A vállalat pénzügyi funkciója

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. Gondolatmenet
2. A vállalat pénzügyi funkciójának tartalma
3. Pénzügyi kérdések
4. A pénz
5. egy vállalat többféle motivációval jöhet létre, de mindenképpen tőkebefektetést igényel
6.
7. Domináns tulajdonos
8. kisbefektető
9. A tulajdonos és a menedzser
10. A vállalatok értéke
11. A mérleg
12. Eredménykimutatás
13. pénzáram (cash-flow) kimutatás
14. A tőkeköltségvetés (Capital Budgeting)
15. Miller-Modigliani tétel
16. A tőkeköltségvetés elemei
17. A pénzügyi erőforrások
18. Felhasználásuk:
Gondolatmenet
Pénzügy: azt mutatja, hogy a vállalat eredményes-é vagy sem
Pénzügyi funkció: pénz oldaláról integrálja a váll. működését

káoszelmélet, véletlen halamzok elmélete
vs.
ócsün veszünk, drágán adunk el
A vállalat pénzügyi funkciójának tartalma


A váll. pénzügyi folyamatainak elemzése,
a befektetséei és finianszírozási stratégia kialakítása és megvalósítása

[
Pénzügyi számvitel:
A bevételek és kiadások rendszerezett nyilvántartása és elemzése
abszolút számokkal dolgozik: mi mikor, honnan stb...
ex post: utólagos

Vezetői számvitel:
a vezetői döntésekhez szükséges információk összegyűjtése és elemzése
margoinális adatokra kíváncsi: ha itt változtatok, mi fog változni
döntően előleges adatokkal dolgozik, bár van utólagos kiértékelés is

Pénzügyi jelentések:
a számvitelekre épülnek, elszámolás magunknak és a külvilágnak
]

Pénzügyi funkciók nyújtása a tulajdonosok, a menedzsment és más érintettek részéreMindez a pénzügyi menedzsment


Pénzügyi kérdések


mennyit ér a vállalat - vállalatértékelés
kinek mennyi, mikor mennyi stb.
akkor érdekes, mennyit ér, ha tulajdonosváltás várható

Mire költsünk pénzt?
külső befektető kérdése, vmilyen tőkepiaci dolog:
befektetek, mint hitelező v. mint tulaj
befektetések

Budget

Befektetési terv,
finanszírozási terv
fin. terv: van saját pénzem, vagy hitel vagy befektetés?

Tőkekötgvetés, finanszírozás alapelvei
- biztonság: mia valsz, hogy jó lesz a befektetés?
- jövedelmezőség
- likviditás: ha kell a pénz, hozzá tudjak férni
- függetlenség kérdése
A pénz


a legmobilabb, legkonvertálhatóbb erőforrás

mobil: egy gép lecserélése nehezebb, mint pénz mozgatása egy számláról egy másikra
homogén erőforrás: mindegy honnan jött, egy adott valutargységen belül

de kiderült: nagy mobilitás ⇒ a pénzügyi befektetés megtérülőbb
elvált a reálszférától - a reálszféra válsága nélkül is lehet válsága
egy vállalat többféle motivációval jöhet létre, de mindenképpen tőkebefektetést igényel

Pénztőke ↓--↓--> Tőkejavak


a befektető (tulajdonos) a pénztőke jövedelemteremtő képességét használja ki

Eltérő vélok

függőleges
A befektetett tőke nagysága
nagy/kicsi


vízszintes
Részvétel a vállalati irényításban:
nem/jelentős

téglalap:
szürke,
külön két kiemelt sarok:
kis tőke, nincs részvétel: kisbefektető: nagyon kicsi részvétel a váll. irányításában, kicsi a szerepe a tőkének is, amit betesz

jelentős részvétel, nagy tőke: egyszemélyes/domináns tulaj: jelentős tőkéje fexik a vállalatban, s jelentős részt vállal... pl. vkinek van egy panziója

kicsi/jelentős: menedzser kevés részvénnyel

nagy/nem:
Soros GyörgyDomináns tulajdonos


jelentős tőkerésszel bír
részt vesz a váll. irányításában

célja a váll. értékének növelése

a profit az értéknövelés eszköze:
- befektetés forrása
- piaci ítélet tényezőjekisbefektető


befektetése a váll. szempontjából nem jelentős,
nem vesz részt irányításban

célja a meghatározott időn belül kivehető pénz maximalizálása

Ha részvényes:
- részvényárfolyam nyereség
- osztalék (mi az az osztalékmennyiség, amivel a kisbefektető még elégedett? közgyűlés dönt)
A tulajdonos és a menedzser


megbízó-ügynök probléma

monitoringprobléma

tulajdonosi érték <↓-→ érintett-érték
shareholder value ↓--↓--- stakeholder value
megpróbálták sokan összehozni

A vállalatok értéke


1. könyv szeriti érték
számítása szabályokkal körülhatárolt szakfeladat (számvitel).

2. gazdasági érték
az az ár ., asmit a befektetők hajlandók fizetni a tulajdonból származó jövőbeni előnyök birtoklásáért
befolyásolja a cég eredményessége, de az adott tőkepiaci


A mérleg


egy adott időpontban a vállalat összes addigi döntésének hatása

mim van a cégnél, milyen forrásokból finanszíroztam

sematikusan:

eszközök:befektetett eszközök (több termelési ciklus alatt térül meg, pl. ingatlan); forgóeszközök (pl. alapanyag)
források: saját tőke; kötelezettségek (pl. bér; eddig ki nem fizetett szolgáltatás)Eredménykimutatás


a vállalat adott időszakban elszámolt bevételei és ráfordításai

struktúrája:

+árbevétel
- költség
________________
EREDMÉNY

Mérleg, eredménykimutatás, részvényár
ár, amit a befektetők hajlandók fizetni a részvényárért
diszkontáljuk a külnb. időkbe az eredményeket: ma mennyit ér a jövőbeni várható pénz?
pénzáram (cash-flow) kimutatás


a vállalaton adot tidőszakon belüli tényleges pénzbevételeinek és kiadásainak különbsége

operatívabb mutató, mert azt mutstja meg, ténylegesen mennyi pénz áll rendelkezésre
A tőkeköltségvetés (Capital Budgeting)


a vállalat értékeének növelése céljából a hosszú távú befekteetési lehetőségek feltárása, elemzése, és a közülük való választás
pl. Richter: más-más valutákban ad el
soxor árfolyamkockázat-biztosítás: ne legyen olyan gáz
Miller-Modigliani tétel
„tőkeköltségvetés struktúrájától nem függ a vállalat értéke”

A tőkeköltségvetés elemei


1. eddigi döntésekből származó kötelezettségek (pl. eddig még befejezetlen üzemcsarnok)
2. új befektetési alternatívák mérlegelése
3. a kifizetések időbeni ütemezése
A pénzügyi erőforrások


Forrásai:
- a tulajdonosok befektetései (equity financing)

- kölcsönök (debt financing)
bankhitel: pü. intézettől veszünk föl kölcsönt, vissza kell fizetni
kereskedelmi hitel: hamarabb szállíttatom le az árut, mint fizetek... aki erős, annak jó

- saját bevételek
végső finanszírozási forrás
árbevétel: normál, folyamatos működés
vagyoneladás: egyszeriFelhasználásuk:
Működésikiadások:
- anyagi erőforrások
- bérek, személyi kifizetések
- szolgáltatások vásárlása
- marketing
- adók

Finanszírozási kiadások
- hiteltörlesztés
- kamat
- osztalék
- pénzügyi befektetés