Monetáris irányítás

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. Monetáris politikai lépések
2. Nyíltpiaci műveletek
3. Kötelező tartalékráta
4. Kontingentálás


ha volna valaki, aki nem emlékszik minden szavamra, ami tulajdonképpen sértő...Monetáris politikai lépésekdiszkontleszámítolás
nyíltpiaci műveletek
kötelező tartalékráta
kontingentálás..
erkölcsi ráhatás....

első három klasszikus... kétszintű bankrendszerben alk.. és eredetileg nem monet. pol. eszközök voltak...


Nyíltpiaci műveletek


nyíltpiaci műveletek kialakulása: aközponti költség.vetések deficitjét többekközt állampapírkibocsátással finanszírozták
kincstári jegy: rövid lejárati
éves...
állami takarékjegy...
jegybank ha állampapírt vesz a keresk. bankoktól, nő a pénzkészletük... pénzt teremt
nyíltpiaci művelet előnyös, mert autonóm... a közp. bank hozta meg a döntést...
ha ez olyan állati jó módszer, akkor ezt szokták alkalmazni biztos... régebben csak a gaz imperialisták alkalmazták, mert:
elsősorban állampapírokkal végzik ezeket a műveleteket, és ehhez egy állampapírpiac kell...
USA központi bank: Federal Reserve System (FED):
az újsgok szerint a központi bank szerepét tölti be ott... olyannyira betölti a központi bank szerepét, hogy ő a központi bank... Kivétel a Népszabadság, mert ott az illetékes újségíró itt végzett pénzügyszakon
12 egyenrangú FED... mindegyik egyenlő, de Orwell alapjáb van egyenlőbb: ez a FED New York...

Federal Open Market Committee: FED vezetése... kamatdöntéseket hoznak pl...

Overnight money: „napi pénz”
O/N ≠ Óperencia, hanem overnight/nap
Overnight repurchase agreement [Repó]
napi visszavásárlási megállapodás
bank elad értékpapírt egy napra, azzal a kötelezettséggel, hogy holnap visszavásárolja... napi kölcösn

aktív repo: MNB megvette az állampapírt és helyette forintot ad...
H: van olyan formája, hogy nem ad el állampapírt, hanem lehetőség a kereskedelmi bankoknak, hogy vegyék meg.....
Depoművelet.. hogy aktív-e vagy passzív, az MNB pozíciója dönti el..
ha MNB a hitlező, akkor aktív, ha MNB hiteladós, akkor passzív repó


Kötelező tartalékráta


másik jelentés: likviditási ráta
likvid eszközök, mennyire vannak közel a fizetéshez

tartalékráta= (kp + jegybanki számlapénz)/banknál elhelyezett betét

likviditási ráta bankbiztonsági célokat (prudenciális célokat) szolgál
ne kerüljön a bank bajba amikor nem tudja az ügyfeleke kielégíteni jegybankpénzzel

spokan azt mondják, hogy mivel a bankárok csibészek, ez a tartalék csak politika...
előbb hitelfolyósítás, betétállományképzést utána futtatják fel...

tartalékképzési időszakot és a tartalékellenőrzésit közelítik... van ahol átfed, van ahol lefedi egymást

a mai magyar szabályozásban nem a betét van a tartalék nevezőjében, hanem a források


Kontingentálás


absz. összegben meghat, hogy mekkora lehet a bank hitele vagy betétje,
vagy százalékban meghat, mennyivel térhet el a hitel/betétállomány a tavalyitól
nem mondják, hogy aki nem tartja be, azt felkoncolják, felnégyelik, mondjonle... hanem írnak neki egy levelet, hogy T vezérigazgató úr a pü.miniszterrel egyetértésben úgy látnánk jónak, ha kamatot emelne 3%-kal... Köszönettel Jegybankelnök...

egy ilyet nem tartanak be, mert csibészek
de ha tartósan ellentmondanak, akkor zsémbes lehet a közp. bank a refinanszírozásnál/revizorokat küldenek a kereskedelmi bankhoz... előbb-utóbb követik a kérést...