A vállalati stratégia alapjai

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. A vállalati stratégia
2. A stratégia tulajdonságai
3. A stratégia tartalma...
4. A vállalati tevékenységrendszer és a stratégia összefüggése
5. A váll. stratégia szintjei
6. Összvállalat stratégia
7. Összv, strat alapkérdési
8. Az üzlei egységek stratégiája
9. A vállalati tevékenységi rendszer szerkezete
10. Értéklánc (value chain) gondolatmenet
11. Értéklánc a válllatgazdaságtan felfogásában

1. váll. strat jellemzőei
2. az összvállalati (corporate) str.
3. az üzleti egységek (business) str.
4. funkcionális részegységek stratégiája és a vállalat tevékenységi rendszereA vállalati stratégia


felsővezetői szemszögből...

- a stratégia fontooos....

a vállalati működés vezérfonala, a vállalati célokat és elérésük lehetséges módjait fogalm. meg.

értelmezései:
- normatív - leíró:
- normatív: a cselekvés irányát kijelöli... eseményelőtti stratégia...
- leíró: megnézi, mit cisnál a vállalat, és az alapján von le kövekteztetéseket... exposztstratégia....

fotrmális - informális:
- formális: a vállalat megfogalmazza, leírja, és a dolgozó számára kommunikálja
- informális: a kisvállalatoknak általában nincsen formális stratégiájuk: fejükben van a gondolatmenet... szóbeli közlés: "Géza, tudthatnád apám, hogy ezt így kéne csinálni!"

Minek a stratégia?
1. ráirányítja a figyelmet a kulcsproblémákra
2. lehetővé teszi az aktív, sőt, proaktív alkalamazkodást
3. megadja a belső erőforrások elosztásának a kereteit (pl.: K+F-re sok erőforrást ford, a volt FÁK országok piacára vonatkozólag)
4. felsővezetői funkció: eligazítja a unkatársakat, mit kéne csinálniA stratégia tulajdonságai