Finnanszírozási kapcsolatok A pénzügyi szektor közvetítő szerepe

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1.
2.
3.
4. Zárt gazdaság
5. Nyitott gazdadság
6. Nyitott gazdaság két belföldi szetorral
7.
8. A belföldi bankrendszer
9. Zusammenfassung

brought to you by: Kürthy Gábor
makrogazd. szereplők - termelnek, jövedelmet szereznek, a szerzett jövedelmükből vásároilni stb akarnak...
nem biztos elég... vagy van elég, vagy finanszírozást kell szerezniük... a legfontosabb fin. akpcsoaltok lesznek bemutatva
Kiindulópont - egy gazdasági szereplő, aki/amely tevékenységew során TERMEL, eredménye:

- kibocsátás ~ kínálat
- jövedelem ~ kereséet

kibocsátás := beruházási&fogy. cikkek
(fogy. cikk: egy adott perióduson belül szolgálja az emberek érdekeit, aztán elfogy...
beruházás: hosszabb távú + fogyasztási cikkek, amiket nem fogyasztottak el)

jövedelem
- fogyasztási célú felhasználás
- megtakarítás

⇒ piaci egyensúly, a kettő kiegyenlítődik


Egy másik gazd. szereplő ezt módosíthatja → a vázolt folyamaz aggregűált szinten továbbra is ilyen lesz, de egyéni szinten nem:
amikor ketten vagyunk, akkor már lehet jövedelemtranszfer

ha egyik termelése elmegy a másikhoz, másiké az egyikhez, akkor lehet jövedelemegyenlőtlenségHa több gazdasági szereplő van:
eltérő a rendelkezésre álló jövedelem és kereslet...
ha van fölös jövedelmem, akkor fininszírozhatok valaki mást vele... és vice versa
ha a partnerrel ketten vagyok, akkor zárt egységet alkotok...
akinek többlete van, fininaszírozhatja a másikat

midenkinek van a termelésében saját kíbálata, ehhez hozzáadódik a másik külső kínáláata...
ezzel a kínálattal találkozunk

u.ez a jövedelemnél is...
Zárt gazdaság


DEF: az a gazdaság, amelyik nem lép kapcsolat ba semmilyen külső partnerrel... ilyen nincs, mindden ország gazd. akcpsolatba lép vmelyik mási országgal...
vannak autark gazdaságok, amelyek igyekeznek szeparálódni, pl. É-Korea,
de az é-koreai vezetők is francia pezsgőt isznak,,,

Zárt gazd:

Kibocsátás <↓--- termelés↓-→ Jövedelem


Kibocsátás:
Fogyasztási cikkek: C
beruházási cikkek: I

Jövedelem:
Felhazsn. fogyasztásra: C
megtakarítás: S

Y = C + I
Y = C + S
⇒ I = S

Miért egyenlőek?
- nincs gazdaságoi partner, akia kibocsátási/jövedelemszerzési folyamatot módosítaná...
- ha többet akarnának beruházni, mint amennyire van forrás, nincs honnan finanszíronzi
...valahogyan ki fog egyenlítődni...
PL: hiánygazdaság: nincs valamilyen fogy.cikk, eimatt a fogyasztásra szánt összeg megtakarításra kerül: kényszermegtakarítás


Hogyan lesz a megt. a beruh. forrásává & vicevera?Milyen forműában takarítunk meg?
- anyagi beruházás: a megtakarításból hozat építünk, így I = saját anyagi beruh.
- értékpapír, lekötött bankbetét
- pénzfelhalmozás: ládafiában
Nyitott gazdadság


más gazdaságokkal kapcsolatba lép

Kibocsátás (Y) <↓--- termelés↓-→ Jövedelem

Módosulnak:

Kibocsátás:
Kiáramlik: eXport
Beáramlik: iMport

Jövedelmek:
kiáramlik -B
beáramlik +A

Belső felhasználásra:
Y+M-X
ebből megint lesz C meg I
Y+M-X= C + I

Y = C + I + (X-M)
ebben a formában akibocsátás figy-ra, beruh-ra és nettó exportra oszlik ->
GNDI = GDP + R (= C + S)

C + I + (X - M) + R = C + S
I - S + (X - M) + R = 0


Belföüld rendelkezésre álló jövedelme:
Y+A-B= Y+R
ebből meg megint lesz C meg S...


GPD:
az a hozzáadott érték, amit adott földr. helyen adott időszakban termelnek
azan teermelés során kiosztott jövedelmek (bérek, profitok)
fogyasztás +beruh+nettó export

GNI:
ehhez hozzáadjuk a külföldről bejövő folyó transzfereket,
és levonjuk a bvelülről kimenőt...

GNDI
GNI korrigálva a határon átívelő folyó transzferekkel
GDP korrigálva a határoon átívelő összes folyó átutalással (tényezőjövedelmek + transzferek)


Tisztázni kell a belső és a külső gazdaság közötti finansz. kapcsolatot
- belső felahsználás: Y + M - X
renelkezésre álló jövedelem: Y + R
kettő különbsége: (X - M ) + R

H a különbség pozitív:
a belső gazd. képes finianszírozni a külföldet
a külföld gazdaságának szüksége van ere a finanszírozásra

Ha a különbség negatív:
belső gazd-nak szüksége van a finanszírozásra
a küldöld ezt megteszi

Finanszírozási formák
- tőkeáramlás belfüld és külföld között (dK)
ha dK > 0, a külső gazd-ból áramlik tőke a belsőbe, az fin. a belsőt...
- devizatartalékok változásai (dRes)
ha dRes > 0 a belső gazdaság devizatartalékai nőnek, ilyenkor külföld vásárol tőlünk
(X -M) + R + dK = dRed

Nyitott gazdaság két belföldi szetorral


- magángazdaság: háztartás + vállalatok
- állami szféra

Kibocsátás (Y ~ GDP) <↓--- termelés↓-→ Jövedelem (Y)

Kib: belső gehaszn:
Y + M -X


jövedelem:
belföld rendfelkezésére áll:
GNDI = GDP + R

Kib. tovább:
- állami szektor: kormányzati vásárlások (G)
- belföldi magánszektor: fogyasztás, beruházás.. (C, I)

Jövedelem
- álllami szektor: adóelvonás: T; tramszferkifizetés: -TR
- belföldi magánszektor rendelkezsére áll: GDP + R + TR - T; ebből is lesz C meg S

algebrául:
kib.:
Y + M - X = C + I + G

GDP = C + I + G + X - M

jöv.:
Y + R + (TR - T) = C + S

(I -S) + (G + TR - T) = ((X - M) + R) = 0

I - S : magánszektorberuházásai + emgtakarításai
G + TR - T: költségvetés egyenlege... -T a forrás, maradék a ráfodítás
((X - M) + R): a külföld... R az a jöv. amit ide átutal...

⇒ az aggregált jövedelmek és kibocsátások kiegyenlítik 1mást
viszont a szektorok külön- külön finansz. igényt vagy többletet mutathatank
A fin. igényezek és képességeket a pénzügyi közvetítő rendszer közvetíti, amiből most cska a belföldi bankrsz-t veszsük figyelembe, a külföldi bankrsz-t a külföld egészébe tartozónak tekintjük

Beföld


___
|
felhasználás:
magánszektor anyagi beruházása, fogyasztása
állami szektor korm. vásárlásai
forrás:
GNDI

MASZEK:
felh.: anyagi beruházás
forrás: megtakarítás

ÁLLAM:
felh.: állami vásárlások; transzferkiadások
forrás: adókMASZEK:
felh:
anyagi beruházás: I
forrás: S

I > S ⇒ pénz kell:
éehetőség: bankgitel vagy külföldi tőkebeáramlás

I < S ⇒ finanszírozási többlet
éehetőség: pénzfelhalmozás
lekötött bankbetét: kvázipénz
államkötvény: az államot finanszírozza

MASZEK:
felhaszn:
I
+ pénzfelhalmozás
lekötött bankbetét
államkötvény
forrás:
megtakarítás S
bankhitel
külföldi hitel/tőke

I + dMO + dB + S + dNDCp + dKp
p: private
NDC: net domestic credit


ÁLLAM
felhaszn:
korm. kiadások (G)
transzferek (TR)
források: adók (T)

G + TR > T
→ államkötvény eladása maszeknak
bankhitel felvételekülföld hitel felvétele

G + TR < T (ritka esetD)
lehetőség: államadósság visszafizetése

Állam:
felhaszn:
korm. kiadások (G)
transzferek (TR)
források: adók (T)
+-államkötvény;bankhitel; külföldni hitel

G + TR = T + dB + d NDCg + dKg
Külföld
felhazsn:
export X
nettó jöv. átutalás: R
forrás: import: M

X+R > M
lehetőség:
belföld devizatartaláka növexik,
belföldi külföldi tőkeáll csökken

X + R < M fin. többlet
devizatartalék csökk
külf. tőeáll. növexik

A belföldi bankrendszer


- a nem pü (term, fogy, stb) gfolyamatban nem vezs részt
- a fin. folyamatban elvileg kettős szerepet tölt be:
  fin. igények és lehetőségek közvetítője; finanszírozó

ugyanakkor elképzelhető, hogy a bankrendszer nem csupán pénzteremtő, hanem fin-ra is szorul

3 mérleg (maszek, állam, külföld)

+ bankrendszer mérlege:
aktívák:
Hitel, deviza (pénzteremtés módjai)
passzívák:
pénz (általa termetett)
kvázipénzkülföldi hitel a benkrsz-nek


Res: a bankrendszer devizatartaléka
NFA (Net foreign acces): a bankrsz. nettó devizapozíció

dNFA = dRes - dKb
dKb: bankrsz. hitele

dNDC + dRes = dMO + dKb
dMO: pénz & kvázipénztömeg

dNDC + dNFA = dMO
pénzteremtési egyenlet:
a pénztömeg vált-nak két forrása: bankrsz hitelnyújtása, devizavásárlásaZusammenfassung(I -S) + (G + TR - T) + ((X - M) + R) + 0 = 0

I-S:
I + dMO + dB = S + dNDCp + dKp

G + TR - T:
G + TR = T + dB + dNDCg + dKg

(X - M) + R
X + R + dK = M + dRes

0:
a bankrendszer nem vesz részt a nem pénzügyi folyamatokban,
de a foinanszírozási folymaastokban részt vesz mint finanszírozó és mint finanszírozó:
fin-ó hitelt nyújt, devizás vásárol
min fin-tt saját hotelnyújtását fin. pénzteremtéssel
dNDC + dRes + dMo + dK