Az általános kerskedelmi modell/standard modell

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. Elõfeltétel & egyéb...
2. Node mi befolyásolja?
3. Bekapcsoljuk a fogyasztói preferenciákat...


azért standard, mert a legtöbb modell megmondja a tényezõket elõre....

ez csak annyit mond, hogyElõfeltétel & egyéb...


- TLH-görbe konkáv - nem foglalkozik azzal, hogy mitõl is az
komparatív elõnyöket és hátrányokat lehet ebbõl evezetni, mert áltszik belõlük a termékek alternatív költség.-e


lin. tlh-görbénél:
MRT = [dy/dx] = transzformációs határráta: +1 x-et akarok termelni, akkor mennyi y-ról kell lemondani?
itt ez konstans...

konkáv tlh-görbénél a relatív költség-ek nõnekNode mi befolyásolja?


hány tényezõ befolyásolja? munka?tõke? stb?

valakinek minél több van belõlük, annál inkább távolodnak a TLH-görbék. nem felt. || -an, mert nem felt. u. a. a tényezõk felhasználása az ágazatokban


mérethozadék alakulása a termelési tényezõknél?
lin. tlh-görbe: állandó
konvex: növekvõ (ha egyre többet termelek az x-bõl, az egyre olcsóbb lesz...)
konkáv: csökkenõ mérethozadék

és azé konkáv, mert sokmindentõl lehet az. állandó mérethozadéknál is lehet konkáv, specifikus tényezõktõl vagy eltérõ tõke-munka igény miatt


közömbösségi görbék... negatív meredekségû, origóra konvex, nem érintik-nem metszik egymást... jól viselkedõ egyéniekbõl a közösségi közömbösségi görbét is meg éehet határozni, ha van jövedelemelosztásunk.
a baj az, hogy a jövedelemeloszlást a külker maga is befolyásolja...
de erõs feltevésekkel jobb híján hazsnálhatóak...Bekapcsoljuk a fogyasztói preferenciákat...


vannak fogyasztói optimumpontok:
ahol egy költségvetési egyenes érinti a közömbösségi görbét. (A pont)
a görbe érintõje a helyettesítési határráta: MRS

MRS(A)=P_x/P_y


egy ország tlh-görbéjén minden pont pareto-hatékony