A monetáris politika, irányítás

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. Monetáris politika elhelyezése
2. monetáris politika végső céljai
3. monetáris politika közbenső céljai
4. Milton Fiedman: nem szabad közbeavatkozni
5. Ha elmegyünk az Árpád-hídhoz, és épp nem lövik a Rendőrpalotát, vehetünk állampapírt...
6. Monetáris irányítás
7. diszkontleszámítolás:

"miért zúg a tömeg?
Azért mert tömegek zúgnak az utcán azért még maguknak nem kell zúgni..."
Monetáris politika elhelyezése


gazdpol\
- agrárpol
- ...pol
- pénzügyi poliitka


- államháztartáspol / költségvetés/ fiskális politika

„addig bombázzuk definíciókkal a hallgatókat, amíg azok párizsit nem dobálnak a katedra felé”

forgalmi szemlélet - adott időszakban mi történik
- költségvetési mérleg

állományi szemlélet: adott időőőő....PONT (-ban a MNB mérlege...)
kép az időszak elején és időszak végén
előadás elején csinálok egy képet, és a végén is, és kiderül mennyibel lettünk butábbak az előadó tevékenysége folytán"

devizapolitika
a forint is valuta... olyan, amilyen, de valuta...
Scheißegal, rendszerint szinonima a kettő...
pü-pol önálló ága
monetáris politika végső céljai


- növekedés elősegítése
- foglalkoztatás
- relatív árstabilitás (infláció fékentartása)


monetáris politika közbenső céljai


- pénztömeg / monetáris aggregátum
- kamat
- hazai valuta külföldi valutákhoz való árfolyamának alakulása
- költségvetési deficit monetáris szektor által tröténő fonanszírozása


M1..n
M ≠ motorway...
minél alacsonyabb az n annál likvidebb pénzeszközök vannak benne
M1: azonnal lehet fizetést teljesíteni
- kp; látraszóló betét (első látásra pénzt adunk)
M2: olyna pénzeszközök, melyekkel biz. idő után lehet fizetést teljesteni

M3: M2 + olyan pénzeszköözk amelyekkel még hosszabb idő után lehet fiz. teljesíteni

"a legtoppabb részen ülő ellenforradalmároknak mondom, hogy az utolsó sor is az előadóhoz tartozik..."

Lehet-e a pénztömeget szabályozni?
aki apénztömeg szabályozására esküszik, az monetarista...
a szoci időkben ha valakire ezt mondták, felért egy arculcsapássalMilton Fiedman: nem szabad közbeavatkozni


„pénztömeget nem lehet finoman szabályozni”
nincsen fine tuning...
amíg a monetáris hatóságok észreveszik, hogy történik valamit, eltelik egy kis idő... meg míg meghozzák a döntést... intézkednek... hatása lesz... addigra a gazdaság már rég odábbmozdult.
⇒ time lag
⇒ időről időre meghat. számmal növeljük a pénztömeget

"van nekem egy nagyon kedves amerikai tanköünyvem, ami sokkal szellemesebb, mint amiből önök tanulnak, ezt biztosan tudom, mert ezt afejezetet én írtam..."

Kocsi egy széles törzsű fa felé robog, de
„nem szabad közbeavatkozni”
...bírálták Friedmant.
60 perces székfoglalóból 50 perc Friedman bírálata...


változtatgassuk inkább a kamatot:
vagy a piacra menő krumpli mennyiségét szabályozzuk, vagy az árát
⇒ vagy a pénztömeg mennyiségét, vagy a kamatot

Mo.: 2001-ig csúszó leértékelés:
az árfolyamot időről időre leértékeljük...
utána a csúszó árfolyamrendszert megszüntették..
..onnantól infláció alakulása

"költségvetés bevétele ha meghaladja a kiadásokat, akkor költségvewtési szufficitről beszélünk. ilyen a tatárjárás előtt volt utoljára."Ha elmegyünk az Árpád-hídhoz, és épp nem lövik a Rendőrpalotát, vehetünk állampapírt...


állampapír
- kincstárjegy: rövid lejárat. max egy év
- államkötvény
lejárati idejéig lemondunk a pénzről...
...megnő a pénztömeg... nem biztos, hogy inflációba torkollik... de torikollHATMonetáris irányítás


- mennyiségi
- minőségi

...tessék vigyázni, a nyelvtudés félrevezető

15% hitelkamat, de exporttámogatás, arra 12% hitel...
mezőgazdaságot még jobban támogatjuk, mert nem szeretjük, ha a Kossuth tér traktorokkal van tele, akkor arra 10%...
ha a csendes diákokat még annál is jobban szeretjük, akkor a diákhitel 7%...

Monetáris irányítási módok
1. diszkontleszámítolás
2. piaci műveletek
3. köt tartalékráta műveletek,
4. viszontleszámítolások
5. kontingentálás
6. erkölcsi ráhatás

első három mindegyik közg tk-ban mennyiségi: közös vonása, hogy kétszintű bankrendszerben alkalmazzák, eredetileg nem monetáris irányításra tlaálták ki

DEF:
ha van kétszintű bankrendszer, akkor van egyszintű is... teve van egypúpú, kétpúpú...
egyszintű: a központi bank közvetlenül finanszírozza a gazdálkodó alanyokat... számlavezetés, hitelfolyósítás, pénzforgalom-bonyolítás
kétszintű: a közp bank nem áll közvetlen kapcsolatban a gazdálkodó alanyokkal, hanem a bankrendszer alsó szintjén lévő intézetekkel...
ker. bankok... takarékpénztárak... befektetési alapok... (~ Kereskedelmi bankok)
Mo kétszintű bankok: 1987 jan. 1.-tőldiszkontleszámítolás:


váltó: fizessenekkor és ekkor ennek és ennek, mert tettem neked ezt és ezt, de másnak fizesss, mert a más nekem csinált ezt meg amazt (idegenváltó)

ha valaki ráér, akkor figyeljen...
ker. hitel: nem bank adja, hanem vállalat adja vállalatnak

váltó másik fajtája nem fiz felszólítás, hanem ígéret... sajátváltó, fizetési ígérvény...
(sajátváltó) nem olyan erős, lehet, hogy nem áll mögötte áru/csak pü. művelet
fináncvváltó

váltó jó papír, mert formailag beváltható (ha a forgatók közt van egy neves bank...)

ha hamarabb kérem, akkor a kereskedelmi bank diszkontlja-leszámítolja a kamatját

váltó-viszontleszámítolás:
váltó fedezete melletti hitel adás


kamat hat-e?
- nem, ha:
- nagy bajban van a vállalat, felveszi a drága hitelt is csak baj ne legyen
- ha a válalat át tudja hárítani

sokan úgy gondolják, hogy a kamatjelzésnek csak annyi szerepe van, mitn a viharjelzésnek
de ez nem teljesen igaz:
MNB kamatdöntései során erősen figyeli a többieket

lombardkamat:
értékpapírral fedezett hitel
közp. bank amikor hitelt nyújt értékpapírfedezet mellett, ennek kamata a lombardkamat

Bp bank bemegy MNB-hez:
- x vállalatnak nyújtottam hitelt, és ehhez MNBhitelt kérek : ez refinanszírozási hitel
benyújtok egy hitelportfoliót: ezeket folyósítottam, ezekre kérek feinanszírozási hitelt...
ennek a kamata a refinanszírozási kamatláb


Jegybanki alapkamat: eltér picit az előzőtől...