Bevezető

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. Mi leszitt?
2. Szádonkérés
3. Tantárgyak struktúrája
4. A számvitel kialalkulása
5. Számvitel fogalma
6. Számvitel tárgya
7. A számvitel fogalma - most komolyan
8. A gazd. szervezetekl ítpusai 1286993 db
9. Az újratermelési folyamat
10. A számvitel célja
11. z érdekhordozók
12. Érdekellentétek ⇒ szabályozás
13. Számvitel területei a múlt században
14. Méreleg...
15.
Mi leszitt?


főként a vezetői számvitelről lészen szó, inkább jelentés olvasása, mint készítéseSzádonkérésválaszthatnak, hogy 2zh-t írnak, vagy: _ssze_v_nt v_zsg_ (vásárol magánhangzót?)
ergó kb. mint a statvizsga
de az elsőben a minimumpontszám 25


-50%
-62%

okt 29.: 1. vizsga

holnap ünnepélyes átadás ⇒ 11.20- C209-esben elmarad
E307;E309 vagy más idősáv
4. idősáv 13.10- C209 helye3tt S313
Tantárgyak struktúrája


számvitel > vezetőiszámvitel> {PSZ-eseknek sok szép... erről maradtzunk le, a csudába!} > számvitel speciális kérdései, nemzközi szuámvitel... konszolidálás alapjai, hitelintézeuo és költségvetési szv... szaxeminárium... → mérlegképes könyvelői oklevél
A számvitel kialalkulása 1. fapálcikák-kavicsok elkülönítése, fába rovások

 2. sumérok: ie 3500 első hivataénok állam, árunyilvántartás-...

 3. egyiptomi fáraók... hammurapi

 4. Sala,om ie 1015 könyyvek vezetése kötelező

 5. : Aristoteles: elszámolás elmaradása ⇒ DEAD

  könyvelő ma már nem tanú, hanem tettestárs... a bűnös meg megy Argentínába süttetni a hasát...

 6. római bir.: császárok adórendszere

 7. angolok: Hódító Vilmos pü kimut

 8. olasz szerzetesek:
  - Lucas Pacciolo: 1494 X Leó: kettős könyvelés... (meg geometria és matek is...)
  - Tagliente - 1525, Manzoni: 1524

 9. mé,etek: Hebelius (1701, Augsprung 1852, Hügli 1887, Leinter... üzemi számviteél)

 10. franciák - államszámvitel; cégeknél kétfőkönyvvizsgáló, mert a francia utál egyedül ebédelni...

 11. jenkik - banki szemlélet

 12. Makó Pál 1778; Szarka József 1822; Fogarasi Jenó & Pick Dávid 1850; Kuntner Róbert 1910 (pipás... jöjjön közelebb...még közelebb... stb.)Számvitel fogalma


Lirenz von Stein 1885 - könybek vezetése, ütletesemények elszámolása...

A számvitel az a tudomány (jaj de jó, tudomány!), amely közismert (hát ez se járt számvitelórára) dolgokat magyaráz el teéjessggel érthhtettlen módon.


Számvitel az emberi szellem legcsodálatosabb találmánya (Goethe)

Számvitel tárgyaa gazdálkodó szervezet, annak működése, mozgásai;
A számvitel fogalma - most komolyan


a gazd szervezet működésénekm újraterm. folyamart egészének részletes teljeskörű, szervezett

- megfigyelése, mérése, értékelése, feljegyzése
- bizonylato, dokumentumok feldolgozása (yee, gyakiorlati tevékenység)
- új, reendezett információk nyújtása, bemutatása
- ellenőrzése, elemzése

(input - mindenki megérti; feldolgozás - senki nem érti; output: mindenki érti... (ez értelmes?!:P))nem egy szükséges rossz, nem egy öncélú dolog, hanem a vezetés, irányítás egyik eszköze, üzlet nyelve, üzleti komm. eszköze


A gazd. szervezetekl ítpusai 1286993 db

Az újratermelési folyamat


Gazdasági környezet > Gazdálkodó szervezet:
Pénz ⇒ Beszerzés ⇒ készuletezés ⇒Termelés ⇒ Készletezés ⇒ Eladás ⇒ Pénz

infók: valós, átlátható, ellenőrizhető...A számvitel célja


infó nyújtása a gazdálkodó szervezetekről, a piaci szereplők, az érdekeltek, a koalíció tagjai részére
(érdemes-e ott dolgozni, oda hitelt adni stb...)z érdekhordozók


a cég


Tulajdonosok:
- jövedelmezőség
- saját tőke

Vezetők:
- jövedelmezőség
(érdekellentét: legyen bent is pénz...)

Beosztottak:
- jövedelmezőség

dec 31ig nyereséges, onnantól vhogyan veszteséges lesz (leköltségezi az eredményt)


jövedelmezőség

álllam azt szeretne hogy sokat fizessen a cg, a cég kevésbé... könyvelőnek el kell hitetnbie mindenkivel, hoyg annyi:P

Hitelezők:


pénzügyi helyzet

Szakértők


vagyon
pü helyzet

Üzleti partnerek


pü helyzet... ne szűnjön meg a gari idejéig...


..múltbeli, napi, jövőbeni árak, realizációs vagy időérétk elv...Érdekellentétek ⇒ szabályozás


módja:


100 vállalat Mo-n, ahol IFRS alapján is készítenek... (itt tanítják)Számvitel területei a múlt században


Gomberg (1908):
- becsléstan (pl. amortizáció...)
- leleetártan
- költség.vetéstan (tervezés... ma már kontrolling)
- számadástan
- ellenőrzéstan


1947
szocializmusban, most nem azért, hogy viszasírjam....
ágazati számlakeretek, speciálisan
1968 Népgazdasgi számlakeret: illyen bontású legyen a nyilvántartás...
33. sz rendelet szerint:
- könyvvitel
- stat
- operaótív szvitel
- mérlegbeszámoló
- költség, ünköltségszámításSzámvitel területei napjainkban


- beszámolási rendszerŰ: mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet
- könyvvezetés (a gazd események vezetésének mikéntje)
- önköltség-sziámítás: költségszámítás, utókalkuláció, egységköltség meghatározása
- bizonylati rend (-szabályzat)


számvitel jellemzői


gyakorlati tevékenység:
- vsalóságnek megfelel, hiteles, megbízható, teljes
- pontos, tárgyilagos, naprekész, output-orientált
- folyamatos, tételes, bizonylatokkal alátámasztott
- áttekinthető, világos, érthető, döntést megalapozó
/hibajavításnak benne kell lennie!!! (de a program engedi)/

módszertan:
- mennyiségi és értéki nyilvántartás
- retrospektív
- zárt rendszer, automatikus ellenőrzés (pl ne excelben)


A vállalkozás vagyona„a számvitel ugyanazt a dolgot kettősen képzeli el.”
Pénz: 10000 == Alaptőke 10000
megmondjuk a megjelenést-funkciót, és azt is, hogy kitől jött

⇒ vagyon == 10000
egy adott pillanatban rendelkezésre álló, nyilvántartott,

Pénz 10000 | Alaptőke 10000

áru 300 | tartozás 300

⇒ vagyon 10300
az is a váll. vagyona, amit még nem fizetett ki...
ha pénzért veszi, és nem hitelbe, 9700 lenne.


megjelenés formája:

állapot, rendeltetés, szerep, felhasználás:
eszköz, aktíva


eredete, származása szerint:
passzíva, forrás

eszközök = források = VAGYON

Eszköz:
tartós: befektetett
nem tartós: forgó

Forrás:
saját:
idegen vagyon

egyensúlyban lévő oldala, serpenyők: mérleg (bilancia, Bilanz, balance)Méreleg...


időpontra von..
eszköz-aktíva balra.

A Főcsoport (nagy betű) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK befektetett eszközök pl
>
I. csoport (római szám): alábontés
1. Mérlegtétel (arab szám: gépek
tájékoztató adat ebből


PASSZÍVÁK-nál ugyanezmeghat. formátumú számviteli okmány, amely
- az eszközöket és forrásokat az adott időpontra vonatkozóan
összevontan és pénzértékben tartalmazza (H: 1000Ft-ra kerekítve... nagyoknál milliós nagyságrend, néhol devizában könyvelnek)

A Befektetett eszközök
I immatr javak
II tárgyi eszközök
III befekt pü. eszk.
B
van fokozatos is....


mérlglképesség ismérbei
aktoválható


passziválható


beköv eseményekből. folyamarból szárm; értékkel bír