Az információ, mint erőforrás

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. Az információ definíciója vállalati nézőpontból
2. Az információs rendszer
3. Infprmáció szerepe a vállalat működésében
4. Az információs rendszer tényezői
5. Kinek van szüksége információra?
6. A Számvitel és az információs rendszer
7. A pénzügyi és a vezetői számvitel
8. Kontrolling
9. Döntések és információs rendszerek
10. Herbert Alexander Simon
11. Az információs technológia (IT) fejlódése
12. Az E-commerce és e-business megjelenése
13. Tudásmanagement
14. Tudásmanagement II.


„egyre népszerűbb, dejó”


Az információ definíciója vállalati nézőpontból


Az információ bizonytalanságot csökkentő új ismeret, a vállalatok működését integráló folyamatok egyik összetevője.

ennek segítségével eleht koordinációt létrehozni
irányítást, vezetést támogató eszköz

információ értéke csak akkor ismerhetőp meg, ha már megszereztem, de mivel rögtön megszűnik a bizonytalanság, meg is szűnik az értéke.Az információs rendszer


Adat: nyers tények és számok
- mennyi? - 26! - mi 26? - mi mennyi?
a 26 adat, de nem tudok meg tőle gyk. semmit

Információ: az adatok értelmes és hasznos interpretációja. ha ismeret a kontextus, az adat is lehet információ... egy aditt információval csak másinformációkkal együtt tudunk vmit kezdeni.

Infomrációs rendszer: az adatok transzformálása a vállalati működésben felgasználható infrmációkká....
Infprmáció szerepe a vállalat működésébenFelhasználási cél:
Vízszintes tengely: szervezeti szerep növekszik balról jobbra
Függőleges tengely: döntés-végrehajtás közti arány
görbe ~ f(x)=x-1

Tevékenységek
Az információs rendszer tényezői"egy információs rendszernek kiegyenlítettnek keell lennie abból a szempontból, hogy ezeknek az elemeknek hasonló színvonalban kell lenniük"
Kinek van szüksége információra?


..a vállalatról?
Minden érintettnek

Tulajdonos: a vállalat értéke, a saját vagyon állapota
Menedzserek: lehetőségek és teendők
Munkavállalók: tervek (miért kell csinálnia), szabályozás (mi vonatkozik rá?), folyamatok, visszacsatolás (jól cisnálta-e)

Vevő: kínálat
Szállító: kereslet
Versenytárs: tervek, lehetőségek
Stratégiai szövetséges: tervek lehetőségek

Állam, helyi és állampolg. közösségek, környezet? szabálykövetés: mennyire látja megvalósulni saját céljait, előírásait
A Számvitel és az információs rendszer


Számvitel: a gazdálkodásra vonatkozó oinformációk azaosításának, mérésének, nyilvántartásának, kezelésének és fe lhasználás céljából történő rendelkezésre bocsátásnak szervezett rendszere.

A racionűális kalkuláció eszköze: ki tudták számítani egy lépés lehetséges következményeit
már egyiptomi papirusztekercsek is voltak számvitellel kapcs:P
de a kapitalizmussal jelent meg a kettős száémviteli rendszer

mérleg, eredméynbeszámoló

számítógépes formális rendszer

... bármi van, számlát állít ki róla, elemzi, osztályokba sorolja...
A pénzügyi és a vezetői számvitel


Pézügyi számvitel: pénzügyi információk a szervezeten kívüli (elsősorban a tulajdonosok, a hitelezők, a hatóségok) felhazsnálására szolgál; törvényi keretek szabályozzák (a dolgokat úgy kell könyvelni, ahogy a törvény előírja... de van némi szerepe a kreativitásban... mivel a törvény sem szabályozhat mindent...;))
exportjelleggű, utólasgos rögzítés, külsősöknek

Vezetői számvitel: belső, elsősorban a vezetés véljait, a döntéshozatalt szolgáló információs rendszer.
vannak naturális adatok is (értékesítés: megjelenik foritnban, dollárban, de dobozszámban is)
Kontrolling


A vállalat terbezési és ellenörzési tevékenységéről, valamint az eggez szükséges információs rendszer kiépítéséről, karbantartásáról és működtetéséről gondoskodik.

Információs rendszer oldaláról integráló funkció.
Módszertani szempontból ellenőriz, nem szól bele, mennyit értékesítenek, az érdekli, hogya a számítások helyesek voltak-e...
Ellenőrzés, mint teljesítménymérés: egyes funkciók menniyre járultak hozzá...

Egyre több a vállalat működését integráló folyamat (pl. marketing a fogy. igénykielégítés felől integrál minden folyamsatot... logisztika: az anyagi folyamatok oldaláról integrálja: az érdekli, hogy abeszerzéstől kiszállításig hogyan hatjódnak végre a folyamatok)

Straztégiai és operatív kontrolling...
Döntések és információs rendszerek


Piramis [fentről le]:
Stratégiai (bevezesse-e a terméket a burmai piacon): Döntéstámogató IR
felsővezetői IR (pl. árfolyamalkulás egy adott országban)

Taktikai (hogyan tegye; milyen marketinggel... tvreklám, óriásplakát): management inform. rendszer IR: milyen ütemezésben menjen az acélöntés;;

OperatÍv (hova ragasszák az óriásplakátot): management inform. rendszer, IR köre

Végrhajtási: tranzakció feldolgozás; folyamatirányítás (pasi ül a gép előtt a kontrollerteremben, és nyomogatja a gombokat...)

egyre nő a számuk, de egyre csökken a hatáskörük a döntéseknek...
Herbert Alexander Simon


1916-2001
döntéselemzés...
plusz: egyszer volt Bp-n 4 napot, kedvéért kicsit megtanult magyarul:D "csak innentől mondja el Chikán úr a cikk tartalmát, addig már olvastam reggelinél..."

„ezeket érdemes megtanulni, mert buták maradnak”

bevezette a korlátozott racionalitás fogalmát: információfeldolgozás korlátoltsága miat nem képes rac. dönteni:
szándékoltan racionális, de a valóságban ez korlátozottan valósul meg
(az ember 7féle infót tud egyszerre feldolgozni)

Models of Man, Wiley, New York, 1955: ember elhelyezése az információs rendszerben

életének utolsó évtizedét kínában töltötte, gyerekeket tanított matekra, mert úgy látta, més a gondolkodásmüdjuk... jobb a kvantitatív racionális gondolkodásmódjuk

Az információs technológia (IT) fejlódése(standard mikroökonómia: azt tételezi fel, hogy nincs késleltetés, súrlódás)
Súrlódásmentes gazdaság: az IT terjedése ehhez egyre közelebb viszi a gazdaságot..
tőzsdén az e-kereskedelem óta követkhetetlen sebességgel mennek végbe tranzakciók...
gép kap egy infót, és elad/vesz egy küszöbszám eléréséig...

Folyamatos növekedés (termelékenység): brick&mortar helyett brick&click (tégla és információ(klikk))

Hálózati gazdaség:
- az információ előállításának a határköltségének a csökkenése: előállítani nehéz, de másolni már könnyű
- gazdaság és elérhetőség
- érétkláncok (hálók), növekvő volumenhozadék
- üzleti standardok jelentősége: összekapcsolódás igénye
minél többen vannak a hálózatban, annál értékesebb az.. pl. mobilhálózat...
hálózat kell: össze kell kapcsolódni
- partnerváltás egyszerűsödése: egyszerűbb begyűjteni az új partner információit... hatékonyabbak lettek a piacok
- növekvő bonyolultság: egyre nehezebb átlátni a rendszereket
- technikai függés: régi felmérés: ki a legbefolyásosabb ember az egyetemen? első a teremfelelős, második a soxorosítóüzem vezetője... harmadik vagy negyeidk a rektor... mostanában feltehetőleg a rendszergazda az

"ha látnák így szemből ezt a társaságot, hát nagyon szórakoztató... tavaly volt egy pár, aki középen ült, és folyamatosan végigcsókolództa az előadásokat... azok legalább csendbe voltak"
Az E-commerce és e-business megjelenése


E-commerce (elektronikus kereskedelem): javak, szolgáltatások és információ tranzakciójánal (cseréjének) elektronikus eszközökkel való lebonyolítása

Vállalat-foygasztó táblázat:
Vállalat-vállalat kapcsolat: B2B: ezermilliárd dollláros nagyságrendben folyik... ellátási láncok
Fogyasztó-vállalat: C2B
B2C: kiskereskedelem elektronizálása... picit paralell a C2B-vel
C2C: magánfogyasztók internetes kereskedelme... műkincskereskedelem, ritkaságok, könyvek forgalmazása... tizede a nagységrendje a B2Bének

E-business: elektronikus üzleti tevékenység:
a vállalati működés (csaknem) teljes körének elektronikus eszközökkel történő integrálása... vállalatot ehlyezi a fókuszba

Tudásmanagement


A tudás válik a legfőbb erőforrássá


Tudástípusok a szervezetben:
Explicit - a tudás, mint objektum menedzselése...

Implicit, Tacit (rejtett) - a tudáshálózatok létrehozása és menedzselése; emberek fejében van, nem lehet leírni.. kapcsolatba kell lépni a másikkal, hoyg eltanuljuk (pl. biciklizés)... megszerzésének fő forrása a tapasztalás, másokkal való interakció
hajrá, KriSzta!
Tudásmanagement II.


Tudásmenedzsment összetevői
- Információ-menedzsment
- Emberi erőforrás menedzsment
- stratégiai szervezetfejlesztés


K-business: tudás-menedzsment + e-business
a vállalat fő erőforrása a tudás -> erre építi lényegi képességeit -> ezeket a lényegi képességeket e-folyamatokon kersztül értékesíti