Alapvető gazdasági események, cégalapítás, ÁFA

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. Témák
2. Ismétlés
3. Időbeli elhatárolás
4. Mérlegképesség ismérvei /ismétlés vége/
5. Mérlegkészítés...
6. leltárkészítés
7. Mérleg vs leltár
8. A számviteli munka menete
9. Gazdasági esmeények hatása a mérlegben
10. Cégalapítás
11. Cégalapítás miniimális feltételei
12. ...
13. Az adók közgazd. funkciói
14. Adózási alapfogalmak
15.
16. Áfa alanyok
Témák


- alapvető gazdasági események
- cégalapítás
- általános forgsalmi adó


Ismétlés


számvitel területei


- beszámolási rendszer //mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melélklet
- önköltség.számítás,
- bizonylati rend,
- könyvvezetés


A vállalkozás vagyona


megjelenés szerint: eszköz,
származás szerint: forrás

eszközök:
- tartós
- nem tartós (forgó)

források:
- saját
- idegen

Mérleg, 20x1 dec 31.


eszköz: aktíva:
- főcsoportok
- csoportok
- részletezések

forrsánál u az...


„a traktor forgóreszköz, mert az forog...”Időbeli elhatárolás


eredménypontosítást jelent
ha nem kellene beszáémolót írni, nem lenne rá szükség, de önkényesen le kell húzni a rolót egy időpontban, meg kell állni egy pillanatra. (nem csak hogy a pezsgőt kinyissuk...)
két vagy több üzleti évet lrintő gazdasági esemény eremédnyre gyakorolt hatását időarányosan kell egmosztani
- az alapul szogáló időszak és:
- az elszámolási időszak között

aktív oldalon ereményt növelő:

növelem: múlt évet is érintő költség.eket befizetünk (múlt félévi bérleti díj+idei...)
vagy: két évre előre fizetek előre

bevételeknél:
én avygok a bérbeadó, és erre az évre is kifizettetem előre a pénzt


passzív oldalon ereményt csökkent:
nevételem most szárm, de az előző évet is érinti ⇒ csökkenti az eredményemet
vagy a jövőben


mezőgazdaságban hosszú időszakok költség-ei vannak...
pl. meddig vemhes egy ló... de hagyjuk ezeket az üzemgazdasági (hah!) kérdéseket


Befektetett eszközök
Forgóreszközök
Aktív időbelli elhatárolások
Rövid lejáratú elhatárolások
Forgóeszközök - rövid lej. köt.
Eszközök - Rövid lej. köt.
Hosszú lej. köt.
Céltartalékok
Saját tőke
Mérlegképesség ismérvei /ismétlés vége/Aktiválható | passziválható
akkor kerülhet a mérlegbe, ha:
- bekövetkezett eseményből, folyamatból keletkezett
- értékkel bír
- pénzformában értékelhető

eszközök közé:
- rendelkezéstre áll, birtokomban van

források közé:
- kötelem, felelősség

Valódi érték (karbantartás), valódi besorolás (autó, szgép)
számítógép lehet anyag (ha másikat szerelek össze belőle), áru, eszköz (termelésirányítás)Mérlegkészítés...


{Leltározás || nyilvántartás} ⇒ Leltár ⇒ Mérleg


leltárkészítés


a mérleg elkészítését megelőzi a leletározás és a leltár összeállítása

leltározás (hja nem vagy nem folymyamatosan vezet nyilvántartás)
tevékenység (fordulónapon; ai I/IV. n.év; folyamatosan; szúrópróbaszerűen - reprezentatív minták alapján (fegyverkereskedésben pl.))

módszer:
- mérés; (fel|meg|le)mérés - készlet: meggyőződés a valódiságról
- számlálás (csirkék)
- egyeztetés (vevők, szállítók, bank, hitrel - csak értékben kimutatott eszközöknél + ha az árikészletet csak érétkben tartják nyilván : I/IVnév.)


Leltár:
egy adott oindőpontra az összes vagyont részletezi:
- tételes, jegyzékszerű kimutatás (ellenőrizhatő módon)
- mennyiségbren, minőségben (E), értékben (F)
- nyitólletár (alapításkor); záró leltás: üzleti év végénMérleg vs leltár


- minden eszközt és forrást tartalmaznak
- adott időpontra vonatkoznak (fordulónap)
- alá kell írniuk a fleleős vezuetőknek (nemf elt. u-azok: a leltárt a leltározó cspatnak)


Különbség:
mérleg: csak értéki adat
és összevont

leletás: mennyiségi, minőségi, értéki adatok;
részletezésA számviteli munka menete


induló bvagyon ⇒ nyitó leltár ⇒ nyitó mérleg
gzadasági események
⇒ bizonylat ⇒ könyvelés (feldolg, nyilvántartás) ==y összesítő ellenőrző kimutatások
⇒ záró leltár ⇒ záró mérlegGazdasági esmeények hatása a mérlegben


Eszközök: aktívák | Forrás: passzíva
Eszköz:
I: eszköz nő/csökken
Forrás
II: forrás nő/csökken

egyik nő/csökken...
forrás nő/csökken...
mindkettő nő/csökken

Eszköz +x -x
Forrás +x -x
Eszköz+x | Forrás +x
Eszköz -x | Forrás-x


Cégalapítás


Kell hozzá


doksi (alapító okirat, társ. szerződés, alapszabály)
amberek
tőke


Fogalma:


annak lehetőségét tereti, hogy valaki(k) vagy valami(k) saját cégnév alatt asját kockázatra jogokat szerezzenek, kötelezettségeket vállalajanak

Módja:

Cégalapítás miniimális feltételei


- társasági forma kiválasztása
- egy vagy több alapító
- egy főtevékenység
- székhely
- írásbeli dokumentim (alapszabály (rt), társ szerződés (kft), alapító okirat (egyszemélyes))
- induló vagyon (pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás)

⇒ jegyzett tőke:
- az alapító által a vállalkozás rendelkezésésre bocsátott tőke (időbeli korl nélkül, osztalék reményében visszafizetési kötelezettsé nélkül), melyet a cégbíróságon nyilvántartásba vesznekJogelőd nélküli cégalapítűás minimális feltételeibt, kkt


alapítók száma: min. két fő
jegyzett tőke elnevezése: vagyoni betét/vagyoniu hozzájárulás
jegyzett tőke minimuma: társasági szerződés szerint
ebből pénzeszköz: nincs megkötés (beviszem a konyhakredencet. vagy ha meghal az anyós, beviszem.)
nem pénzbeli hozzájárulás (apport): lehet vagyoni érétkkel rendelkező dolog, szellemi alkotás, vagyoni érétkű jog, követelés. (forgalomképes, 5 év felelősségvállalás érte, kv)

kft


alapítók száma: nincs megkötés
jegyzett tőke elnevezése: törzstőke
jegyzett tőke minimuma: 500 000Ft
ebből pénzeszköz: nincs megkötés (beviszem a konyhakredencet. vagy ha meghal az anyós, beviszem.)
nem pénzbeli hozzájárulás (apport): lehet vagyoni érétkkel rendelkező dolog, szellemi alkotás, vagyoni érétkű jog, követelés. (forgalomképes, 5 év felelősségvállalás érte, kv)

rt


alapítók száma: nincs megkötés
jegyzett tőke elnevezése: alaptőke,részvénytőke
jegyzett tőke minimuma: zrt 5mFt; nyrt 20mFt
ebből pénzeszköz: nincs megkötés (beviszem a konyhakredencet. vagy ha meghal az anyós, beviszem.)
nem pénzbeli hozzájárulás (apport): lehet vagyoni érétkkel rendelkező dolog, szellemi alkotás, vagyoni érétkű jog, követelés. (forgalomképes, 5 év felelősségvállalás érte, kv)Előtársaság:


elhatározás, meghordetés, döntés
X nap
Elapítás, ellenjegyzés
30 nap
Cégbírósági benyújtás
1munkaóra... nem egyszerűsítettnél is 15 nap...
Cégbírósági bejegyzés
..nap
Bezsámoló elkészítése, adóbevallás


előtársaság: alapítás-ellenjegyzéstől bejegyzésig...


céagalíptás feltételei

Románia: 200 új lej 7 nap noncs előtárs, kv 2-1 md ft
""az állam a javunkat akarja, de mi nem adjuk!!!Az adók közgazd. funkcióifedezeti funkc

befoilyásolás
arányosítás

állam gazdasági szerepvállalása növekszik...


Adózási alapfogalmak


adó
illeték
járulák
vám
díj
tulajdonosi jövedelmek...kozv. adók
közvtt adüól
adóalap
mérték

kiulcs

megállípítás ódjai


adóbevételek megosztása
adóköteles
a belföldön értékesített termék és ynújtt szolg + tiuladjdonjog, rendelkezséi jog átadás, vállalkozásból kivonja, saját vállalkozásában megvalósított beruh.

termékimport

Jellemzői:
- összfázisú, nettó (fiezetendő-llevonható), forgalmi adó
- az adót a végső felhasználó viseli (vállakozások vissza tudják általában igényelni)
- állandsó, értékálló költségvetési bevétel
. versenysemlehges, álatlaános
- érétknövekedési (hozzáadott érték) közvetett adó↓-Áfalkulcsok hazánkban


20%
15
5
0%

ma 20% és 0% van

tárgyi adómentes: nem épít. föüldterület...


Áfa alanyokI: kitermelés bérkölts, eladási ár
60; 100
20
+20

II.: beszerzés; felmreült költség; elaqdási ár
100;100;250
20
50
+30

III Beszerzés Felmerült költség; Eladási ár
250; 150; 4680; 50; 96; 46

Végfelhasználó: Vásárlás
480+96=576