Bevezetés

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. ez vót már...
2. A tárgy gazdája
3. Számonkérés
4. Vizsgára
5. A vállalati pénzügyek szerepe, alapszámítások
6. A vállalati pénzügyek szerepe, helye
7. A vállalati érték
8. A vállalati pénzügyek feladatai
9. Pnénzügyi vezető feladatai
10. Pénzügyi vezető szemlélete
11. Alapszámítások
12. eredmény
13. Hozam
14. Hozam-alapértelmezések
15. Várható hozam, elvárt hozam
16. Várható hozam - realizált hozam
17. Kamatozási rendszerek
18. Kamatlábak a magyar ygakorlatban
19. Alapszámítások
20. Faktorok - tényezők
21. Belső emgtérülési ráta
22. Megtérülési idő
23. Áttérés egyik kamatozási rendszerről a másikra
24. Logartimikus hozam
25. reálhozam - nominális hozam
26. reálhozam - példa
ez vót már...


befektetések és vál pü-k Kkar
váll pü-k Gkar
tőkepiac és váll pük IIIévf

„a bevezetés a médiakommunikációba kurzus elmarad, mert a köztársasági őrezred igénybe vette a termet”A tárgy gazdájaBefektetések és váll pénzügyi tanszék
Pü számb intézet...
Fazekas Getrgely


kettőnél töb bhiányzás ⇒ csak összevont zh
kötelező hf nincsSzámonkérés


félévvégi zh
110 perc
30% elmélet... elfogadás 51%-tól


választható 2 db negyedéves:
2x 70perc
minkettőn 51%ot el kell érni
vmelyik nem sikerül, érvénye sjegy sincs...
1. negyewdéves időpontja: november 1 szombatBrealey Myers: Modern váll pü-k (7900 Ft)
Példatár: Vállalati pénzügyi példatár
Képletgyűjtemény a tőkepiaci és váll pü ismeretekhez...
kedvezménnyle kaphatóak atanszéken ma és holnap 6-ig, pénteken 3-ig...Vizsgára


Vizsgaanyag: 1-9; 13-17; 20.1; 20.3; 24; 27.2; 35 fejezetek
előadás+szeminárium anyaga

hazsnálható nem programozható számológép, bejegyzésmentes képletgyűjtemény
A vállalati pénzügyek szerepe, alapszámítások


corporate finanace... rátekintés
vállalati pü-ben alkaélmazott számítások


A vállalati pénzügyek szerepe, helye


Hogy néz ki egy vállalat pénzügyes szemmel?

hogy jelenik meg a pénz? (eszközök: A)
ki adta bele? források: idegen:D saját:E


A vállalati érték


A: Assets
E - Equity: saját- tulajd tőke
D: Debt: kötelezettség. odegen tőlke
ED források
V = Value: mérlegfőösszeg

V=A=E+D


A vállalati pénzügyek feladatai 1. vállalatértékelés-eszközértékelés:


  - vagyon (eszköz) értékelése
  - mennynit ér?
  mérés (PV jelenérték-számítás
  a vállalat/project reális értéke, a hátralévő pénzáramlások jelenértéke (PV)
  a vállalat vagy egy projekt, vagy projektek portfoliója

 2. projektértékelés


  - döntések érétkelése
  - megéri-e? tilajdonosok vagyona nő?

  mérés: NPV (nettó jelenérétk-számítás)
  - érdemes-e beruházni? tőkét bevonni?
  NPV = PV (+ pénzek) + PV (-pénzek)
  NPV = vagyonnövekedés
  akkor érdemes, ha NPV > 0


Pnénzügyi vezető feladatai


- tervezés
- erugázási-befektetésoi döntlsek (eszközoldal...)
- finanszírozási döntések (forrásoldal...)
- finanszírozás technikai leebonyolítása: kapcsolattartaás a tőkepiacon
- likviditás-menedzsment: számlakifizetés... pénzáramlás-tervezés...
- Pénzügyi beszámolók: no ez van a tárgy fókuszában..
- teljesítménymérés, kontrolling


Pénzügyi vezető szemléletePÜ szempontból: értékmaximalizálás
- eszközoldali döntések: efektetések
- fprrásoldali döntések
- egységes szemlélet
- pü vs reálszféra
- reálszfrában ágazat-specifikus döntésekAlapszámítások


Két pénzáramlás-tzagból alapszámítások...

paraméterek (ismeretlenek...):
- hozam (5%)
- jelenérték: kezdő cash-flow (100Ft)
- jövőérték: lejárati cash-flow (105 Ft)
- időtartam (1 év)Cash-flow


- mindig a pénzáramlások a relevánsak
- Ct
- alapértelmezés: t. évben
- flow
- nettó (adók, járulékos elemek nélkül)
- nominális
- várható érétkek
- előjeles érték


eredmény


- számviteli eredmény-kategóriák ←>
- Cash flow

„nem baj, ha most picit megijedtek...”Hozam


- Def: egységni befektetett tőkére jutó eredmény
- Jelölés: r (rate of return; rakte of interest)

r=C1 / C0 - 1

előjeles érték
Hozam-alapértelmezések


- nettó: adózás utáni
- nominális: inflációval nem korrigált
- milyen időszakra adjuk meg? befektetési
befektetési időtávra
sztenderd időszara (évre)
⇒ éves hozam


Várható hozam, elvárt hozam


adott konstrukció várható hozama: belső megtérülési ráta: IRR - internal rate of Return

elvárt hozam: hasonló befektetésekkel elérhető hozam - alternatíva hozam - rVárható hozam - realizált hozam


várható hozam: ex ante, becsült
várható érétk, r, IRR

ralizált hozam: ex post, tényleges, IRR, r - benchmarkKamatozási rendszerek


- egyszerű kamat (névleges, nominál, időarányos, lin)
Ct=C0×(1+k*1)
k: névleges kamatláb

- hotam (kamatos kamat, tényleges, effektív hozam...)
Ct = C0×(1+r)t

egy éven belül a lineáris kamat magasabbKamatlábak a magyar ygakorlatban

Alapszámítások


Alapképlet:
FVt = Ct=C0(1+r)t

Ct jövőérték
C0 jelenérték
FV - futrures value - számított érték
r - a konstrukció várható hozama
„fentlesz a neten... ugya megértik, hogy korábban nem mondhattam, olyan szép csend volt.”Faktorok - tényezők


kamatfaktor: KF(t;r) = (1+r)^t = Ct/C0

Diszkontfaktpr: 1/(1+r)^t= PV/FV_t


Belső emgtérülési rátaIRR = root(Ct/C0;t) -1
hány százalékos éves hozammal/kamatlábbal egyenérétkű a befektetésem?
Milyen r mellett NPV = 0Megtérülési idő


Discounted Payback Period

DT = lg(Ct/C0) / lg(1+r)

hány év alatt éri el a befektetés a kitűzött értéket? (100 ft mennyi idő alatt lesz 103?)


Áttérés egyik kamatozási rendszerről a másikra


lényeges, hogy milyen időszakonként tőkésítik a pénzemet (eddigi kamatot hozzáírjuk, és onnantól az is kamatozik...)
ha csak a névelges kamatláb van megadva, akkor nem egyértlemű, emlyika jobb...
éves effektív kamatra érdemes átszámolni

kamatos kamaztozás: kamatyozási periódus rögzített (alapértelmezés: év)

- m: tőkésítési periódusok száma évente:

r = (1+ k/m)m-1

egyszerű kamatozás: kamatozási periódus = befektetési időszak


Logartimikus hozam


foélytonos kamatozás: periódushossz csökkentése: m → ∞
r = (1+k/m)m-1 -_> ek-1

logaritmikus hozam:
i = k = ln(1+r)
azt a i-t keerssük, ami mellett az ei=1+r...
(azért i mert kamatintenzitás)Nettó hozam - bruttó hozam


T : adókulcs
rN = rb(1-T)
reálhozam - nominális hozam


real rate of return - nominal rate of return

pi: infláció

1+π = fogyasztói árindex

rreál=( 1 + rnom) / (1+ π) -1

rreál≈rnom-πreálhozam - példa


nomin. hozam 10% infláciió 4%
mekkora a reálhozam?
r_reál ≈ r_nom -pi