Mikró

További jegyzetek itt!
Tartalom:

Varian 1. és 2. fejezet
Költségvetési korlát; preferenciák

PIac és állam
- a piac a gazdasági fejlődés alapvető jelzőrenszere
- a piaci stabiltás feltételezi az állam hatékony működését: jogrend biztosítása, technológiai szabályozás, gazd. szereplők tájékoztatásához való hozzájárulás
tech. szab: pl. egészségügyben milyen tech fejlődést támogatniak
- haditech. leszivárog
_____________________
Fogyasztás és a háztartás szerepe
klasszikus kapitalizmus: fogy → munkaerő újratermelése
XX.sz: fogyasztó a király
bőség és problémái: sok kaja → elhízás
XXI. sz.: alkotói munkához szükséges fogyasztás - jól-lét
mértékletessség, egészség, sport... átalakítják a gazd. gondolkodást

___________________________
Költségvetési egyenes
fogy. anyagi lehetőségeinek
Y = Pf*F + Pc*C
Y: nominális (pénzben kif. ) jovedelem
Pf - az élelmiszer ára
Pc - ruha ára
...
Jószágok:
F: élelmiszer mennyisége
C: ruha mennyisége
...
megtakarítás is spéci jószág...
azért egyenlőség, emrt így megoldható:D
ruha
A
| ___100
|\
| \
| \C=100-5F
| \
↳___\_______________________________>élelmiszer
20

C=(Y/Pc) - (Pf/Pc)*F
Y=100; Pc=1; Pf=5
költségvetési halmaz: minden olyan jószágkombináció, ami a költségvetési egyenesen belül van:
|\
|.\
|..\ kívül nem elérhető
|...\
|....\
↳____\
jobban v. rosszaban élünk? bővebb vagy szűkebb a kölségbvetési halamzunk?
áletvitel, életcélok: összhang a legetőségekkel /a mértékletesség modellje/
fogy. tudatosság: költségvetési korlát: társ. által biztosított jószágtömeg

______________________________
Amartya Sen:
pénzt kapunk ↓y lényege a hatékonyság növelése

rendelkezésre álló jöv. a szabadság és a hetékonyság feltétele
szegénységprobléma leküzdése: oylan jövedelemforrás a szegéyneknek/olyan költsvetési halmaz, hogy azáltal termelési képességeik megvalósulhassanak, és biz. rétegektől a túl sok pénzt el kell vonni, ha az korlátozza őket a hatékonyságban
fogalalkoztatás ↓y fogyasztásban való részvétel... munkanélkülisegély nem nomrálsi
Shiller: tegyen mindenki olyant, amit szeret → fogyasztás a munkájához/hobbijához kapcs...→ jó

gazdpol eszköz a piacra belépés ösztönzéséhez: képesség és a jogosultság; kínai fogyasztók és termelők... kínaiprobléma: két generáció, X és Y... utóbbi nyugati mintát követ

„nem taníj, fogyasztási részhozzájárulás...”
így kell a kezdetektől gazdálodniuk a családoknak

____________________
termelés és fogyasztás viszonya megv..
munka arra való , hogy előzze a bűnt, unalmat, szükséget (Voltaire - Candide)

munkahely a társ rend és fegyelem fenntartásának eszköze egyre inkább
↓y menedzsre funkciója a közösen végzett munka örömének biztosítása, fenntartása /Thomas Chamber/
(XIX sz: menedzser feladata a munka kikényszerítése:D)


mi történik, ha a jövedelem nő??
ruha
A
| _______200
|\
| \
| \
| \C=200-5F
| \
| ___100
|\ \
| \ \
| \C=100-5F
| \ \
↳___\_____\__________________________>élelmiszer
20

C=(Y/Pc) - (Pf/Pc)*F
Y=200; Pc=1; Pf=5
ugyanez, ha csöükkentjük az árakat... műszaki cikkeké csökken... és kész
mi lesz, ha az élelmiszer ára nő?:

C=(Y/Pc) - (Pf/Pc)*F
Y=100; Pc=1; Pf=10 ... meredekebb lett a görbe...

A
| _______200
|\
||\
|| \
| \ \C=200-5F
| | \
| | 100
| \ \
| | \
| | 5F
| \ \
↳_____↳__\__________________________>élelmiszer


Aruha ruha ára csökken→ egyenes meredeksége csökken (-5;1) → (-5;0.5)
|
|
||
| \
| |
| |C=200-10F
| \
|\ |
| \ |
| \ \
| \ |
↳___\↳_____________________________>élelmiszer

Ármérce-jószág

az egyenlet minden tagjját osztjuk az élélmiszer árával: milyen jó a fogyasztónak: menniy kaját tud venni,
Y/Pf=F + (Pc*C)/Pf

reáljovedelem: az a jószágkosár, amely a fogyasztó számára elérhető

ármércejószág az a jószág, amelyben a fogyasztó jóléte és jólétének emelkedése mérhető...
pl. sör, kávé az egyetemistának:D
matematikailag mind1, meloyikkel osztunk
közg. nem

Ármércejószág változik:
- XX. sz. eleje: vas,a cél, szén (vasaló, varrógép): van-e meleg a szobában ↓y szén
- 2 vh közt: autó, olaj... new deal... átkerül USAba a súlypont: ott az olaj dívik
- IIvh után: háztartási elektronika: frigó, mosógép (Kína itt tart: 27% frigó van a lakosságnak)
Afrika: nincs frigó ↓y univer apróvajat dob piacra
- Infrom. tech - neokonzervatív fordulat (Big Mac index)... tizenéves: az a menő, akinek jó a mobilja „én nem vok menő”
Big Mac index: egyhavi fizuból hány hamburger vehető... létszükséglet, mer mindekni vesz, és mindenütt ugyanoylan:D
szegénység elleni küzdelem

________________________
Fogyasztói kosár:

klassz. kapit: nincs választási lehetőség (élelmiszerek, ruha)

XIX végétől: szabadság lehetősége.. éléelmiszeripari forr.. pol. probléma: a válságkezelés közp. kérdése, hogy lehet az állampolgárrá válás lehetőségét megadni
a választás célja az állampolgárrá válás - proli-léttől való elszakadás
____________
Maslow-féle szükséglethierarchia
fiziológiai-
biztonsági- szükségletek
szeretet- és közösséghez tartozás igény
tisztelet-elismerés igény
tudás és megértés iránti vágy..
önmegvalósítás

(Marx: a munkás csak a lácot vesztette, de nem tud fogyasztani, mit bizt. neki, hogy nelegyen instabilitás...)

fiziológiai: ha nincs, érzem a hiányát, de ha van, még nem vok felt. boldog..
szociológiai mobilitási forma is köv. ebből

kiindulópont egy fejlett társ, ami az önmegvalósításból indul ki, aból köv. mit eszünk (aszkéták)

Szükséglet, DEF: szükséges, hazsnos, és kellemes javak (Malthus) - mind társ. meghatározott
3. társ réteg: tőkés hasznosat is tud, a táts csúcsán kellemes is... munkásosztálynak csak a szükséges marad
pol. szükséglet: a társadalmi lét újratermelésére irányuló szükséglet/ igazságosság iránti igény

_____________
Pol. szükséglet kérdés:
az igazságosság iránti igény, és az ahhoz szükséges jószágkosár (villamosítás: társ. együttműködés valósul meg... a vill. a rend megvalósulása: úgy igazságos, ha mindekninek vann reggel árama)
- a „jó társadalom” eszméjénak anyagi megvalósítása - Matthew Rabin: „a bűnös adók”: cigi, alkohol, chips... ma már luxusadó.. van-e értelme? szerinte igen, mert azok fogyasztása egészségtelen → szankcionálni kell adókkal, és nem betiltással, mert cigizik, akinek pszichológiai problémája van: nincs önkontrollja:D... így bef. a döntést, ha nincs szociálpszichológiai megoldás


_______________
Preferenciák

a fogyasztó az egyes jószágkosarakat meghatáozott sorrendbe tudja rakni - ennek matem leírása a preferencia redezés
relációk:
- gyangén preferált: egy jószágkosár legalább oylan jó, mint a másik
- szigorúan preferált: egy jk. mindig jobb, mint a másik
- közömbös: mindig ugyanolyan jó..

Preferencia rendezés axiómái:
- teljesség: bármely két jószágkosár összevethető egymással:
nem minden fogy. tudja, hogy melyik tojás a jobb, hanem, hogy a fogy. olyan helyzetbe kell hozni, hogy a teljességre képes legyen... informálni kell a fogyasztót
-refleexivitás: bármely jószágkosár legaláb bolyan jó, mint önmaga
változá fogalmát a fogyasztóhoz rendeljük: korábban kellett nekem kávé, de már nem.. és nem a kávé romlott

-tranzitivitás: ha A jobb, mint B és B jobb, mint C, akkor A jobb, mint C → meg lehet mondani, hogy a fogyasztó egyértleműen mit választ

Közömbösségi térkép
élelmiszer
|
| 6.5
|
| 5.4
↳_________ \______.__._
| | \__
| | \____
| | \2.8
↳_________↳_________________________________ruha
dönthetünk élelmiszer és ruha vétele között... közg. kérdés: hogy hozom a fogyasztót abba a helyzetbe, hogy dönthessek....
pl. nagycsarnok: addig sokhelyütt kisbolt...
itt a fogyasztó király: válogathat

internetes vásárlás lehetősége
portál összehas. az árukat... fogy. jószágkosarat csinálnak, megadják a vál. lehetőségét
ábrázoljuk a fogy. választásait...

mindig meg lehet mondani, hoyg két kosár milyen viszonyban van egymással..
két közömbös kosarat közömbösségi görbével köthetünk össze...
ott a fogy. nem tud dönteni a két kosár közt
a görbe alatt diszpreferált: minden más pont rosszabb, mint a görbe pontjai
a görbe fölött a preferált