Az általános egyensúlyi elemzés

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. Bevezetés
2. Az árutermelés modellje
3. A piac modell
4. Az általános egyensúlyi elemzés
5. A közgazdaságtan robinsonádja
6. Alapfogalmak
7. A gazdaság magja
8. Bruttó és nettó kereslet
9. A fogyasztás egyensúlyának eredményei
10. A pénz szerepe a gazdaságban
11. A pénz fogalma
12. Walras-tétel
13. A jóléti közg. tételei
14. Adózs és társadalmi optimum

varian 29... de eltérBevezetés"igen, legbelülre kell menni a kollegának, így van... kevesen állnak föl az ember tiszteletére, ezt azért meg kell ünnepelni... és még le is önti a kollega a kávéval..."

a közg. az értékrend alkalmazása a gazdaságra (konvergencia-program)

„ebédünket nem a mészáros, a sörfőző, a pék, vagy amészáros jóindulatának köszönhetjük, hanem önszeretetünkhöz kell fordulnunk” /Adam Smith: a nemzetek gazdasága/

hogy lehet megteremteni az általános egyensúlyt, bizalmat
"mindenki a barátjával-barátnőjével beszélget, megértem. ígyvan"

aki ebédel (az arisztokrata), úgy ebédeljen, hoyg harmóniát alakítson ki
Az árutermelés modellje


z eladó úgy termel, hogy ne ismeri a vevők szándékát, a vevő úgy dönt, hogy nem ismeroi az eadó tevékenységét (20 rőf vászon = 1 kabát; munkaerőpiac)
"amikor a vevő úgy dönt, hogy a hangyákkal akar foglalkozni, emrt hangyás, akkor kimegy a piacra, és megnézi, hogy van-e erre oktatási program"

elidegenedett jelleg, kizsákmányolás problémája

/USA: az az állam versenyképesebb ott, ahol több a felsőoktatási intézmény/
A piac modell


az egyensúly-elmélet ennek az elidegenedett jellegnek a kritikájaként jön létre

milyen mechanizmus révén lehet a munka elvégzése előt ttájékoztatni a termelőt a fogyasztó szándékairól (kereslet), és a fogyasztót a termelés lehetőségeiről (kínálat)?

„Kína nem fogyaszt, csak termel, USA meg nem termel, cska fogyaszt”


"érzem, önökben is a kerelset inkább a fólia iránt van"Az általános egyensúlyi elemzés


„a szabadkereskedelem Isten diplomáciája” (Richard Cobden, 1857)

Bizalom - jogállam - piacgazdaság

Egyensúly és harmónia viszonya


Hogy kommunikáljon a jegybankelnök? felfúvódás van = kamatemelés lesz stb.
A közgazdaságtan robinsonádja


a közgazdászok imádják Robinsont, mert ott nincs melékes zavaró körülmény, csak gazdaság

"így van, van aki csak a lényegre jön be"
- vegyünk egy szigetet: van rajta: "van egy sziget - Lost - és van rajta:"
"Robinson partravetődik, csinál mérleget, cska a számviteleseknek..." aztán lesz még a szigeten:
Egy Robinson, egy Péntek
Kókuszdió és Hal
másra nincs szükséglet, de mind a kettőnek mindkét termékre szüksége van, illetve:
mind a kettőnek van mindkettőből valamekkora készlete - tahát mind a kettőnek a másikra (illetve annak készletére) szüksége van

"miért van szőnyeg itt Afrikában? mert meg kell venni az európaiaktól... és miért vcan légkondi? mert a szőnyegtől meleg van"
"úhgy is működhetnek együtt, hogy lopnak egymástól, vagy megölik egymást... nem lehet elehet utalni a Lostra..."


Két koordinátarendszer:

Bal függőleges: Robinson kókusszükséglete
Alsó vízszintes: R. halszükséglete
Felső vízszintes: Péntek kókuszdiója
Jobb függőleges: Péntek hala

„ez a sziget a közgazdász számára... elég szomorú, de így van”

Robinson hala, péntek hala...
Robinson kókusza, Péntek kókusza

a cseréhez kell egy induló készletallokáció: a gazdaságban rendelkezésre álló összes termékmennyiség kezdeti elosztása

az Edgeworth-doboz az összes rendelkezésre álló készletet tartalmazza, és mutatja a fogyasztók preferenciáit; mutatja kinek mije van, és mire van szükséglete
(WTO-konferencia)
Edgeworth: általános egyensúly elmélete...


<↓--↓---Péntek kókusza
A |
R hala | V Péntek hala
↓--↓--↓---→Robinson kókusza

végtelensűrű közömbösségi térkép, minden pont metszési vagy érintési..."ebben a pontban van Robinson és Péntek... mit cisnálnak egymással... mármint gazdasági értelemben... miért, mire gondoltak?"

az érintési pontok Pareto-hatékonyak (egyik lemond vmennyi termékről, úgy, hogy neki nem lesz rosszabb, de a másiknak jobb lesz)
a szerződési görbe azokat a pontokat tartalmazzák, ahol érintik egymást...
"mondják, hogyha van valami probléma, de nem hiszem, hogy lehet egyébként..."

Alapfogalmak


Végső készletallokáció:
a csere eredményeként a gazdaságban található összes jószág végső eloszlása

szerződési görbe: azon pontok halamza, ahol az egyik szereplő sem tudja úgy javítani a helyzetét, hogy a másiké ne romoljon, és ez az ismmeret közös tudás - Pareto-hatékonyság (szaxervezetek, stb.)

általános egyensúly modell: lehet bízni a jogállamban
nehezebben vállalnak az emberek munkát, mert nem bíznak a jogállami munkavállalóvédelemben
A gazdaság magja


mindkettőnek vannak magjai, de nem tudják felhasználni őket...
ott vannak az érintési pontokmegint a két közömbösségi görbe kooordirendszere egymásba fordítva érintési pontokkal, szerződési görbékkel...
indulókészlet-allokávió
és végsőkészlet-allokáció közt különbség

Kétféle pareto-hatékonyság lehet, aszerint, hogy kinek lesz jobb
két 1/x göbe egymásbafordítva, mandula alakú terület... azon belül bármi lehet
az a terület a gazdaság magja
vagy egyiknek, vagy másiknak lesz job

A gazdaság magja az a terület, ami az induló készletallokációból származó végső készlet-allokációk halamazát tartalmazza

(ind. készletallok: kinek miből mennyi volt eredetileg)

a gazdaság magján belül meghatározatlan az elosztás, az a két szereplő erőviszonyától függ

Bruttó és nettó keresletBruttó kereslet: az összes jószág, amire szükség van a végső készletallokáció eléréséhez
a teljes kókusz-hal mennyiség, ami az érintési pontban kell R-nak és P-nek

Nettó kereslet: a bruttó kereslet és a rendelkezésre álló készlet különbsége: ez az, amit ténylegesen cserélni akarok... annyi halra van szükségem, amennyit Péntek kínálni fog, és annyi kókuszt kínálok, amennyit Péntek akar

Az egyensúlyi pontban a nettó keresletek (túlkeresletek) összege zérus
A fogyasztás egyensúlyának eredményei


a csere is növeli a jólétet, nemcsak a munka - cserébe vetett bizalom kérdése

A Pareto-hatékonyság fogalma: senkinek a helyzetét nem lehet úgy javítani, hogy vkié ne romoljon

A piac fogalma: a demokratikus intézmények összekapcsolása az árutermeléssel - pol-gazd. intézményrendszer, korrupció problémája
A pénz szerepe a gazdaságbanmeg kell határozni az ármérce-jószágot. legyen ez a kókuszdió
€ árfolyama hektikus: nem világos, milyen jószágkosár áll mögötte: német, román (mint potenciális €-zónatag...)

a szigeten legyen egy árverező, aki kikiáltja az árarányokat: p_h/p_k
legyen egy kókuszért egy hal!

az egyes árarányok mellett a szigetlakók jelzik a nettó kereletüket

az árverező mindaddig mondja az árarányokat, amíg a nettó keresletek összege meg nem egyezik
amikor a nettó keresletek megegyeznek, az az egyensúlyi arány

az Edgeworth-dobozban:
amikor az árverező eltalálja, akkor egy ferde vonal az érintési ponton megy át... egy költségvetési egyenes

a jegybank az árverező, akkor kicsi az infláció, ha jól belövi

A pénz fogalma


az ármércejószág meghatározásával eldöntöttük, hogy mely jószágban mérik a jólétet és a szükségletet
"Óz a csodák csodája - ez a kérdéskör: mi legyen a pénz, arany vagy ezüst? Észak szt arany, dél szt. ezüst (mert azt könnyen behozzák Mexikóból...) Oz = uncia ⇒ arany"
gyáva oroszlán: helyi poliitkus
bádogember:helyi munkavállaló

sárga... értik, sárga úton indulnak el...
elindulnak Smaragdvárosba ... Washingtont nevezték így...
Egy egyszerű ember machinálgat ott... ő a jegybank elnökeaz árarányokkal eldöntötték a két termék viszonyát, és egyúttal a két szereplő erőviszonyait egymáshoz képest
Walras-tétel


amenniyben a preferanciák konvexxek, ls lrvényesül a csökkenő hozadék elve, akkor mondig van olyan árarány, ami mellett a nettó keresletek összege zérus

preferenciák konvexek: fogyasztók az átlagot preferálják, nem függenek egy jószágcsoporttól sem
„nincs olyan egyetemista, aki csak sört iszik, és mást nem fogyaszt”

csökkenő hozadék elve: nincs monopólium

ha verseny van, és a fogyasztó a király, akkor van egyensúly is

a walras-tétel a közös pénz itányti politikai szükséglet. a közös pénz a preferenciák feltárásának é saz egységes piac modelljének feltétele

a pénz egysége a gazdaságban a demokratikus modell érvényesítése

azé jó a közös pénz, mert azzal lehet meghat.-ni a preferenciákat

A jóléti közg. tételei


első tétel: bármely versenyzői egyensúly Pareto-hatékony

Második tétel: ha a szereplők preferenciái konvexek, akkor mindig létezik egy olyan árrendszer, ameéyre bármelyik Pareto-hatékony elosztás egyben a megfelelően választott indulókészlethez tartozó egyensúlyi pont
Adózs és társadalmi optimum


James A. Mirrlees

Honnen udjuk, hogy nincs monopólium és honnan tudjuk, hogy a kapott eredmény nem javítható

Adózás problémája: hogyan osszuk tovább a javakat

A kormányzatnak többletinformációra van szüksége

Az adózás révén információhoz lehet jutni

legjobb: mindenkit a preferenciái szerint kell adiztatni

a második legjobb adóztatási rendszer: hosszú távú szebályok követlése