A technológia

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. Alapfogalmak
2. A technológia osztályozásai
3. Termelési függvény
4. Technológiai halmaz
5. termelési függvény:
6. Határtermék - határtermelékenység
7. Rövid táv és hosszú táv (Marshal)
8. Hosszú táv: több tényező egyidejű felhasználása
9. Isoquantok két input esetén
10. A technikai helyettesítés hetárrátája (MRTS)
11. A gazdaság dinamikája
12. Technológiai korszakok
13. Tecnológiai korszakok II.
14. Új globalizációs korszak
15. Hazai intézményrendszer
16. Esélyek a piramis alján (C. K. Prahalad)

18. fejezet

...a termelés problémája
mostani közg. irányzat: torzuláshoz vezethet, ha a fogyasztó rosszul dönt


Alapfogalmak


a tech. az emebri kultúra tárgyi alakja - a szükségletek kielégítását lehetővé tevő szaktudás - és eszközrendszer - műszaki kultúra

technológia - munkamegosztás (Adam Smith, tűmanufaktúra, mobiltelefon); USA - EU másként mosnak: USA: van egy közös mosógép vagy mosoda... EU: van mosógép, → más műszaki kultúra; USA: közösségalkotó mosás:D.. EU: kapcsolódás egy nagy céghez
"amikor a rendszerváltás után - majdnem azt mondtam, hogy az amerikaiak bejöttek, de ez azárt túlzás... ....... a háziasszonyok nem fogadták el a váltást amerikai mintára"
munkamegosztás termelékenységnövelő tényező - Adam Smith példája a gombostűmanufaktúrával
mobiltelefon tömegben elterjedt → új tervezési rendszer pl. a cxsaládoknál

Technológia - értékrend - gazdaság (hadiipar, multinacionális cégek és technológia-politika, Európai Technológiai Hivatal)

"a technológia fontosabb kérdés annál, mint hogy mérnökre lehessen bízni - ez közgazdasági probléma"

Amerikai biztonságpol: korábban: Internetet kell kutatni, ARPANet... 2000. év: újra hadiipart kell nyomni

európai hadiipari tecnológia: EADS: oroszok csomó részvényt vettek, és az igazgatósági tanácsban is rész akarnak venni:D

magyar technológiai hozáállás sajátos... magyar GDP 60%át multik állítják... most az a kérdés, hogyan tudják a hazai technológiát kidolgozni

nincs egységes európai technológia... minden nemzetnek van saját, ezek nincsenek konformban... (francia: jó legyen, de ők ne legyenek benne:D)

gazdálkodási és műszaki kultúra
A technológia osztályozásai


1. van magtechnológia (nagyon fontos, pl.: gyógyszer), van kiegészítő- (kell a termeléshez; pl.: patikahálózat), és van periférikus (pl.: csomagolás)


2. alaptech, kulcstech (nanotechnika), iramdiktáló tecnológia (információs technológia)
melyik hol tarta fejlődési sorban?
alaptech: ez már mindenkinek rendelkezésére áll
gyógyszeriparban a nanotechnika a kulcstechnika, mert így a gyógyszer ott hat, ahol kell
iramdiktáló tech: hogyan értesülök az új fejleményekről
információs technológia alaptechnológiává degradálódott

3. terméktechnológia (fogyasztás)
fogyasztunk → részeivé válunk a technológiának
fogyasztáson keresztül mobiltelefonunk lesz... másképp működik
Amerikai gazdaság vezető szerepe amiatt van, hogy a háztartások képesek a legmodernebb technológiát fogyasztani, elsajátították a műszaki kultúrát....
régen Mo-n nehéz volt a mosógépet elfogadtatni:D

4. folyamat és gyártástechnológia (termelés)
buheráláson alapuló technológia:
magyar szakmunkásnak magas volt így a technológiája
multi: nem értette ezt a műszaki kultúrát, (valami rossz, el kell dobni... buherálás: munkás azt hiszi, okosabb, mint a használati utasítás)Termelési függvény


amit a technológiában látunk, nevezzük termelési függvénynek
output szintje az y

egy adott technológia termelési függvénye: mekkkora a maximális kibocsátás adott inputfelhasználás mellett

y= f(x1,x2,x3,...) x[1-3] termelési ényezők: föld, munka, tőke - innováció, kreativitás....
Technológiai halmaz


|
| ___↓--↓--↓--↓-
| .. .
| /minden a görbe alatti terület elképzelghető input-outputkombináció... egy adott inputszinten a
|/______________._____________
x'

csökkenő hozadék elve: minél több tech, annál kisebb növekedés pluszban

termelési függvény:


a term. fv, a technológia négy területe: ipar, mezőgazdaság, közlekedés, kommunikáció - ez az ágazati elemzés
Mo: ipar területén nyugati szint...
RU: Merzedes kezdett exportálni oda buszokat... de tönkrementek: orosz sofőr ha nem megy, belerúg...Ikarusnál ezt tudták, így tervezték, hogy ha belerúgnak, működjön → azok mentek
magyar mezőgazdaság: le van maradva, nem azért mert kevesebb kemikális vagy kevesebb a traktor "ezt majd jövő héten megnézzük a Kossuth téren"

technológiai menedzsment: a szervezet érdekében a technológia meghatáozása, keresztfunkcionális irányítás
ilyenkor a termelési függvény egy adott inputjánál elérhjük a maximumot

előadás mint termelési egyöüttműködés:
„beszélhetnék 80 percet, de 75-80. perc közt kisebb mértékben növekedne az output szint (ami jó esetben az önök tudása)”
Határtermék - határtermelékenység


y = f(x1;x2;x3...)

a határterm(el)ék(enység) azt mutatj meg, hogy ha egy termélsi tényező mennyiségét vált. hogy változik a termeéls nagysága

MPi=deltay/daltax1

csökkenő hozadék elve → az egyre csökken
Rövid táv és hosszú táv (Marshal)


-rögzítatt (fiox) termelési tányező: amnek a mennyisége frögzített függetlenül az output szintjétől (kórház)

változó termelési tényezp: az output szintjétől függ a termelési tényező nagysága (nővér és orvos közti munkamegosztás)

rövid táv: legalább egy termeléi tényező rögzített

hosszú táv: minden termelési tényező változik (robottechnika: kicscsip →)

„több nővér kevesebb orvos... kevesebbb nővér - több orvos... attól függ, mekkora a norvég kereslet a magyar orvosok iránt”Hosszú táv: több tényező egyidejű felhasználása


több tényező mellett a termelési függvény (többváltozós termelési függvény - technológiai korszakok)


y= f(x1,x2)=2*x1^(a)*x2^(a)
Isoquantok két input esetén


felületeket ad...
isoquant azon hatékony termelési kombinációk halmaza, amelyek azonos kibocsátást eredményeznek
a felületet bizonyos termelés mennyiségeinél elvágjuk → ugyanannyi autópályát lehet építeni sok munkással kevés géppel és több géppel, kevés munkással

isoquant: hiperbolikus kinézet (3d függvény vízszintes metszete, és a 3dfüggvény mindkét változója hatványfüggvény..)A technikai helyettesítés hetárrátája (MRTS)


a meredekség mutatja azt az arányt, aminél két input helyettesíti egymást azonos termelési szint mellett
A gazdaság dinamikája


Edmund S. Phelps - technológiai fejlődés - munkanélküliség

a munkanélküliség természetes rátája - a munkaerő várakozása
kihasználatlan erőforrás - hogy lehet bevonni őket a termelésbe?

munka mint önmegvalósítás - EU és USA különbsége: ÁÁÁÁmerikában az emberek egyre inkább azért dolgoznak, hogy önmegvalósítsanak... EU-ban nincs így
Technológiai korszakok


Taylorizmus: mozdulattervezés: a vállalt, mint értékrend (a magasra értékelt ember) - magas bér
meg kell változtatni a gyár működési renszerét... addig a gép határozta meg a működést... de ha ez a rendszer működik, akkor a munkás szabotál, nem hajlandó együttműködni a vállalt vezetőjével
minen munkásra kitalálta azt a mérnök, hogy hogyan kell jól dolgozni... hogy kell lapátolni? azt nem lehet a munkásra bízni, meg kell tervezni.
Bevezette..
Smith jól lapátol-e...
kérdés: magasra értékelt embernek tartod-e magam?
ha magasra értékeled magad, és betartod az utasításaimat, és úgy lapátolsz, akkor magasra értékellek, többet fogsz keresni
McDonalds: így működik, minden ki van számolva másodpercre.. hónap dolgozója... legjobb hamburgersütő...
multinál dolgozik az ember, első hogy megkapja a vállalat értékrendjét
1910-es évek "ezek lesznek a ZHkérdéseim"

Fordizmus: futószalag - Ford-falu (lakótelep)
futószalagnál egy rendszert alkotnak a munkások
munkások lakjanak külön faluban, ne a nagyvárosban...
külön közértrendszer, kulturális intézmény... aki italozik, házasságtör, kirúgják, mert akkor nem a munkával foglalkozik...:D

GM-izmus: Futószalag + hivatali szervezet - az új ipari állam (Galbraith) - technokrácia - szabadság a fogyasztásban - rabság a termelésbenTecnológiai korszakok II.


Neokonzervatív fordulat: ipartalanítás - számítástechnika - SDI
megszűnnek a gyárak... '70es években Amerika... Bostoni rozsdaövezetek
számítástechnikát elkezdik használni a gyárban
SDI: csillagháborús program, új technoógiai bázis

Toyotizmus: inform technikát arra használják, hogy a munkás minden mozdulatát lehessen látni...
munkás nem kell, hogy bízzon a főnökben
nagyobb szakadék a menedzser és a dolgozó köztÚj globalizációs korszak


automatizáció kiterjedése_ alkotó munka tömegessé válása - K+F posztmodern vállalat
CocaColagyár Dunaharasztiban: 5 ember van benne, a maradékot a gépek csinálják...

Egészségügy, oktatás, emberi tényező

Űrtechnikai fejlesztések - mezőgazdaság modernizálásának programja
Hazai intézményrendszer

Esélyek a piramis alján (C. K. Prahalad)


eddig kiszorítottak bevonása a piacra termelési tényezőként ("Most végre vagyok valaki)
autópályaprogram: esélyadás a legajjának

Technológia - képesség - fejlődés (textilipar, autópálya - vasút)

Mezőg. modernizáció - biotech, űrtech:
interneten megnézi, milyen lesz a termés, milyen a terményár