítására irányul
a szervezet személyi és tárgyi erőforrásainak összehangolása (optimális kombinációja által)

a szervezés részterületei
- szervezettervezés: a szerv. struktúra kialakítása
- folyamatszervezés: folyamatok összehangolása
- munkaszervezés....


A szervezet...


...meghat játékszabályok szerint megh. feltételek mellett működik

...racionális (nem úgy van, hogy bakterek összeülnek reggel, hogy „gyerekek! merre menjen a vonat?”)
...társadalmi-természetes (Social-natural)
...nyílt (Open) rendszer: pl.: olyan a képzés, hogy master képzésen-munkaerőpiacon jók legyünk...


A szerevezet, mint nyílt rendszer


kontingenciaelmélet...: '70es évektől.. ez az alapja az oktatásnak

Körny. adottságok: KA
Stratégia (célok): ST
Struktúra: SZ
Magatartás: BE
Teljesítmény: EF

KA ↔ {SZ;ST;BE}
ST ⇔ SZ ⇔ BE ⇔ EF


pl párt: nyílt és szociális
hadsereg: erőteljes, racionális
ház: zociális-natzurálisKontingenciaelmélet


az elmélet a formális szervezeti struktúrára koncentrál

alapfeltevései:
- a formális szervezeti struktúra jelentős mértékben befolyásolja a szervezet hatékonyságát
- nem létezik általáns évényű „hatékony szervezeti struktúra”. a sztervezeteknek striuktúrájukat a mindenkori környezeti feltételekhez és a hosszabb távon tartós adottságokhoz (szituatív és kontextuális) tényezőkhöz kell igazítaniuk, ha hatékonyan akarnak működni
- empirikus vizsgálatokkal (kvantitatív módszerekkel) lehet vizsgálni, hoyg az adot tkörnyezeti feltréetlek mellett melyik struktúra a hatékony

kisvállalkozás: hány kontroller van? egy ember a számvivő-kontrollingos. az az asszony. a férj meg kreatív.Az elmélet céljai


- a szervezeti struktúrák közötti eltérések magyarázata
- prognosztizálás
- gyakorlati szervezetalakítási javaslatok megfogalmazása


A szervezeti struktúra fogalmai


Weber: (Wirtschaft und Gesellschaft... gót betűkkel van meg picit vastag a könyv, de bibliája a szociológusoknak.)
- specializáció
- standardizáció vagy programozottság
- centralizáció
- formalizáltság (aktaszerűség)
- konfiguráció

Vezetéstudományi Intézet
- munkamegosztás
- hatáskörmegosztás (Kürtnél más a hierarch... mit a MOL-nál)
- koordináció (Kürtnél lelki motiváció kell... egyetem: nem akarok beleszólni tökjók vagytok, de gondold végig milyen jó lenne a tőkeelemzést is belevenni...!)
- konfiguráció


Szituatív tényezők


a belső szituáció dimenziói
- tev. kör
- méret
- gyártási technológia
- információs technológia
- jogi forma és tulajdonviszonyok

- a szervezet kora
- az alapítás típusa
- a szervezet fejlődési stádiuma

Külső szituáció dimenziói
- versenyhelyzet (monopolhelyzetben nem kell pl...)
- ügyfélstruktúra
- a műszaki fejlődés dinamikája

- társadalmi feltételek
- kulturális feltételek