Lineáris algebra

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. Vektorok
Vektorok


n-dimenziós térben képzeljük el, de jó lesz majd nekünk
2dienzióson a vektort számpárral jellemzünk...
ndimenziós térben számennesekkel, detökjó az
megadható oszlopként (mint a binominálisnál, csak több tag)
/a1\
| a2 |
a= | a3 |
|... |
\ /

és sorban a'=(a1, a2, a3, ...)

a11*x1 + a12*x2 + ... =b1
a21*x1 + a22*x2 + ... =b2
......

soxor alul- vagy túlhatározott egyenlet

x= (x1, ..., xn)
b= (b1, ..., bn)
A pediglen egy mátrix
/a11 ... a1n \
|. . |
A= |. . |
|. . |
\am1 ... amn /

Ax=b

Ha a,b ELEME |R^n akkor összegük az az a + b ELEME IR^n vektor,
amelyre

(a + b)_i= a_i + b_i
i: azonos dimenzióban lévő vektorok adhatók össze
összeadás kommutatív, asszociatív

skalárral szorzás... asszociatív, kommutatív, disztributív

MŰ(a + b)_i = MŰa_i + MŰb_i

alafák skalárok...
a ELEME |R^n
alfa1*a1 + alfa2*a2 + ... + alfan*an


PL: háromszög súlyvonala
avektor
bvektor
Sc= (a+b)/2
Súlyvonalba mutat xvektor
lambda*Sc
'A' csúcsból is mutat egy... műszerese az Sa-nak

b+műszor(a/2 -b) = labmda*a/2 + lambda*b/2

műperkettő = lambdaperkettő
1-mű=lambdaperkettő
lambda=mű=2/3

háef: nézzük meg ezt tetraéderrel, mutassuk meg, hogy negyedelik egymást


_______________________________
skaláris szorzat
a·b=<a,b>
vektorpárokhoz rendel valós számokat...


vektor hossza/normája:
gyök(a·a)

|R^n a1...an vektorrendszerét ortogonálisnak nevezünk,h ha tagjai páronként ortogonálisak
ortonormált rendszerről beszélünk, ha ezen vektorrendszernek minden tagja egységvektor is
ortogonális: felírható a vektorok segítségével bármely pont

<a/|a|;b/|b|> = <a;b>/|a|*|b|

lambda*(a·b)^2 <= lambda* a·a * b·b

cos(kjsahgj) = (a·b)/(|a||b|)
kjsahgj a két vektor szöge


példa:
a=(1,2,2)
b=(1,1,0)
akkor szögük 45˚

háromszögben:
c=b-a
|c|^2= (b-a)·(b-a) = |b|^2 - 2*a·b + |a|^2 = |a|^2 + |b|^2 - 2*|a|*|b|*cosbigyó
„ez meg a cosinustétel, dejó, kijött számolás nélkül”
egyenes egyenlete az ndimenziós térben

origó, eblőle két vektor kijelöli az egyene skét pontját

egy pont egyenlő:
x = a + t*(b-a) = (1 - t)*a + t*b [t ELEME |R]
HIPERSÍK: eggyel kisebb dimenziós, mint a tér

egy sík akkor van megadva, ha ismerjük egy vektorát (egy pontjára mutató vektort, legyen 'c'), és megadunk egy olyan vektort, ami merőleges erre a síkra (vagyis sakaláris szorzata vele 0... legyen 'p')
<p;x-c>=0

egy egyenes távolsága egy hipersíktól:
egyenes egyenlete: a + s(b-a)
<p;a + tp - c> = 0

t*|p|^2 = <p; c - a>
t = <p; c - a> / |p|^2

d = |p·(c - a)|/|p|

MÁTRIXOK ÉS MÁTRIXMŰVELETEK

a_ij ELEME |R, 1<= i <= m, 1<= j <= n
n=m → négyzetes mátrix


két mátrix akkor adható össze, ha azonos méretűek..
összegmátrixban azonos helyen lévő elemek összege

skalárral szorzás: mindegyik elemét megszorozzuk valamennyiveltranszponált mátrix:
tükrözzük az elemeket:

A_ij=B_ji; ha B trnszponáltja A-nak

A=A^T → A négyzetes, és alfa_ij=alfa_jiA mátrix m*n-es
B mátrix n*k

C meg m*k (egy elemegammaij)

gammaij = szummal=1tőln-ig (ail)

C harmadik sorának második eleme = (Aharmadik sora)·(B második eleme)

Ax ELEME |IR^m
A: |R^n -→ |R^m
x -→ Ax


B·A = BoA