Számviteli ismeretek

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. Számviteli kimutatások renszere
2. Kétfajta számv. szemlélet
3. Eredmény vs pénzforaglmi szemláélet (egyszeres és kettős számvitel)
4. Egyszeres vs kettős
5.
6. Gazdasági események hatása a mérlegre
7. Számviteli számla
8. gazd. események mérlegen kívüli hatása
9. Értékesítés számviteli összekapcsolása
10. Ért
11. Mérleg felépítése - mérlegtípusok, értékelés alapelvei
12. Mérleg típusai, értékelés alapelvei
13. Értékelési szabályok
14. A bef. eszközök elemzése
15. A ,érleg forrásoldala , forrásoldal csoportjai

by: Varga JózsefSzámviteli kimutatások renszereMérleg, eredménykimutatás, cash flow kimutatás

mérleg:

stock típusú mutató
mi található nálam?
az a vagyontömeg, ami nálam tlaálható, az enyém-e?
hogy tudom egzakt módon leírni a nálam levő vagyont
pillanatfelvétel
vagyon

eredménykimutatás


félow: időszak alatti
árbevétel, ráfordítás
számviteli eredmény
jövedelmezőség

Cash flow


Pénzáramlás, bevétel, kiadás...
Kétfajta számv. szemlélet


pénzügyi számvitel


nagyon pontos, kiszámítható
múlt követése a cél
standardizált,
megvannak a sémái, Mo-n kétfajta méreleg, és négyfajta eredménykimutatás


vezetői számvitel


nem forint-fillérre,
jövőre vontakozik, trendeket kell közvetítenie
nem lesz standardizált
olyant fogok készíteni, amilyewnt tőlem elvárnak


Pénzügy: jelenértékben gondolkodik:
ma keresek 1 forintot, és holnap is, az ritkán összegződik 2-re, jobb esetben töbre (kamatláb miatt)
valamikori értékben érdeme smérni
nagyon spéci este, ha azt modhaom, hogy 2 ft-ot kerestem

Számvitel:
neki 1+1=2

amortizációs leírás: vannak több év alatt elhasználódó ezsközök,
ezért számvitel szerint torzítanék azzal, ha egy évre számolnám el a gépkocsit
beszerzem a gépkocsit 10 mo Ft-ért, és leírom 5 év alatt 2 milliónként

a pénzügyesnek 5×2 nem 10...
⇒ nehéz inflációs körülmények kört működni

elhatárolt veszteség: számvitelben átviszem... pü-ben fel is kamatoztatom
Eredmény vs pénzforaglmi szemláélet (egyszeres és kettős számvitel)Egyszeres: időbeli nyilvántartás:
árbevétel = bevétel;
ráfordítás = technikai pénzkiadás


Kettős: lehet egyenlő is, meg nem is...
árbevétel =; ≠ bevétel
mindent két számla különböző oldalára könyvelünk
Egyszeres vs kettősPL.

1. rágyév XXI 1 én kifizetett 7 havi sajtóköltség: 70000Ft
elszámolom 70000 kiadást költségként

kettős:
kiadásként 70000et könyvelek,
költségként erre az évre csak egy hónapot számolhatok el a 7havi költségből
kiadás, de nem költség: 60000 Ft
követelésállományt szereztem, 60000 követelésem van sajtótermékre
köv. évben kiadásom 0 de költségként elszámolok 60000-et
az a lényeg, melyik évet érinti


PL:


dec -jén lekötött bankbetét 3 hónap múlva fizet kamatot

egyszeres: idén ne kaptam pénzt, ergó nincs bevételem

kettős: hiába nem kaptam kamatot, egy hjónapot a nem megkapott kamatomból idénre kell elszámolni
árbevételként el kell számolnom az egyhavi kamaot


ez aktív időbeli elhatárolás


PL:


jövő év II végén kifizetett számla 30000 Ft 3havi telewfonszámla
tárgyévben nem fizettem érte...
kiadásom 0 Ft, költség 10000
költség de nem passízva
köv. év: kiadás: 30000 költség: 20000

PL

XI. 1jén befolyt 5havi bérl. díj: 50000Ft
egyszeres: leadózik 50000 után

kettős: hiába futott be 50000, árbevételem ebből csak 20000
bevérel, de nem árbevétel: 30000
jövőre nem kapok semmit, de számvitelileg árbevétel 30000
első kettő példa: aktíva, eszköztétel
második kettő: passzívatétel
Más apénzforgalmi és más az eredményszemlélet
Gazdasági események hatása a mérlegre


gazd. események hatása a váll. vagyoni helyzetére
__________________
|
erről fogunk beszélni...

a mérlegnek mindig egyensúlyban kell lennie

1. eszközforgás:


több szemlélet: egyik, hogy mi van nálam fizikailag,
vagy látom, hogy melyik saját, melyik nem..
készletbeszerzés, anyagvásárlás:

Mérleg 2007. december 31.
"mit érint meg bennem az, hogy vettem anyagot... [hehe] készletet bocsánat"
Eszköz T Forrás
Eszköz: + anyag, mérleg főösszege nő...

Forrás: még nem fizettem ki... ⇒ szállítóé az az anyag
+adósság ⇒ mérlegfőösszeg növekedése
több a vagyonom, de ez adósságállomány

Kifizetem a szállítót bankszámlapénzzel
Eszköz:
-bankszámlaegyenleg
Forrás:
-adósság: -SZÁLLÍTÓK
mérlegfőössszeg csökken


Készpénzfelvétel
lehet a földről, de msot bankszámláról házipénztárba
kimutatsilag később ér ide, mer számvitelesek szórakoznak vele

Eszközök: - Bankszámla + készpénz: Mérlegfőösszeg marad
Forrás: ehhez nem is nyúltam...

Szállító kifizetése
Eszköz: nem vált.
Forrás: - szállítói hitel + bankhitel

"nem lipityókázik a mérleg definíció szerint"Számviteli számla


év közben folymatos mérlegbe könyvelés helyett számv. számlákra könyvelünk
egy gazd. eseményt mindig két darab számla két különböző oldalára könyvelünk

minden számla két oldallal rendelkezik:
az elnevezés ma már konvenció
bal oldal: tartozik oldal
jobb oldal: követel oldal
anyagot vásároltram 200e Ft-ért
növexik... bal oldalra könyvelem

a szállítószámla jobb oldalára könyvelek

T első számla,
K második számla


Péda áruvásárlás: 2 számlán
T: áruállomány 200
K: szállítóállomány

gazd. események mérlegen kívüli hatása


Költség és eredményszámlák
„szerelmet nem tudok lekönyvelni... van akinek nyereség, van akinek adósság”
„flow-t sem tudok...”

Költség és eredményszámlák helye
eszköz-
forrás-
költség-
eredményszámlákÉrtékesítés számviteli összekapcsolása


Értékesítés nem csak a mérleget érinti
Köntírozás

Eladtam egy asztalt 1000ért: még nem fizetnek

Mérlegben:
szereztem egy követelésállományt
Eszközoldalon:
Vevők +1000: eladási ár
szereztem egy követelést másokkal szemben
- -késztermék: 800 anyagköltség, önköltség
a két mérlegszámla mellé még számla jön

elszámolom, 1000 egység árbevétel

évvégén: 1000 árbev, 800 költség
eredméynkimjutatás: 1000-800 = 200
mérleg jobb oldalára beírom, mint saját tőke növekedése
Ért


1. eset: értékesítési ás > önköltség ár
nyereségesen értékesített
eszközoldali többlet ⇒ forrásoldalon nőtt a saját vagyonom

2. ért. ár < önköltség
eszköz hiány
forráshiány

3. ért. ár = önköltség. ár
eszközátcsoportosítás eszközoldalon
pérja változatlan saját tőke forrás oldalon


kettős könyvvitel gyenge pü fegyelmű rendszerben a csalókat erősíti, segíti technikájában
adóalapot au elismert, be nem folyt követelés is képez


Mérleg felépítése - mérlegtípusok, értékelés alapelvei


Kétfajta mérelgséma
A változat: kétoldalú eszköz-forrás felépítéssel

B változat: pü (likviditási) szempontokat is kimutató forma, szinte nem is használják

mérlegtételek értékelésének eve
- váll. folytatásának elve: arr aépítünk, hogy folytatni akarja a váll. a tevékenységét
- következetesség elve: az értékelési módszerek lehetőleg ne változzanak
- egyedi értékelés elve: az egyes tételeket külön hat. meg
Mérleg típusai, értékelés alapelvei


szükséges alapgogalom: mérleg: időpontra vonatkozó (stock) kimutatás a vagyonról

Milyen csoportosításban érdekes:
milyen fizikai formája?
saját vagy idegen?
jövedelemtermelő képessége: milyen jöv-t termel?
színe, illaa, formája, stb...

1. szempont: milyen formában, azaz MI?
udvarlás: milyne színű kocsival érkeztünk... mekkora pénztárca...
2. szempont: saját vagy idegen? KIÉ?
honnan vab az a szép kocsi? (anyós): apué, te vetted, „kölcsönvetted”

Udvarlás: E-F eltolódás
Értékelési szabályok


A; Befektetett eszközök
bef. eszköz ami a váll-t egy évnél tovább szolgálja
a válllalkozó dönti el, hogy mi a befektetés
- kötelező leértékelés: mutasd mindig a csúnyábbik feledet
piaci érétkek tartósan a könyv szerinti érték alatt,
mérlegkészítés időőpontjához visz.

- lehetséges felértékelés: fordulópontra vonatkozóan; nincs egy évess kötelező epriódus


B forgóeszköz
lehet a MErzedes forgóeszköz, ha kereskedő vagyok...
vagy ha nem vagyok az: mondom adóhatóságnak, engem hétvégénte rendszeresen fewlrobbantanak,
azt feltételezem, hogy jövőben is ilyesmit terveznek tenni velem, tehát a merci forgóeszköz számomra...

értékvesztés - leértékelés
visszaírás...

A bef. eszközök elemzése


baloldalt 3 csoport: Bef. eszközök; Forgóeszközök; Aktív időbeli lehatárolás

Bef. eszközök:


- immateriális javak fajtái
alapítás, átszervezés aktívált terméke
kísérleti fejlesztés aktívált értéke
vagyoni értékű jogok (bérleti jog, koncessziós jog...)
...
üzleti vagy cégérték: másik gazd. felvásárlása során a fizetett ellenérték és a megvásárolt cég nettó értéke közötti kül.

- megfogható, tárgyi eszközök
beruházás, ingatlan, gép, felszerelés, jűrmű
Tenyészállatok (függetlenül a kikényszerített szexuális szolgálat hosszától)
de a tehenek mindig csak forgóeszközök...

- befektetett pü. eszküzük
hosszú lejáratú bankbetét
tartós részesedés vagy kölcsön kapcsolat vállalkozásoknban
Az amortizáció


biz. befekt. több éven át szolgál...
terven felüli: megsemmisülés
kulcs változtatása: új műszak belépése

Forgóeszközök típusai


készletek:
anyagok , áruk, befejezetlen termelés...

követelések:
áruszáll-ból, szolg (vevők)
váltókövetelések
egyéb követelések

értékpapírok - egy éven belüli

Pébzeszközök
A ,érleg forrásoldala , forrásoldal csoportjai


Saját tőke


jegyzett tőke - bef. részvény 100%a

jegyzett, de még be nem fizetett tőke ⊖: jegyeztem tőkét, de nem fizettem be... régebben eszközoldalon volt... de inkább ide került - előjellel

Tőketartalék - 130%on jegyzett részvény: a 30%ot ide tesszük

Eredménytartalék: puffer, az adózott eredményeket tároljuk itt

Lekötött tartalék: én pénzem, de vmi miatt nem nyúlhatok hozzá

Érétkelési tartalék

Mérleg szerinti eredmény: ami marad a cégen belül: mindent kifizettem, ami érinthet mást
<>100% árbev
-60% önköltség
40%on osztozik: adóhatóság; tulajok, mint osztalék; MSzE
MSzE: bennehagyják a tulajok a cégbenCéltartalék
célt. várható kötelezewttségekre
céltartalék jövőbeni költség-kre
egyéb céltartalék

Köteleuettség
hátrasorolt köt; hosszú lejáratú köt.;
rövid lej. köt.

Passzív időbeli elhatárolás:
aktívval szembeni elhatárolás