A vállalat helye a társadalmi rendszerben II.

Az állam szerepe és a globalizáció

További jegyzetek itt!
Tartalom:

1. az állami szabályozás és a vállalatok
2- a globalizáció logikája és intézményrendszere
3. regionalizmus, EU - külső tényezők oldaláról

Állam, mint a váll. műk. érintettje


szerepei:

________________________________________________________

Az állami szreepvállalás típusainak jellemzői


liberális LI
jóléti JÓ
Totális állam TO
tiszta formában nem léteznek, de jell. van domináns

Példa:
LI: USA, Anglia a 80-as években... Reaganizmus
JÓ: Svédország, Németország '70
TO: szocialista államok az 50es években

Alapvető deklarált érték, tulajdonság:
LI: szabadság: az állampolg számára a választás lehetőségét akarja adni
JÓ: biztonság: legyen inkább biztos, hogy van munka, nyugdíj...
TO: egyenlőség van a középponan

Domináns Koordinációs mechanizmus:
Li, JÓ: piacra van bízva, hogy bizt. a szabadságot, biztonságot
TO: bürokratikus

Szabályozás fő működési elve:
LI: piaci hatékonyság
JÓ: bürokratikus rásegítés, néhol a hatékonyságból engedni kell a jólét kedvéért
TO: bürokratikus kormányzással lehet az egyenlőséget elérni, állami gondoskodás, redisztribúció: sok pénzt elszedünk emberektől, oszt visszaadjuk: pl.: alacsony fizetés van eleve... új forint→ mit kell tudnia finanszíroznia? nem kell lakás, mer azt államilag megoldják... fizetésbe nincs beleépítve, hogy nyugdíj, oktatás, lakás... és még mindig tart

Fő szab. eszköz:
LI: monetáris politika
JÓ: redisztribúció: magas jövedelem → magas adók
TO: központi szervezés: „állam tudja, kinek mi kell”Korm kiadások alakulása a fejlett piacgazdaságokban, a GDP százalékában:
folyamatosan nő,
60-80 közt nagy ugrás: jóléti koncepció: adóemelés
aztán neoliberalizmus → lelassul, de még mindig növexikAz állam és intézményei (4): mindegyik kölcsönhat mindenkivel
az állam kölcsönhat az üzleti szférával 2 intézménnyel:
van, hoyg en bloc az egész üzleti szférával kölcösnhat: kamatláb, adók...
Vállalat-Vállalat kapcsolatot is szabályoz az állam, pl: szerződéses jog
Vállalat-Állam: ha beruházol valahol, kapsz rá támogatást
Állam a vállalaton belül is szabályoz (Munka TörvényKönyv)Nincs tökéletes kkord mechanizmus
- mindig keverék (etikai és agresszív koordinációs elemekkel (agresszív: ha nem tartja be a váll a szabályokat, akkor az állam agresszív lesz))
- mindig vitatott gykorlatban és elméletben
- új keret a globalizáció


GLOBLIZÁCIÓ


az üzeleti világ szempontjából...
A gazdaság szereplői döntéseiknél, mikor befektetésekről, fogyasztókról, erőforrás-beszerzésekről gondolkodnak, potenciálisan az egész világon adódó lehetőségeket mérlegelik.

PL: helyi manufaktúra alapításakor a multi jelentléte fontos

az üzleti világ meghat. tényezője mer':
a tőke a maximélis értékesülésre törexik
- informatika külön fel is gyorsítja a komm-t...
- logisztika fejl: könnyebb szállítani akár nagy távolságra... konténerizáció→ könnyebb átrakni


tőkések le akarják bontani a megtérülés akadályait, mint a
nemzeti határokat


nagy birodalmak: nagy területen hatékonyabb a gazdaság

a piaci koordináció nemzetköziesedése megy végbe

a globalizációt nem lehet befolyásolni, csak az önmozgástKettősség van ma a globális koord-ban


1. Nemzetállamok: bürokr. koordináció
főszereplő a szavazatmaximalizáló politikus
„hű én szavazatmaximalizáló típus vok→ elmek politikusnak” : fordítva van: a politikus kényszerpályán van ezt kell tennie, hogy pol. legyen

2. Piacok: piaci koord
főszereplő a profitmaximalizáló üzlezember

mindkettő kényszerpályán, mindkettőre érvényesek az etikai koord. elemek, mindkettő hajlamos az agresszióraA globaloizáció intézményrendszere


Nemzetállamok ⇒ Nemzetközi gazdasági szervezetek, hogy megvalósítsák,
pl: Világbank, IMF, WTO...


==y a piaci koord-t a nemzetállamok által létrehozott szarvezetek próbálják megvalósítani
"olyan, mintha feminista szervezetnek férfi lenne az elnöke"
⇒ súlyos működési zavarok, etikai és agresszív alapú mozgalmak
WTOs tüntetések, ENSZ reformkísérletek...
PL: WTO-konferencia: globális szervezet → a tüntetők szétvertek egy Mekit a sarkonΔD és mindent akartak Tibet felszabadításától a Kanadai erdők tarvágásiág... senki sem tudta, miaz, csak hogy globális... Aztán megjött Bill Clinton, és mondta, hogy menjenek haza, 20 perc alatt tömegoszlatott....
"20évesen egyetemistaként egyszer próbáltam ki a könnygázbombát, nem jó" - ChikánA REGIONALIZMUS


természetes szint a globális és a nemzeti között
földrajzi és kulturális tényezők közösek,
pl.: mi és RO, Bulg, PL, CZ, SK, CR....
Tudatos régiófejlesztés:
birodalmi nézőpont továbbfejl és megvalósítása...
stratégiai vélok megv...
pl.: V4-ek: együttesen kell fellépni a közös célokért

Globalitás és regionalizmus
- a természetes kapcsolat
- fejlett régiók versenye egymással: Triád: EU, USA, JP: a 3 fő gazd. erő, de ma már lassan Kína is
- kulturális és fejlettési különbségek feszítő erejeAz Európai Unió


A legfejlettebb rehaionális együttműködés

Koord. mechanizmusok az EU-ban:

de: Multik: nincsen nekik, csak klubjaik vannak, de azoik nincsenek úgy megszervezve
/Friedman: Választhatsz szabadon: a liberalista közgazd. Bibliája/