Tanulás és kutatásmódszertan

2. óra; IX. 20.; Ollé János
További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. Kutatásmódszertan
2. MEGISMERÉS ÉS TUDOMÁNY
3. Társtud. gondolkodás sajátosságai
4. Társtud elméletek kutatási formái
5. A kutatási folyamat felépítése
6. Ötletek kut. folyamatok terbvezéséhez

Onlájn keretrendszer használatahttp://mki.uni-corvinus.hu/moodle/
juzerném: saját név, ékezettel, szóközzel, case-sensitive
jelszó: neptunkód, nagybötűsen

online felhasználók: akikre büszkék vagyunk:P
naptár...
Munkacsoportban: Személyek → Résztvevők!!! Kicsodajez?
legutóbbi tevékenység
munkacsoport belső fóruma

probléma jelzése: janos.olle@uni-corvinus.huKutatásmódszertan_____________________________


MEGISMERÉS ÉS TUDOMÁNY
tapasztalati és konszenzuális valóság:
tapasztalati: érzékszervekkel tapasztalható
konszenzuális: nem megtapasztalható, más megtapasztalta, leírta, nekem már nem kell

7köznapi és tudományos megismerés közti különbség:
előbbi nem céltudatos, tapasztalatgyűjtésen alapszik,
tud. számára fontos, hogy célja legyen az infógyűjtésnek
tud. megvan a megismerésmódszertana

Hibák a hétköznapi megismerésben:
- pontatlan megfigyelés (mer hiányos módszertan.. tapasztalat alapján valóság felépítése... kurzus → tapasztalat → általánosítunk)
- túláltalánosítás: amit megélek és szubj. gondolok, azt gondolom, hogy ez az objektív igaz... → kutatáési tevékenységben szem előtt kel tartani, hogy szubjektívek vunk
- szelektív észlelés:
- hozzáköltések: tapasztalathoz gondolkodás miatt újabb dolgokat építünk be
- illogikus gondolatmenet
- elfogultság a megértésben: 7köznapiban lehetünk azok... márpedig nekem az tetszene, ha az jönne ki..
- a megismerés idő előtti lezárása
- misztifikáció: tud.: a világ megismerhető, nincs megismerhetetlen
- tévedés: a tudomány ilyenkor paradigmát vált

______________________________________


Társtud. gondolkodás sajátosságai

- nem filó/hit alapú gondolatkör, hanem objektív: nem egy gondolatkörbe akarom beilleszteni a tapasztalatot
- megfigyelő, leíró, elemző, de nem felt. előíró
- az elmélet szabályszerűségek felfedezéséből és egyértelmű leírásából épül fel
- az elmélet csoportokra irányul, nem egy emberre
mintAvétel: populációt meghat: az a reprezentatív... H-i iskolás gyermekkel rendelkező szülők csoportja... belőle reprezentatív mintát választ, ami leírja a csoportot
- az elmélezt nyelve a kvantifikálható empirikus változók rendszere

__________________________________


Társtud elméletek kutatási formái
- formális elméletek ellenőrzése
- érdeklődés: érdekel pl. hogy müxik 1 csoport
- alkalmazott kutatás: van egy bevált modell, akkor azt emgpróbálom alkalmazni egy adot thelyen
- akciókutatás, szolgáltatás alapú kutatás, valamilyen adott problémára tervezett kutatás
iskolán belül meg akarjuk tudni, miért motiválatlanokA kutatási folyamat felépítése
- problémamegfogalmazás: azt szeretném vizsgálni és azért...
- szakirodalom megismerése, kritikai ls konstruktív elemzése... megoldódott-e már a probléma... más hogy vizsgálta...
- hipotézisek megfogalmazása: feltételezés, konkrét
- kutatási stratégia megválasztása
- populáció és a vizsgált minta meghatározása... kikre általánosítok, kiket vizsgálok ehhez?

_______________________


Ötletek kut. folyamatok terbvezéséhez
- közvéleménykutatsá egy adott kérdéskörben célzott csoportok számára
- társas jelenségek megfigyelése
- mesterséges rendszerek leíró értelmező megfigyelése