Bevezető

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. No itt kezdődik az előadás
2. A Pénzügyi szektor

Bánfi Tamás

1. tárggyal kapcsolatos általános információk
2. a tárgyhoz kötődő bevezető előadás

1. általános információk
"a középiskolában fegye,mezett, tnaulni végyó diákok ülnek, és aki it ül, az még inkább.
és itt így fegyelmezett hallgatókat látunk ... első évben biztosan...."


Tananyak:
egy nagyon zöld színű pénzügytan ... cmíet viselő tankönyv
nem keverendő össze ezzel a kétkötetes sárga pénzöügytannal,a mit amostani másodévig bezárólag tankönyvbként használtak...
mivel az új egyharamada a réginek, úgy gondolom, hogy önök nem fogják összekeverni., de holnap figyelmeztetni fogom a másodéveseket...
öt fejezet van benne....

tananyag része az előadás, amely az írótt tananyagot magyaráza,
kivéve az utsó kkettőt, ami után szeminárium nincs, ezért ott már lehet nem csak a tananayaot tételesen magyarázó előadás lehet

kéthetente lesz gyakorlat, ami teljesen újszerű számunkra, de felkészültünk rá...

összesen hat darab gyakorlat lesz

márc 5 és márc 12-ei héten nem lesz ygakoralt
12: szünet miatt elmaradna; az 5-ein meg muszáj kihagyni, ha a másik galerinek is kihagytuk...

gyakorlat:
munkafüzet (sintén nagyon zöld); a tanszéken holnaptól kezdődően 200Ft-ért meg lehet vásárolni;
ami a büfé jobb szendvicseinál alacsonyabb...
de ha valaki
úgy gondolja, hogy nem tudja kifizetni, megígrésem, kifizetem neki...
a füzetek 001-től 800ig számozva lesznek...
ha újat kell venni, az 500 ft...
vételkor felírjuk, ki hányasat kapta

a munkafüzet 3 részből áll:
az első rész az öt darab szemináriumi feladatot tartalmazza
alső szem: nem lehet olyan, amire már feladatot kapunk, első szem bemutatkozás, alapinfók jegyében telik el
második rész két részből áll: tankönyvhöz fejezetenkénti kérdések; illetve minden fjezethez két kérdés megadott válassszal: mintakérdések: milyen kérdéseket kaphatunk, milyne válasz teéjesértékű hozzája
harmadik rész: feladatlapok: minden gyakorlaton lesz egy írásbeli dolgozat
2. gyak: első fej... n-edik gyakorlaton n-1-edik fejezetből lesz

írásbeli doglozat: két darab kérdés szóban megkapva... kihagyva a munkafüzeten a helye
max 15 perc

ennek alapján önök a félév alatt ötször két darab kérdést kapnak... ami ha jól számolom, 10 darab.
0-4 pont kapható a dologhoz dogánként
tanszéken egy hét múlva elvihető
a pontok alapján a félév végén ajánlott jegyet kapunk:
40 pont maximálisan
5ös: 32 - 40
4es: 28 - 31
3as: 24 - 27
2es: 20 - 23
1es: éshát 19től lefele

szemináriumonként egynegyed hiányzás lehet... nomármost ez törtszám lesz,
és én ezt úgy oldottam meg, hangsúlyozom, én oldottam meg...

2-3-4-5-6 alkalommal egyet lehet hiányozni
vis maior: hosszabb időszakra vonatkozó orvosi igazolás (egy hét/öt nap már elég)
dogapótlásra normál hiánmyzásnál nincs mód
de ha mégis hosszabb hiányzás., akkor majd csak lesz valami

"ha valakinek az a váleménye, hogy túl sok pontot kapott, szól a szemináriumvezetőnek..."
jogorvoslat írásban a Té Előadó nevére szóló beadvánnyal

„szemiináriumok előtt vegyék igánybe a ruhatárat”

"félév végi írásbeli vizsga közben történt a következő... egyik vizsgáztatónak feltűnt, hogy egy hallagtó egy félliteres üdítős dobozt forgat...
nos a doboz a következőt rejtette: egy kamera, és egy antenna, amit cselesen szívószál rejtett... Nos ezt bérelni lehet... Elkoboztam, a fegyelmi alapján nem szabadna, de mondtam, hogy vállalom, pereljen be..."


holnaptól 283-as szobában munkafüzet megvásárolható
Petőfi-híd felőli sarokNo itt kezdődik az előadás


pénz := az a valami, ami betölti a pénzfunkciókat, úgymint:
forgalmi eszköz,
fizetési eszköz,
kincsképző vagy felhalmozási vagy megtaakrítási eszköz;
értékmérő eszköz

primitív pénzfunkciók megj.
___pénz___________↳__________________________________________


országok között is kellet tvmi pénzszerű képződmány, lets call it világpénz
a világpénz az előbb említett négy funkció megismétlődése világszinten

első szakaszban a pénz áru volt, tipikusan arany
ezt a pénzt termelték, mint bármi más árut

köv. szakasz: a pénz áru, akár arany, de megjelennek a pénzhelyetesítők:
azért, mert valamikor kiderült, hoyg a teremelt aranymennyiség nem elegendő a piacra vitt összáru mennyiség realizálásához
piaci termeléshez képest elmaradt az aranytermelés, ezt a rést a pénz forgási sebessége sem volt képes kompenzálni
forgási sebesség: egy pénzegység egy adott időtartamban hányszor cseérl gazdát: ha megfelelő, akor a forg. sebességgel korrigűálva megmondhatjuk, mennyi énzre van szükség
⇒ relatív pénzhiány: nem volt elég arany
ebből a rel. pénzhiányos állapotból emgszületett egy pénzszerű képződmény:
a kereskedelmi váltó:
a k. váltó bankok általi leszámítolásából alakult a klasszikus bankjegy (a lejárati kamatot leszámolják róla, bankváltót adnak helyette, bankjegyet: jobban forog)
a pénzhelyettesítő kizárólag csak apénzfunkciók egyike-másikával rendelekezhetett: forgalmi, fizetési funkciók
ezek együtt töltötték be a pénz szerepét,
ez a szakasz addig volt érvényes, míg a helyettesítő és az arany oda-vissza átváltható volt
volt ellenpélda: fr. forr, 1848-49

haramdik szakasz: megszűnt végérvényesen az átváltás az arany és a pénzhelyettesítő közt:
nagyjából 1931:
fejlett országok kijelentették, hoyg az állampolgárok nem válthatják anknál a pénzhelyettesítőt aranyra
megszűnt a korábban termelt aranyformájú pénz, maradt a korábban pénzhelyettesítőnek titulált pénzforma,
ami innantől „A Pénz” lett...
nem ternelt pénz, hanem teremtett
A Pénzügyi szektor


- Jegybank vagy Központi bank (MNB)
- Kereskedelmi bankok [ide tartaoznak a takarékszövetkezetek: keresk bankok, szövetkezeti formában...]
- egyéb pénzintézetek [takarékpénztárak (≠ takarékszövetkezet!!), fejlesztési bankok, biztosítók, jópár más pü. jellegű intézmény]

eszerint háromféle mérleget kell megkülönböztetni

____________
|
|
|

mindkét oldalon könyveléshez haszn. számlák


- Jegybanki mérleg
- monetáris mérleg: jegybank és keresk. bankok összevont mérlege: konszolidált: cska a körön kívüli tételek maradnak meg
- háromra együttesen: összevont pénzügyi mérleg

monetáris mérlegnek van nagyobb jelentősége

csak a jegybank és a kereskedelmi bank képes pénzteremtésre

pénzteremtési formák:


- hitelnyújtás: ha a bank hitelt nyújt, akkor könyvel...........
Aktívák (követelések) balra
Passzívák (kötelezettségek)
ha a bank úgy dönt, hogy ad hitelt, aktíváknál elkönyvel 100 egységet, mint hotelt
passzíváknál megjelenik 100 egység pénz
a hitel ellentételekén tlétrejött 10e pénz, mint kötelezettség
ez volt a hitelnyújtással történő pénzteremtés:
semmiből teremtik, könyvelési műveletekkel
ALESET:
vesz értékpapírt, ennek ellenértékeként elkkönyvel 50 egység pénzt

Külföldi fizetési eszköz vásárlás
világpénz: valuta: idegen ország pénzneme
deviza: idegen ország pénznemére szóló követelés
zsebben: 10e ft: pénz
100 font: valuta
bankszámlán 100 fontra szóló követelés: deviza

bank devizát/valutát vásárol:
megjelenik 150egység valuta/deviza az aktíváinál
passzíváinál emgjelenik 150 egység pénz (1:1 átváltásnál)


aszerint, hogy jegybank vagy keresk. bank teremti a pénzt,
megkülönböztetünk (rendre;)) Jegybankpénzt és kereskedelmi pénzt

pénz két tecxnikai formája:
készpénz
számlapénz (banknál a számlán könyvelési műveletként került oda)
készpénzt csak a jegybank teremthet, számlapénzt mindkettő


bank bankszámlapénz formájában tárol pénzt...
lekötheti az ügyfél, abban a periódusban nincs forgalmi funkciója

M1 kategória: kézpénz és a látraszóló betét
M2 kat.: M1 + biz pénzfunkciókkal nem rendelkezőek, mint pl. lekötött betét