Preferencia-rendezés & hasznosság

Varian 3., 4. fej.

További jegyzetek itt!
Tartalom:

Összefoglaló


hol járunk, miért érdekes, mit tudtunk mondani a közg. kül. szakaszairól...
kiindulópont: közg: társtud, gazdasgra alkalmaz társtud. módszereket
klasszikus kapitalizmus: gazd és kult. elválasztása
- a tőkés nemolvasott akkor (sem) semmit
XX.: jogállam és gazd. egységének keresése - nyugati rendszer
ilyen piacot csinálni kell
új világrend - a nyugati modell kiterjesztése:
-am kult és gazd. hegemóniája
-kult demokráciája, gzad. kiegyenlítődés (EU)
nyugati jogállam kiterjeszése, globalizációs modell
McDo-időszak, minőségugrás (hova...?) a kocsmakorszakhoz képestFogyasztás-elmélet


3 korszak:
XIX:
termelés a termelésért, nem érdekes, ki a fogyasztó, a term. folyamatban való részvétele érdekes: m8unkás||tőkés||földesúr
XX:
fogyasztó a király, mert különben válság lesz... aki munkás volt, abból fogyasztót cisnál
szükséglet: szükséges, hasznos, kellemes
legújabban:
mértékletesség, ésszerűség elve, fogyasztói tudatosság
fogyasszunk úgy, hoyg aza a termelési folyamatot segítse

Malthus: szükséges hasznos, kellemes
munkás: szükséges jabak
tőkés: hazsnos javakat fogyaszt: gépet vesz
földesúr: kellemes: ül, és eszik:D

Maslow: mindenkinek legyen elérhető mindegyik jószágcsoport - szükséglet elmélete - fogyasztói kosár - állampolgárrá kell válni (szükséglet a váljog is)

Biztonság - szabadság - jólét választásaFogyasztói elmélet alapfogalmai


költségvetési korlát: külső vagy belső korlát:
XX: külső korláta az embernek: annyi pénzt adok, hogy boldogtalan legyen az ember, hogy meg akarja oldani
de: a korlátot a társ adja, hogy hatékony legyek

Fogyasztói kosár - szegénység:
„amint az emberek kilének a szegéynségből, tömeges Nestlé-fogyasztókká válnak”
Kínában, Indiában szegéynek az emberek → nem esznek csokit
választani cska az tud, aki nem éhes
→ a vállalatnak érdeke, hogy ott ne legyenek szegyének az emberek

Preferencia-rendezés szabályai:
tranzitív, reflexív: nem cska matematikai...
milyen az a fogyasztó,a melyik alakalmaz a gazdpol irá nyítására

Közömbösségi görbe
két termék a két tengelsyen,
és a görbén lévő jószágkosarak (miből mennyit), közöbösek a fogyasztónakKözömbösségi görbe - 2


Azon pontok mértani helye a fogyasztói jószágtérban, ahpol a jószágkosarak közömbösségi reléációban vannak egymással... afelett egy kosár szig. preferált, aléatta szigorúan diszpreferált
- egyes termékekkel, temrelőkkel, ágazatokkal szembeni közömbösség, a versenysemlegesség elve: pol szükséglet, igazságosság iránti szükséglet: a fogyasztóü a gazd. irányítására lesz képes
ha a fogyasztó szenvedélybeteg, és cigiznie kell másfél óránként → függője a termelőnek, az olyan árat diktál, amit akarTök. helyettesítés és kiegészítés


Tök. helyettesítés
két termék tökéletesen helyettesíti egymást, ha a fogyasztó a végletekig feszíti a versenysemlegesség elvét, csak az ár érdekli..
„nem érdekel, milyen a Pampers, a másik olcsóbb, és az is megfelel a célra”
erre törexik a fogyasztó, mert csak az árak alapján akar döünteni → értékpapírpiac
T. kiegészítés:
oylan jószágkombinációk halmaza, melyben a jabak csak együttesen ogyaszthatók, ágazati együttműködés
pl.: autó-olajJól viselkedő közömbösségi görbék technikai feltételei


axiómák, ha teljesülnek, akkor szép, hiperbolaszerű lesz a közömbösségi görbe

„hogy lehet olyan gzd. környezetet csinálni, amiben így viselkednek a fogyasztók, s tudják működtetni a versenyt”Költségvetési térkép


telítetteésgi pont hiáyna
végtelensok közömbösségi görbém van
...nincs olyan pont, ami a legjava a fogyasztónak, minél többet fogyaszt annél jobban érzi magátHelyettesítési ráta


görbén A és B pont, x és y termék..
fogyasztó elmozdul Aból Bbe:
yból csökkenti a fogyasztást ↓y rosszabbul érzi magát,
→ növeli X-ből, így jut el a görbe B pontjába, s kerül ki a diszpreferált területből

|deltax/deltay|= |(yb -ya)/(xb/xa)|

helyettesítési határráta: B-t végtelen közel visszük A-hoz... MRS=dx/dyHelyettesíés fogalmaa termékek, ágazatok egymásnak állandó és tkéletlen versenbytársai:
a fogyasztó nincs rászorulva egyre sem (nem éhes)
jól viselkedő közömbösségi görbe: állandó helyettesíthetőség
H. alternatívája: kiszplgűáltatottság, egy húzóágazat (Google, Microsoft)
a doksikat MS nélkül nem tudjuk elolvasni, ha összeomlik a win, nem tudjuk elolvasniHelyettesítési határráta és értékelmélet


- hogyan értékeli a fogyasztó a két jószágot egymáshoz képest?
- érétkelmélet: az általánis, hoszsútávú gazdpol elvek alkalmazása az egyéni döntésekben
- objektív érétkelélet: munkaérték-elmélet: klassz. pol. gazdaságtan: értéket a beléfektetett munkamennyiség hat. meg
- Szubjektív értékelmélet: a fogyasztó döntése alapjén lehet megmondani, az az értékmérce
angol: teát szeret
olaszok a kávétÚj világrend és érétkelmélet


érétkrend objektiizálása: a fogyasztó hogyan tudja megvalósítani az érétkrendet
vállalati perek, autógyárak visszahívási gyakorlata
MD-t beperelték a fogyasztók, mert kövérek, és MD nem hívta fel a figyelmet, hogy a termékeitől meg lehet hízni:D
autógyár azért hívja vissza, hogy jelezze, igen, abban vok érdekelt, hogy biztonságban legyél

minőség szerepe (kevés - sok - jóból a sok) - takarékosság: a magyar fogyasztó árérzékeny, minőségi döntés mégis egyre nagyobb szerep

fogyasztói tudatosság: a hosszútávú harmónia a fontoa hasznosság fogalma


hazsnosság: szükséglet-kielégítés mérétke, fejl. célhoz való hozzájárulás mércéje

hasznos javak tömegessé válása (házt. gépek, fogyasztói racionalitás)
„karácsonyi ajándék fiamnak: matek feladatgyűjtemény:”
gyerek értse meg, hoyg ez az ő érdeke, és nem a Gyűrűk UraΔD
„most meg akarják bezsélni, mit kapnak karácsonyra? Német szótár, vagy..”

érték - szükséglet - hasznosság közötti összhang (környezetvédelem)
Döntési és tapasztalati hasznosság /Daniel Kahneman/


döntési hazsnosság: piaci szereplők váasztásával van kapcsolatban

tapasztalati: amitől fogyasztom a jószágot, miért élvezem, a végeredményhez kapcs. élvezeti érétkre vonatkozik

érzelmi hatás (éhes vásárló)
más amikor döntök/fogyasztok
körülményke hatása (együttes v. különkülön értékelés)
múltbéli tapasztalatok: a múltkori előadás alapján döntök, hogy bejövök-e az előadásra
alkalamzkodás időbelisége

ha fogy racionalitás, haszosság maximalizálást követni akarom, ehehz olyan intézményrendszert kel létrehozni
Kardinális hasznosság-elmélet


a hasznosság tőszámokban mérhető, nem cska viszonylagos
Javons, Gossen... a pénz mérőszám
mi legyen a jövedelemelosztás léynege... kinek tudok nagyobb örömet adni a több pénz adásával...
filóban is jelenvan a hazsnosság: örömökkl-bánatokkal gazdálkodás szükségessége /Platón/

konvergenciaprogr. lényege, hogy úgy adjunk/vegyünk el, hogy összhangban legyne gazdpol. céllalOrdinális hasznosság-elmélet


Hicks dolgozta ki 37ben, Érték és tőke c. munkája

a hasznosság szerinte csak viszonylagos

fogyasztó döntött: mikróelőadás büfé helyett (lehet, hoyg kávéval jobban járt volna), mert szerinte az előadás hasznosabb

gazdpol: fogyasztó mire költi a pénzét, azt hogyan lehet befolyásolni


Haszbosság-elmélet és etika


hasonlósági posztulátum - pszich elméletek hasonlósága (harsányi János)
Játékelmélet és hasznosság
pszich reakciók hasonlóak:
„látom a gyerek arcán a boldogságot, önökén is ahogy engem hallgatnak”

szabály vs csalakvésalapú utilitarizmus
szabály: akkor a leghasznosabb, ha követi a szabályt /akkor jó, ha senki nem beszél az előadón kívül/
cselekvés alapú: ha msá beszél, én is, „ az kellemesebb, és demográfiai következményei is lehetnek”

„aki racionális módon kívánja szolgálni közös érdekeiket, annak eb kell aratania a parancsoakt”

Határhaszon a kardionális elméletben


hasznosság-fv: a temék fogyasztásától függően ábrázoljuk, mennyire hasznos
legyen konkáv: egy idő után érezzük rosszul magunkat a fogyasztástól

a hasznosság változása csökken, mert konkáv a görbe
(a határhaszon a görbe meredeksége)
MU (határhaszon)= deltaTU/deltax
MU=TU' : végtelenül kicsi elmozfulássalA határhaszon


a jószág fogyasztásából származó élvezet növekedési üteme
az önök boldogsága nő az óra végéig, csak egyre kisebb értékben

határhaszon az a döntési szempont, ami alapján a foyasztó választ, keresletet támaszt

az az a támpont, ami alapján a vállalatnak, államnak döntéseket kell hoznia, a termelésben a kiválóságra való törekvésA hasznossági függvény


a jobban preferált kosarak nagyobb, a kevésbé p. kisebb sazámot kapnak

(x1,x2) > (y1,y2) <=⇒ u(x1,x2) > (y1,y2)Hazsnossági függvény szerkesztése közömbösségi görbéből


közömbösségi görbéket összekötöm vmi logika alapján (origóhoz legk. pont pl.), a hasznosság görbéjét kapom mértékeHatárhaszon & helyettesítési határarány


deltaU=MU1*deltax1 + MU2*deltax2=0
deltaU: hasznosságérzet-különbség


MRS=deltax1/deltax1=-MU1/MU2