Pénz-pénzteremtés-pénzáramlás

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. A modern pénz: számviteli megk.: kölcsönadás
2. Bankszámlára befizetés
3. A pénz lényege
4. A pénz költése: bankpasszívák átrendeződése
5. Pénzteremtés., pénzmegsemmisülés
6. A pénzfunkciók
7. A pénz körének táítása: a pénzek közötti minőségi különbség
8. A pénzek tartalmi és technikai csoportosítása
9. A pénz szektorbontása
10. A pénzteremtés szabálya
11. A pénzek közötti mennyiségi különbség
12. A mennyiségi különbség
13. A pénzmultiplikáció
14. A pénztömeg nagysága
15. A pénztömeg nagysága

1-4.pont

by: Dr Varga JózsefA modern pénz: számviteli megk.: kölcsönadás


kölcsönadok a barátomnak


___BARÁTOMÉ_____
100 |100felvett hitel
|
teremtek 100ft-ot
kölcsönadtam


_____ENYÉM________
E100kp|
-100kp|
+100nyújtotthitel|Bankszámlára befizetés


kölcösnadás a banknak 100ft értékben

az a banknak felvett hitel
______BANK_________
100kp-t beadtam | 100FH = 100 betét = 100 M
banki adósság, önmagára szól

hazamegyek, könyvelek
______ENYÉM_________
E 100kp|
-100KP |
+100NYH|

pénzteremtés - nincs jó vagy rossz, legfeljebb utána el kell költözni melegebb éghajlatra

a rendszerben: 200FT: 100ft készpénz, 100ft hitel
valójában 100ft
a betétet a bank teremti, nem elfogadjaA pénz lényege


a modern bankrendszerben a pénz: Banki adósság, bankpasszíva

a bank saját maga által teremtett pénze mindig forrásoldali tétel

a pénzt használónak ezzel szemben mindig eszközoldali tétel

a pénz mindig két helyen jelenik meg, valamely szereplőnél esköz, a banknál forrástétel

⇒ a pénz összege mindig 0_: vagyon = tartozás
vs merkantilizmus: lényeg, hogy az ország pénzt halmozzon fel
ma a pénz viszont belső érétkkel nem rendelkezikA pénz költése: bankpasszívák átrendeződése


BANK:
Eszköz:
Forrás:
-A betéte 100 (pénz megsemmisül)
+ B betéte 100 (pénz teremtődik)

A
Eszköz:
-100M
+100áruB
Eszköz:
+100M
-100 áru


Pénzteremtés., pénzmegsemmisülés


pénzteremtés:
bankpasszíva keletkezése a semmiből
a bank nem betétet fogad el, hanem betétet teremt
befizetés, kamatjóváírás

Pénzmegsemmisülés:
banki adósság csökkenése: megszűnés a semmibe
a bank betétet semmisít meg
kifizetés, kamatterhelés
A pénzfunkciók


modern pénmz: olyan belső értékkel nem renelkező bankpasszíva, mely betölti az:
1. értékmérő:
- stock és flow kategóriák
- pénz-ügy és számvitel alapja
2. forgalmi eszköz, csereeszköz
- pü. vs. jog: kárpótlási jegy: nem teljesértékű pénz
3. felhalmozási eszköz

- a marha:
az udvarlás nehézsége: nehéz megmutatni, milyne gazdag vagyok: „nézd menniy amrhám van”
ma már elég a bankszámlát mutatni (meg az előjelét!!)
- a nő: statikus és dinamikus inhomogenitás:
Salamon: 400 feleség + x száz ágyas
Iszlám: 4 feleség, nempublikus számú ágyas
de a nő nem jó pénznek ebből a szempontból: szépségük más egy adott időben és más más időpontban: fiatalon szépek, bár időskorukban azért mosogatnak
inhomogének statikusan és dinamikusan:


Dzsokibácsi iszik, nőzik, néha dolgozik, és néha lovon marhákat terel: ahol gazdagság van, ott marha is!!

nagyi: adjon az ember aranyláncot, nem gyűrűt, mert a lánccal lehet szemenként fizetni, míg a gyűrűt ha kettévágjuk, merthát puhafém, jelentősen csökken az értéke, bár a Gyűrűk Urában erre is láttunk példát


4. fizetési eszköz funkciók
világpénz
filó viszonyulás: felhalmozási/forgalmi funkció
KH, asszony-pénz: pénz számolva-asszony verve jó: összekapcoslódott a pénz-asszony
fordítva: asszony számolva, pénz verve jó
pénz-e a fillér

Kis herceg: a fösvény egész életében a saját pénzét számpolja...
rosszabb a számvitelesnek, mert az végig másét számolja
A pénz körének táítása: a pénzek közötti minőségi különbség


a bankszámlára befizetés során feltételeztük a készpénz létét

magyarázata: a kp ugyanúgy teremtődik, mint a banki számlapénz = banki adósság
a kp az azt teremtő bank, azaz a központi bank (jegybank) adóssága, passzívája, forrásoldali eleme

egyforintosak gyűjtése: 3ft az előállításuk: gyűjtsük őket, aztán zsaroljuk a bankot, hogy vegye meg 2ft-ért


mindenki másnál a készpénz eszköztétel

a kp a központi banki pénz egyik technikai típusa - a másik ajegybenki számlapénz

aA pénzek tartalmi és technikai csoportosítása


tartalmilag:
1. jegybankpénz
2. banki pénz

atechnikailag:
1. számlapénz
2. készpénz

valuta/deviza (számlapénz)

Jegybankpénz:
készpénz: vállalat, lakosság, bank
Számlapénz: bank, államháztartás vezethet ott számlát
majd ha jön a másik szőrös kövér a tanszékről, a Balog László, talán elmondja hogy a magyar Állam csak közvetetten vezeti az államkincstáron keresztül
elvileg jegybanki számlapénze a halandó embernek nics... erre is van ellenpélda, de most hagyjuk

Banki pénz:
számlapénz: vállalat, lakosság, államháztartás
készpénz: csak akkor, ha majd OTP által kiadott pénzt látunk...A pénz szektorbontása


MNB
Eszköz:
M ?
$
Forrás:
MJBkp
M^JB_szla

Bank:
Eszköz:
M^JB_kp
M^JB_szla
$
Forrás:
MÜgyfél: Váll, lakos, ÁH*
Eszköz:
M^JB_KP
M^JB_számla
M
$
Forrás: -

Kivtel:
1926: frankhamisítás államilag
pedig a $-t könnyebb lett volna hamisítani


A pénzteremtés szabálya


minden saját magam által teremtett pénz tartozás = forrás
minden idegen (más által teremtett) pénz vagyon, követelés = eszköz

A pénz helye szektorálsi bontásban
Külföld: Ft eszköz, valuta forrás
MNB: M^JB forrás, valuta ($) eszköz, M nincs
Bank: M forrás, M^JB eszköz
V, L, ÁJ: mindne pénztétel eszköz, nem tudunk teremteni


A nyújtott hitel mindig követelés eszköz
a felvett hitel mindig kötelezettség, forrásA pénzek közötti mennyiségi különbség


honnan ismerszik meg a pénzügyes? minél bambábban néz ha meghallja azt a szót, hogy pénz

eddig a JB-pénz és a banki pénz közötti minúségi (tartalmi) különbséget tárgyaltuk

ennek plasztikus megjelenési formája, hogy a bankmérleg eltérő oldalánh helyezkednek el
MJB↓---M
A mennyiségi különbség


vizsg. meg: a világ legbiztonságosabb bankját
pénzügyi csomagmegőrző
paradox: a leghamarabb menne csődbe, nem tud kamatot fizetni, de aki beteszi, fizeti abérletdíjat

ősbankok: 100%os tartalék
letét vs betét: letétet leteszem, és fogy... betétet beteszem és kapok érte velamit
modern bankok: 100%nál kisebb tartalékok elégségessége és szükségessége

mikroszint: abnormális banki működés

makroszint: normális banki működés

OTP:
Eszköz:
hozzák Juliska nénik az 100Ft-okat
⇒ forrásoldalon 1000M tartozás

nap végén 100 ilyen ügylet

100000 Ft JBP-ért 100000 Ft banki pénz

20% tartalék ⇒
20%ot kifizetek,
80%ot kihitelezek

ha holnap megjelenik mégis mind a 100 Juliskanéni:
1. megoldás: ne nyitok ki: mindenkinek joga van köztereken ácsorogni, bár ez ma már nem igaz... ácsorogni, bankrendszert szidni...
2. van szép hosszúcombú szőke bankszóvivőm, beszéljen vele
3. van exhibicionista tanárunk: elmondjuk Juliskanéninek, menjen haza, feküdjön le, ne aggódjon, a pénze nincs itt... Hiszen, racionálisan, hogy gondolod, hogy itt a pénzed, ha kamatot vársz érte
ezt persze magyar évszázadokkal, egyebekkel sz7épen szónokian megszerkesztem, esetleg póverpojnttal készülök...
4. szólok a haveroknak, jöjjenek a teherautónyi pénzekkel...
ilyenkor a többi bank is segít, mert bárki kerülhet hasonló helyzetbe...

ha megúsztam az erkélyjelenetet, akkor másnak teremtek 80000Ft banki pénzt... hitelezem...
másik bankba került... az is továbbhitelezi 80%át

⇒ végtelen mértani sor:
1/t lezs a vége
⇒ a bankrendszer ötszörösét tudja megteremteni pénzállományban a hozzá bekerült jegybankpénznekA pénzmultiplikáció


M0 - jegybankpénz = nagyerejű pénz
monetáris bázis
M^JB_kp + M^JB_szla

M1 = szűken vett pénztömeg
M^JB_kp + M látra szóló betét
azonnal elkölthető pénz: a zsebemben lévő készpénz + nem lekötött

M2: tágan értelmezett pénztömeg
M1 + M határidős + deviza
M hat. + deviza : kevésbé likvid
A pénztömeg nagysága


a monetáris mérleg köre

- az IMF def. szerint:
a monetáris hatóságok (jegybank+kincstár) és a monetáris pénzintézetek konszolidált mérlegének (monetáris mérleg) bizonyos passzívási

monetáris pénzintézet: úgy tud pénzt teremteni, hoyg a mérleg főösszege növekszik

def értelmezése:
a mérlge konszolidált mérlege kizérja a bank és a bankrendszer egymássla szembeni tartozásait, követeléseit: a bankrendszeren belüli pénz nem pénz
kizárja a nem monetáris őplnzintézeteknél elhelyezett betéteket (biztosító: ez csak megtakarítási betétszámla, pl. adótartozást nem lehet belőle átutalni), ez csak pénzújraelosztó: aktívák rendeződnek át

a monetáris pénzintézeteknek tehát aktívái, a nemmonetárisoknak a passízvái záródnak ki a pénztömegből

„a bankrendszeren belüli pénz nem pénz”A pénztömeg nagysága


az állam pénze nem számít bele a pénztömegbe, betéteinek nagyságát inkább technikai mintsem gazdasgi tényezők befolyásolják
amint pénze van, rögtön befizeti, mint adósságtörlesztést ⇒ mindig nullűázzuk

a valuta sem: idegen jegybanké

deviza pénztömegbe számítása

Betételhelyező - Pénzintézet

rezidens-rezidens: + M2

nemrezidens-rezidens:
német állampolgár betétet rak topbe
-
külfölddel szembeni tartozás, akkor is, ha forintban van

rezidens-nemrezidens

nemrezidens-nemrezidens