Tanulásmódszertan, a tanulási sajátosságok megismerése és fejlesztése

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. Mit tudunk a tanulásról?
2. Mit mondanak a tanuláselméletek?
3. Tanulási stílusok: elméleti alapok
4. Feladatok

Pfister Éva
utsó blokkMit tudunk a tanulásról?


- pszicho megközelítések
- szociológiai megközelítés
- biológiai, fiziológiai megk.
- pedagógiai megközelítés

szociológiai
élethosszig tanulás... Ericsson pszichoszociális megközelítése: konfliktusok életkorokban, ha megoldjuk, megtanultuk... ha nem, cipeljük

pedagógiai:
ők kéne tudják a hogyant, de a pedagógusok tanulásra való ismeretei hiányosak... az iskolábsn szerzett tapasztalatok alapján teszik ⇒ konzervatív
TKM korábban kiscsoportos ovlt, ma már nem..Mit mondanak a tanuláselméletek?


Behaviorista tanuláselméletek

(XX.sz. eleje) (ember egy fekete doboz, cska a külső viselkedést tnaulmányozzák):

- Klasszikus kondicionálás (Ivan Petrovics Pavlov)... szokáskialakítás...
negatív hatás: babona

- operáns kondicionálás (Skinner, Keller): pedált megnyomja a patkány, kap kaját... egy idő után megtanulja, hogy ez hogy működik... operál a patkány, az ő próba-szerencséje kell a dologhoz... + megerősítés...
ma is kérdés: szabad-e jutalmazni, mer vmit megtanultak?
egyesek szerint nem, mert így a belső kutatási indíttatás eltűnik; azért fog tanulni hogy jutalmazzák
máok szerint de, mert a megerősítés jó dolog

- szociális tanuláselmélet (Albert Bandura): a tudás jelentős részét szociálisan sajátítjuk el (pl. anyanyelv megtanulása... arra van pozitív megerősítés, ha létező szót gügyög a gyerek)
a vonzó mintát megfigyelő személyt a minta arra készteti, hogy utánozza azt; de az untánzásnak jutalmazott viselkedésnek kell lennie.. pl. filmekben ha a rosszat nem büntetik, akkor az követendő mintává válik...
az erőszakra fel kell készülni, hogy fel lehessen dolgozni... ha a szülő ott van, át tudja váltani az értékrendet, amit egy impulzus közvetít


Kognitív tanuláselméletek (XX. szz. közepe)


elterjedtek a pszichjoanalitikus elméletek: lényeges a viselkedés belső feltételrendszere
Lewin, Piaget, Bruner:

Lewin: csoportkísérletek, csoportban való tanulás, csoportdinamikai történések

Piaget: kognitív fejlődéselmélet, az egyetlen, ami leírja a gyermek mentális fejlődési folyamatát a konkrét műveletektől az elvont műveletekig... felhívta a figyelmet, hogy biz. dolgokat csak bizonyos életkorban lehet megtanítani... pl. 16 éves koron túl már nemlehet valakit úgy megtanítani beszélni, mint másfél évesen... (furcsa szókincs, és hangképzés)
ő alapján 10 éves kor alatt a tantervben 10 éves kor alatt nincsen olyan, ami elvont gondolkodást igényel... pl. földrajz: észak, dél; matek, kémia...
állandóság kérdése: víz áttöltögetése kétféle pohárba

Konstruktivista tnauláselmélet


Ausubel
feltételezés: az ember előzetes tudással érkezik a világra, ami befolyásolja azt, hogy mit tud megtanulni, és hogyan
genetikai meghatározottság; szubjektividealista megk: nem tudjuk, mi a valóság, mi igaz/hamis, mindenki arra kéőpes, hogy megkonstruálja a saját szubjektív ismeretrendszerét, ami arra való, hogy minél eredményesebben alkalmazkodjon a külvilághoz

Humanisztikus megközelítés


Rogers, Maslow
tegyük lehetővé, hogy az egyén minél harmonikusabban, teljesebben élhessen..
Maslow: az a csúcs, ha meg tudom valüsítani önagamTanulási stílusok: elméleti alapok


Carl Gustav Jung (1875-1961)
konfl. Freuddal a tudatalattiról
jungi tanulási stílustipológiák
ha meismerjük a saját tan. stílusunkat, akkor tudatosan tudjuk tervezni a tanulási környezetet

jung: két fő irány: nagy vonalakban két fő típus:
Élethez való alapviszony: extro/introvertált
extrovertált alapvetően nyitott a külvilágra, társas kapcs, külvilághoz viszont, társas lény
akkor energetizálódik, ha körülveszi magát emberekkel.. úgy tudja tisztázni a gondolatit, hogy magával beszélget
introvertált az energiát magából nyeri jógázás közben, csak akkor boldog, ha minden nap jógázhat, de csak egyedül... akkor érzi jól magát, ha magányos lehet.

ezeken belül: Racionális típusok: Extro/Introvertált gondolkodó illetve érző
Irracionélis típus: Érzékelés/intuíció
Feladatok


1. írjon a csoport egy verset, amelnyke címe:
A tanulás
(a vers írásához az algoritmus a honlapon; nem muszáj követni, ha valaki olllyan jól tudja)

2. csoportos forráselemzés, széljegyzetek készítése Carl Rogers: Személyes gonodlatok a tanításról és a tanulásról
személyes gondolatok írása szélső hasábra

3. foglaljuk össze maximum 1 oldalban ön- és csoportrefelxióikat a csoportban végzett munka folyamatáról, élményeiről, tapasztalatairól