Államháztartás és adózás II.

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. Állami bevételek
2. Adózási alapfogalmak
3. Adók gazdasági funkciói
4. Az adózás gazdasági hatásai
5. Adózási alapelvek
Állami bevételek


közg. szempontból

Közjogi/fiskális:
- adójellegű: semmi közvetlen ellenszolgáltatás nem jár érte
- nem adójellegű: viszonosság tételeződik föl
ez kapcsolódik az állam kényszeríő erejéhez
Nem adójellegű:
- illetékek, díjak:
illeték: a magyar rendszerben csak törvénnyel lehet szedni
díj: bármilyen jogforrással meg lehet állapítani
ninc kapcsolat a szolg. és az illeték közt: két útlevél régen: a kékkel veszélyesebb helyekre lehetett menni, drágább volt rá az illeték, de nem azért, mert a kék papír többe került
- bírságok (állampolgár csinál valami rosszat a köznek, cserébe a köz csinál valami rosszat az állampolgárnak)
elvileg a bírságnak mindig a központi költségvetésbe kellene kerülnie
vannak illetékek, ahol sérül a viszonosság:
lakásvétel: 1. eljárási illeték: bejegyzik; +vagyonszerzési illeték

adójellegű:
- adók
- regálék (természetes állami monopóliumok)
- koncessziós bevételek: nem adhatja ez az űállam, de nem tudja, jól hasznosítani
- vámok; vámpótlék: „importárfolyam más volt, mint az export”; volt Bokros-csomagnál, hogy a vámbevétel nagyobb volt a fogyazstási adóknál
- TB-járulékMagánjogi:
- állami vagyonhoz kapcs: privatizációs pl.
- egyéb (nem kell/nem is lehet kényszerítő erővel megszerezni (marinéni a szocotthonra hagyja a biciklijét))
ilyen bevétele magánszemélynek is van
privatizációs
költségvetési törvény: privatizációs bevételekből mennyi kell a központi költségvetésbe
hosszútávon marginális bevétel, de '90es években jelentős voltAdózási alapfogalmak


Adó
Olyan állammal szembeni befizetési kötelezettség, amiért semmilyen közvetlen ellenszolgáltatás nem jár.
attól, hogy valaki nem fizet adót, nem lehet kizárni a közjóból

Adóalany
Az az adóalany, akinek egy adó tekintetében az adóhatósággal szemben kötelezettsége van
kétféle adóalanyiság:
- direkt/közvetlen adó esetében az adó közvetlen terhei az adóalanyra hárulnak, afizető=adóalany; ilyen a SZJA, vagyonadók
- indirekt: pl. ÁFA: én fizetem a büfésnek, ő meg befizeti egyben az ÁFÁ-t
gyakran más adóhivatal fogl. az indirekttel: Anglia: az indirektet a Vámhatóság szedi

majdnem mndenki potenciális direkt adóalany

Adótárgy
ami az államnak jogalap az adóztatásra

Adóalap
hasonlít az adótárgyra, de az alapnál az a fontos, hogy egyértelműen mérhető legyen

Adókulcs
az a függvény, ami az adóalaphoz az adómértéket hozzárendeli
adótábla: csak egy része az adókulcsnak
átlagadókulcs: egy egységen átlag mekkora az adó
határadókulcs: adóalap legmagasabb egységére mekkora az adókulcs
áak =hak ⇒ proporcionális
áak < hak ⇒ progresszív
áak > hak ⇒ regresszívAdók gazdasági funkciói


- fedezet/fiskális: költségvetési kiadások fedezése

- befolyásolási: ha már adóztatunk, akkor az aókkal terejük az embereket a közjó felé... ≠ itt a szeszek jövedéki adója! szegény családoknál van befolyásoló szerepe: többet költenek cigire, de kevesebbet kajára...

- arányosítási: célja a pozitív externáliák kezelése: ha valakinek természetes monopóliuma van, extraprofitot kap ⇒ arányosítva adóztatjuk... (pl. jó termőföld)

- (kontroll)Az adózás gazdasági hatásai


Adóincidencia
- az adóterhek illeszkedését vizsgálja: ténylegesen ki fizeti meg az adott adót

Többletteher (holtteher veszteség, jóléti veszteség):
- csak tankönyvben lehet olyan adót csinálni, amiben nincs holtteherveszteség
- de az adó beszedése is pénzbe kerül

Gazdasági döntések befolyásolása
- összes kibocsátás: erős adóprés
- javak közi választás: jövedéki adók
- magánjavak között: erősen adóztatom az alsó középosztály ⇒ kevesebben mennek onnan magán(iskolába|orvoshoz|stb.)
- magán és közjavak között:
- ,unkavégzés és szabadidő között
- jelen és jövőbeni fogyasztás között: megtakarítások mértéke
- tevékenységi formák között: egy magyar vállalkozás egy kft, egy bt, egy alapítvány stb.. aszerint melyiket hogy adóztatják

adó ⇒ a kínálati nettó ár lejjebb megy; bruttó följebbAdózási alapelvek


optimális, gazd szempintból célszerű
igazságosság (méltányosság)
- haszonelv: azt adóztatom, aki többet kap a közből
- teherviselő képesség: annyit fizet mindenki, amennyit tud

hatékonyság
- annyit szedek be, amennyit tudok


egyértelműség
- ha méltányos, akkor nem feltétlenül az...
egyszerűség
- ...és még bonyolult is
alacsony adminisztrációs költségek


stabilitás
rugalmasság