Emberi erőforrások

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. Vázlat
2. Embegri erőforrás gazdálkodás
3. Az emberi erőforrás felértékelődése
4. EEG és a váll. stratégia
5. Az EEG stratégia tényezői
6. funkcionális felsővezetők relatív jövedelme Japánban és USA-ban
7. Az EEg tevékenységei
8. Abraham Maslow
9. A vállaalati kultúra fogalma
10. A vállalati kultúra megnyilvánulásai
11. A munkahelyi légkör tényezői
12. EEM világtrendjei
13. Az EEg Magyarorszégon
Vázlat


Embegri erőforrás gazdálkodás


Human Resource Management

A munkahelyi körülmények meghatározása és a munkavállalók igényeivel való összehangolása.


Emberi erőforrás változik, aszerint, milyen napja van, mennyire ért egyet a vállalati döntéssel, maga határozza meg, hogy vezs részt a vállalat működésében.

Az EEG 3 részből áll:
- munkahelyi körülmények
- a munkavállaló igénye
- ennek összehangolása

Az emberi erőforrás felértékelődése


fáraók kora, feud, korai kapit: nem volt különösebb értéke, sok volt belőle, nem kellett vele gazdálkodni


emberi erőforrás a legfontosabb, a vállalat hatékonyságát döntően az EEG hat. meg.
EEG és a váll. stratégiaKörnyezet meghatározza -→ Stratégia
Váll. stratégia → Vezetés feladata a meghatározása
Vezetés → Formális szervezeti struktúra: le lehet írni szervezeti ábrában, jól leírható, SZMSZ-ben le van írva
Vezetés → Informális szervezet: a vállalaton belüli kapcsolatoknak az előzőtől nem teljesen, de részben független része, emberek közti kapcsolatok
az informális szervezet léyneges HRnél; ne szüntessük meg azt az osztályt, amelynek a vezetője az ügyvezető barátnője;)[ Form & Inform. szervezet ] ⇒ Munkahelyi követelmények
Form. szervezet → Motivációs eszközök

Környezet → Munkavállaló
Környezet → Munkahelyi követelmények
Környezet → Munkavállalói igények
Munkavállaló → Munkavállalói igények

Munkavállalói igények → Tevékenység és teljesítmény
hat erre a kapcsolatra: Motiv. eszközök; Munkahelyi követelmények


Két dolog szembesül:
[vállalat szándékai és a környezet adottságai] vs. [a munkavállaló szándékai és elvárásai]
Az EEG stratégia tényezői


funkcionális felsővezetők relatív jövedelme Japánban és USA-ban
Japán: kisebb szórás, mint USA
Japán legmagasabb, USA legalacsonyabb a HResek fizuja

Mo: az amerikaihoz áll közelebb., bár nagyot növekedett a fontossága... régebben sokszor az lett HRes, akit nem akartak kirúgni azért a vezetőségből de ne legyen nagy felelőssége...
Az EEg tevékenységei


1. általános gazdálkodási feladatok

2. a munkakapcsolatok kezelése: milyen a participáció módja a döntéseket illetőleg, mit mondanak meg nekik, mit nem...
szakszervezetek: arra szerveződtek, hogy ezt a arészvételt megvalósítsák
ma: Fro: 6% USA: 13% Finnország: 60% szaxervezeti tagság.. Mo. viszonylag alacsony.. és participáció legfőbb módja a felügyelő bizottságban az 1/3-os dolgozói arány

3. bér- és jövedelemgazdálkodás
a kifizetett bér természete kettős, egyszerre eredmény és költség..
könyvelésben költség, viszont ha többet fizetnek, feltehtőleg többet dolgoznak

4. munkaszervezés
a munkás képes lene többet is dolgozni, mint 8 óra.... munkavégző képességének részét bocsátja a vállalat rendelkezésére, ezzel kell gazdálkodni

5. oktatás
Abraham Maslow


1908-1970
szükséglethierarchiának nagy a jelentősége abban, hogy hogy befolyásoljuk az emberek munkavégző képességét... milyen igényeit akarjuk kielégíteni
A vállaalati kultúra fogalmaA vállalati kultúra megnyilvánulásai


A munkahelyi légkör tényezői


- fair díjazás
- értelmes szintű nyomás
- bevonás, részvétel a döntésekben
- felelősségvállalás is legyen lehetséges (jó ha fontosnak érezzük magunkat)
- alkalom az önmegvalósításra
- aktív kommunikáció
- bizalom, empowerment, felhatalmazás
hajrá, Kriszta
- ésszerű ellenőrzés
- hasznosságérzet: kandikamera: haszontalan munka jó pénzért és a főnök aztán elrontja... ⇒ felmond
EEM világtrendjeiAz EEg Magyarorszégon