24. fejezet: A monopólium

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. Bevezetés
2. A monopólium meghatározása
3. Határ- és átlagbevétel
4. Monopólium profitmaximalizálása
5. Profitmaximalizálás
6. Jó vagy rossz a monopólium
7.
8. Természetes monopólium:
9. monopólium vs. verseny
10. Oligopólium és monopólium
11. dereguláció és nagyvállalatosítás
12. A jóléti alapgfogalmak
13. Piacelmélet és diplomácia

„vérzik a szívem, hogy nem tanulhatják rendesen a piacszerkezetet”Bevezetés


Szabad verseny-tökéletes verseny


feltételek - árelfogadás


demokrácia - piacgazdaság - létbiztonság - verseny elv
tökéletes vesreny ≠= szabadverseny: ha tök. verseny, akkor a vállalatok árelfogadók

"tiszta kaszinójellege van, de nem baj... olyan vagyok, mint a strandon a hangosbeszélő..."

A monopólium meghatározása


monopólium: egy vállalat van a piacon
monopszónia: egy vebvő van a piacon

a monopólium le tudja fedni az egész keresletet
A monopólium által érzékelt keresleti fv a piaci keresleti fv (Google, büfé, étterem)
a fogyasztók döntésének következtében jön létre a monopólhelyzet, amikor beírja, hogy google.com...
u.e. az egyetemi büfé... ne mondják el kint... ha a diák azt mondja, hogy költséges lenne neki kiemnni a Csarnokba...

Bevételi kategóriák: teljes bevétel fv-ből két másik fv:
határbevétel (MR): termelés (eladás) növelés hatására bekövetkező bevételnövekedés
Átlagbevétel (AR): egy redmékegységre eső bevétel

tökéletes vesrenyben a határbevétel = a piaci ár...
ötk. versenyben: AR = MR = piaci ár...
Határ- és átlagbevétel


ábra:
lin. keresleti fv: -x+4
2 pontunk van:
első állapot: (1;3)
második állapot: (3;1)
a monopólium eldöntheti, hogfy a keresleti függvény mely pontja számára a legjobb
megvizsgálja, hogy vált. a bevételi viszonyai az állapotoknál

két állapot egy-egy tégelalapot hat. meg, metszetük az A téglalap

monopóliumnál a határbevétel mértéke mindig kisebb, mint a kereslet mértéke
átlagbevétel fv = keresleti függvény

monopóliumnak érzékelnie kell a keresleti fv-t

(tökéletesen versenyző vállalat érzékeli az árat... tudja, hogy annyiért el tudja adni...
tök. versenyz: p1-el egybeeső konstansfv)
Monopólium profitmaximalizálása


a monopólium költségfüggvényei ugyanolyanok, mint a tökversenyzőé...
U alakúak ezek a fv-ek is, mer 3 hozadéki szféra van...

Van egy keresleti fv (lineáris) A-b*q -ként felírható

határbevétel (MR): A-2b*q
ha lineáris meredekségű akeresl. fv, a határbevétel függvény akkor kétszeres meredekségű
MR metszet MC

monopólium ereje az, hoyg az egész keresleti fvv alapján tud optimalizálni

AC: az y*-hoz tartozó egységköltség-et mutatja
y*p* - y*(AC(y*))
///24.1. ábra///
Profitmaximalizálás


Max
r(y) - teljes bevétel függvény:
ha vált. a vállalat a mennyiséget, hogy változik a bevétele
c(y) - költségfüggvény:
Max r(y) -c(y)

MR=MC

"nem az, hoyg tudja deriválni, mert azt minden általános iskolás tudja már..."
lányom már tud deriválni!
most megbeszélik lányom iskolai tanulmányait? benne vagyok abban is!


a monopólium ármeghatározó: van ereje befolyásaolni a keresletet, alakítani a fogyasztó választását (omonopólium ereje _ Abba Lerner)
művészeti fősuliba autógyártók előadnak ⇒ olyan formákat rajzoltak a rajzfilmekbe ⇒ az kerül a 3éves gyerek fejébe ⇒ olyan autót fog majd venni

"az, hogy a Suzuki azt mondta, hogy a mi autónk... már akié... azt mondta, hogy az autó a magyar átlagfogyasztóhoz van mérve"

A profitszint - hosszú távú tervezés lehetősége (multinacionális vállalatok)
Jó vagy rossz a monopólium


A monopólijummegítélése kettős: egyrészt olyan tevékenységet dolytat, amit senki más nem tud - a monopólium profitja a kiválóság jutalma (járadék)
"remélem, hogy én monopólhelyzetben vagyok, mer tolyatm anuit én tudok, senki más nem tud az egyetemen. sőt, világszínvonalú vagyok"

másrészt ezzel a hatalémával vissza is élhet

a versenyből mindig a monpóliumok emelkednek ki, de a monopóliumok felszámolják a demokráciát (mert akkor csak monopóliumok közt tudtunk választani) (John Bates Clark, 1904)

Nagyvállalat és monopólium (Schumpeter)
nagyvállalat: a monopólium jó tulajdonságait használja ki
monopólium: ez a roooosssssz

mesterséges monopóliumok (céhrendszer)"nem fontossági sorrendben, hanem ahogy eszembe jutott este"
szabadalmi jog (Bayer, forráskód - Microsoft)

Erőforrások monopolizálása (OPEC)

Kizárólagos jogosítvány (Kelet-indiai Társaság):
biztonságtechnikailag is fontos
89 előtt sok égazat nemzetgazdasági érdekeket hordozott:
PL: cigiszabvány a lőszerszabványhoz, a konzervdobozszabvény meg a tanklövedékhez van igazítva....


" - még ebből a kevés kollégából is.. elmennek... hát ez a verseny
- megnézem, a másik előadást!!
- Ne is mondja!!"Természetes monopólium


technológián, mérethozadéskon alapuló monopolista helyzet
(George Stigler: honnan tudjuk, hogy term. monop? a váll azt mondja, hogy iylen költségfvnyei vannak, s ilyen a kereslet viszonya..)
Természetes monopólium:Q → P koordinátarendszer
LMC, LAC: U alakúak
hosszútávú határ- illetve átlagköltség fvek
LMC metszet LAC eleme D (keresleti fv)

egy vállalat olcsóbban termel, mint kettő...
verseny... egyvalakinek költségelőnye van, ennek hatására monopólhelyzetbe kerül, emrt kiszorítja a többieket

Ennek felszámolása kétirányú: tech. viszonyok átalakítása (nanotech, robottech) és a piacok megnyitása (dereguláció)
megszüntetik a méretgazdaságosságot:
a verseny érdekében új tech. eljárások kellenek
dereguláció: kitolja a keresleti fv-eket, s megszünteti a monopolhelyzetet

Jóvágásúnak lenni a körülményke adománya, de az írás-olvasás a természettől jön. /Shakespear/
monopólium vs. versenymonopólium és fasizmus:
volt oylan európai hagyomány, hoyg a nagyvállalatok pol. stabilitást okoznak., ezé nem baj, az antidemokráciás hatásuk...
Német Államvasutak: Auschwitzbe az államnak csoportos utazási kedvezményt adott...
"biztos nézte mindenk vele m együtt péntek este az Amerikai nagyvállalatok és a... c. filmet"

Tröszt-ellenes törvénykezés: demokrácia érdekében pol. meg kell akadályozni a monopóliumokat
Sherman-féle tv 1890
Clayton-féle kiegészítés: 1914

nevezetesebb esetek:
American Tobacco, Standard Oil, Alcoa, AT&T, IBM, Microsoft
ott kell alkalmazni a trösztellenességet, ahol fontos a verseny:
Tobacco: jelentős fogyasztás, ha van rossz monop., akkor elszegényíti az embereket
Standard Oil: új energiahordozó, ha engedik, kiengedik a pol. hatalmat a kezükből
AT&T: 70es években részegységekre bontják... verseny lett köztük (köv nagy korszak a telefoné)
IBM (80as évek): számtek a vezető ágazat; nem akarják, hoyg egy kézben legyen a hardver és szoftvergyártás is... de az USA nem nyer ebben... de elérik, hogy IBM eladja olcsón a DOS szoftvercsomagot egy garázsvállalkozó Bill Gatesnek...
Microsoft: már a szoftver a jelentős tényező
Oligopólium és monopólium


Oligopólium: kevés gazd. szereplő

Az oligopólium a döntései során tekinttel van a többi szereplő döntésére... Műegyetem és Közgáz közt sincs verseny..

Oligopol-elméletek: az együttműköés és a verseny modelljei (90es évek gazdaságtana, IO):
hogyan tudom meg, hoyg a másik mit akar?
nem csak earról szólnak, hogy versenyezzünk, hanem hogy hogyan működjünk együtt?

"Piacokért és nem a piacokon folyt a verseny" (Stiglitz)
dereguláció és nagyvállalatosítás


piacok megnyitása

nagyválalalt, amelyik a politikai-demokratikus szempontot beépíti a gazdálkodási gyakorlatába

a nagyvállalatok nem szükségképpen akarnak
monopóliumok szeretnének lenni

a nagyok kicisk, a kicsik nagyok lehetnek (hungarikum)

olyan vűállalati kultúra, politika kialakítása, ami nem fér össze a monopol helyzettel. vállalatok társadalmi felelőssége, vámok és demokrácia

multik a helyi piacokhoz akarnak kapcsolódni
hogy lehe telérni a legutsó fogyasztót is?
Nokia: helyi igényekhez alkalmazkodó papír alapú telefon Afrikában...
kurblis...


Nagyváll vs monopólium:
a monopólium maga alá akarja gyűjteni a gazd. intézmányrendszereket,
a nagyváll együtt akar működni velük

monopólium, határköltség. fv-nyel: 1/2*x + 0.5
határbevétel fv -2x+4
Kereslet: -x+4
MR metszet MC meghat. egy mennyiséget, amit termel magasabb áron a monopólium

menniyvel rosszabb a helyzet? holt teher veszteség:

24.5 ábra:
MC (x^2 +0.05)
Kereslet
MR metszet MC ÉS p* monopolár metszet Demand és MC metszet Demand
háromszög: ez a holtteher veszteség: nem alakul ki ez a kereslet

MC metszet Demand: versenyzői ár

határbevétel eltér a keresleti fv-től... ahol metszi a


A jóléti alapgfogalmak


fogyasztói többlet: a fogy. által fizetett á és a rezervációs ár közötti különbség

termelői többlet: a t. bevétele és a változó költségei közti különbség

holtteher-veszteség: az a hasznosság/pénz, ami sem a termelőé, sem a fogyasztóé, aminek léte a monopólium létéből fakad

Piacelmélet és diplomácia


piaci formák és nemzetközi kapcsolatok
(Thomas C. Schelling)

Monopólium - világhatalom - verseny - kisállamiság

Nukleáris monopólium - hagyományos fegyveresk:
Schelling elemezte játékelmélettel: USA hogyan haszálja föl a nukl. monopóliumát...
Amerikaiak mindig oligopóliumra törexik...
atombomba attól különleges, mert felelősséget hordoz
oligopol szerkezet - regionalizmus - atombomba

Schelling: nem baj, hogy Iránnak atombombája van, mert így megérti a közös felelősséget