Vállalatgazdaságtan - 3.

További jegyzetek itt!
Tartalom:

A piaccal kapcsolatos ügyek...
vállalat társadalmi rendszerben betölötött szerepe


=============================================
Vállalati működés környezete

A modern szervezetelmélet egyik alaptétele a környezetfüggőség: a környezeti tényezőket ismerni kell, hogy egy szervezetről mondhassunk vlaamit
(kontingenciaelmélet)
környezethez alkalm. során alakul ki a működés
strategic fit - stratégiai megfelelés: mennyire felel meg a vállalat a környezetnek

a vállalat nem csak gazd. egység: nem csak gazd. alapján kell megítélni, más aspektusokban is van kölcösnhatás
- pl.: a nemzeti, környezeti kultúra szerepe: más kult → más dolgok irányítják: DK-Ázsiában: nagy hagyományú a családközpontúság: az eu partner beleütközik abba, hogy a személyes kapcsolatrendszer felülírja az üzleti szabáyokat: szerintük normális, hogy a fiát helyezi a pozícióba, ha megteheti
- közel-kelet: ajándékozás normális, jókapcsolat fontosabb, mint az üzlet... ez eu-ban korrupció
- Mo.: „meglehetősen puha morális korlátok”: → feketegazdaság... vagy: kokakólás hűtőbe mást rakunk...
mennyire csak gazd. a vállalat... mennyire avatkozik be a társ-ba...
szoc.: volt a vállalatoknak óvodájuk is pl...
szingliügy: jelentős részük van ebbena vállalatoknak: 25-30éves korban sokat kell dógozni..

- bevásárlóközpontok, mint vasárnapi időtöltés...

=====================================================
Váll. környezete:
a külső érintettekből áll
külső:
első négy: piac oldaláról
tEVékenység: mit csinál?
/\
/ \ ← és itt mozognak a szereplők
/ \

Színtér: mik a feltételek?
mi a fókusz?

tEVékenység: mit csinál?: üzleti vállalkozás
/\
/ \ ← és itt mozognak a szereplők: az üzl. világ érintettjei, üzl. szervezetek
/ \

Színtér: mik a feltételek? keret
mi a fókusz? verseny
Piac

köv. három: állam felől

=================================================7
A piac
DEF:valamely jószágnak vagy szolgáltatásnak azokből tényleges és potenciális vevőiből és eladóiból tevődik össze, akik a csere céljából kerülnek egymással kapcsolatba

a csere önkéntes
/kényszervállalkozók: a társ. helyzet miatt kell... de ez más kényszer, mert a társadalmi tér bezsűkült körülötte/

Versenytárs → szállító
versenytárs → vevő
szállító <- -> vállalat
vállalat <- -> vevő: ez a meghat,. kapcs..
vállalat <- -> sztratégiai partner
bkv, máv... stat. partner, versenytárs és szállítók is egymásnak

vállalat küldetése: milyen igényt, milyenm célból, hogyan akar kielégítani

kapcs formák:
adásvétel
verseny
vmilyen együttműködés

PIACTÍPUS:
négyféle: áru (Á), munkaerő (M), tőke (T), információ (I)

szereplők[SZ] csere tárgya[CST] szabályzó erők[SZE] fő sajátossság[FS]

Árupiac:
szereplők: ternmelők, értékesítési csatornák, fogyasztók... előbbi és utóbbi a fontos
ért. csatorna: kisker, nagyker, áruházláncok... mezőg. felvásárlók
lánc: termelés - forgalmazás - eladás
csere formája: áru → pénz
szabályozó erők: ár... információhordozó sok tekintetben
fő sajátosság: sokféleség

Pénz és tőkepiac
hova tesszük a fölös pénzt... befektetésbe konvertálják
SZereplők: megtakarítók, pénügyi intézmények, befektetők
cseretárgy: pénz - pénz
szavvb. erő: kamatláb & árfolyam
FS: mobilitás

Munkaerőpiac
SZ: munkavállalók, munkaadók... gyakran nincs köztes, de néha: közvetítő
CS: munkavégző képesség ↓- mukaposzt
SZE: bér, de emberi tényezők is vannak (megbecsülés)
FS: a teljesítmény önszabályozása: másnapos → szabotál

Információpia
infó: olyan oismeret, ami bizonytalaságot szüntet meg/csökkent
Szereplők: tartalomszolgáltatók, átvivők, felhasználók..
//tartalomszolgáltatók: blogolók: soxor érdekesebbek, mint a hírportálok
//felhasználók: megvan a választás lehetősége
CST: információ ↓ figyelem
a figyelem korlátozott, 24 óra van
Szab.: érdeklődés
FS:infó értéke csak akkor nyilvánul meg, amikor már elfogyasztottuk:

=======================================
=======================================
Piacra való belépés és kilépés

releváns piac: az a piac, ahol a vállalat műköüdni akar
Belépé szempontjai:
- jövedelmezőség: mennyit lehet kivenni a piacról
- kockázat: mi az esélye, hogy sikeres leszek, mekkora eredmény/veszteség, mekkora valsz., PL.: szerencsejátékok... nagy nyereméyn, ahol kicis a nyerési esély
- belépési korlátok: adminisztratív vagy piaci jellegű korlát, ami megakadályozhatja, hoyg a váll. belépjen egy megh. piacra
pl. gyógyszer a szupermarketben: gyógyszerészek: miért ne legyen
drogériák, szupermarketek érvelnek: sokhelyen működik

kilépés és korlátai: nem cska bukással lehet kilépni
be és kilépés szempontjai

========================================
George Stigler (1910 - 1991)
Piac és állami szabályozás - közg. és jogi könyvkiadó

Egy zabolázatlan közgazdász memoárjai

=====================================================
=====================================================
A verseny

verseny az élet fűszere, de a közgazdásznak főétel... ~ Stigler

Verseny: két vagy több szereplő egymással szembeni előnyszerzésére irányuló, adott szabályok között zajló tevékenysége
az adott szabályok meghatározása állami feladat...
Mo problémája a feketegazdaság, mer állítólag tönkrevágja a piacot...
kínai piac: két balos tornacipő... csere nem megy: nincs számla vesz mást, adjon számlát hozzá:P

A piaci verseny a vevő korlátozott fizetőképességének elosztásáért folyik
____________________________
a vevő sokféle kereslete sokféleképpen elégíthető ki → nagyon rugalmas → az eladó küldetése eldönti, milyen vevő milyen igényeit elégíti ki → az eladó szűk határok között rugalmas
pl.: aki tvit ad el, az nem működtet mozit

__________________________-
Küldetés és verseny:
a küldetést úgy kell meghatározni, hogy a célok teéljesülése versenyelőnyt jelentsen

("nem az a léyneg, hogy mit akarunk, és mit tudunk megtenni, hanem hogy mit tudunk másoknál jobban megtenni" - „meg vagy őrülve, azt hiszed gyorsabban futsz, mitn egy oroszlán? - azt nem, de nálad igen”)

___________________________
A piaci kkoordináció tulajdonságai
miért a piac a szabályzóerő?
- dinamizálja a gazdaságot
- igényakhez való alkalmazkodásra kényszerít
- szelektál a szereplők között

- hatékony átjárást biztosít a társ. különböző szférái között
- alapelvei globálisak
- meghegya a függetlenségüket: lehetővé teszi, hogy önmaguk szabályai szerint működjenek, semmi sem mondja meg kívülről pl. hogy mi a jobb művészeti alkotás, ezt a vevő dönti el

- támogatja, sőt, kikényszeríti az egyén önfejlesztését
- a szereplők szabad döntésére épül.. nagyobb hatékonyság - nagyobb felelősség

____________________________
PIAC A LEGHATÉKONYABB KOORD-. MECHANIZMUS
de:
- EGYEDÜL NEM KÉPES SZABÁLYOZNI
- MŰKÖDTETni kell
- vannak nem gazdasági értékek.. igazságosság, hatékonyság, stabilitás... nem halhat éhen vki, mert nincs izetőképes kereslete
- tökéletlen a piac is, szabályozási lyukak vannak benne

II/1
II/2. fejezetek
======================================================
A piaci koordináció tulajdonságai