Marketingtervezés

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. Mottók
2. A marketingfunkció beágyazottsága
3. A marketing meghatározásának történetéből
4. Marketingterevezés értékesítésorientált megközelítése
5. Rúzsa Magdi meg az Eurovízió... marketingszemmel
6. Értékesítés-tervezés 7 periódusra
7. Verseny és válllalati kultúra

by: Berács József

„Utána sem jó elfobni a tankönyvet, mert Magyarországon a használt könyveknek nincs piaca”
„Ki az, aki tudja, mit fog júliusban csinálni? sokan... És három év múlva? senki... Már érdemes volt ide eljönni...”


Mottók


„A marketingben soha nem azt kérdezzük, hogy mi mit akarunk, hanem azt, hogy mit akar a másik fél.”
/Peter Drucker (2000)/
Drucker: az ő koncepciója alapján tanultuk a vállgazdot...
a két legfontosabb funkció - marketing (mi más?) és innováció

„A marketing soha nem lesz befolyásos funkció, ha nem válik elszámoltathatóvá”
/Gary lilien (2006)/


„foglalkozhatunk mással is, mint a marketing, de benne van a kötelező tárgyak közt, hogy tudjuk, miről maradunk le...”A marketingfunkció beágyazottsága


Kereskedelem(1):
Személyzet, szállítűás, javak, kölcsönösség

A marketing értelemzései (2):
szűk, tág, kiterjesztett

MArketingmix (3):
termék, ár, érétkesítés, reklám

Gazdasági intázmények közötti kapcsolatok (4)
reciprocitás, piaci csere, újraelosztás

Marketingorientáció (5)
marketinghatékonyság, marketinghatásosság

(1) → (3)
(2) → (3)
(4) → (3)
(5) → (3)A marketing meghatározásának történetéből


- AMA (2004): érétkteremtés, haszonhajtás (Am. marketing szöv. hivatalos definíciója... (15-20 évente más def...))
- Kotler (1998): társadalmi és vezetési eljárás
- Meffert (2000): piacorientált vezetés
- Carman (1980): egyének, közösségiu és magánszervezetek meghatározzák az érintett ügyfeleik szüksáégletét és igényét ... hogy értéket kozzanak létre a folyamatban szereplők számára. (mindenkinél értelmezzük a marketinget)
- Homburg-Krohmer (2003): szemlélhetjük a válllaaton kívülről, s v.-on belülről
- Bauer-Berács (1992): szűkebb-tágabb-kiterjesztett


Marketingterevezés értékesítésorientált megközelítéseVállalati és marketingstratégia (1)
Árbevételtervezés: piaci analógia vagy stratégiai terv alapján (2)
portfiloó elemzés (3)
Marketing-mix és marketingköltség tervezés (4)
(1) → (2)
(3) → (2)
(4) → (2)


Rúzsa Magdi meg az Eurovízió... marketingszemmel


- rossz angol cím - hosszú
- rossz angol szöveg

és mégis Németország (80millió) 4. helyre tette
skandik is érétkelték... stb...

A marketingstrat. fontossága
Vállalati stratégisa > Marketing-stratégia > többiekÉrtékesítés-tervezés 7 periódusra


Lassú felfutás: kb x1,2
dinamikus felfutás: kb. x1/2
őj versenytárs ⇒ lineáris módosított terv


Verseny és válllalati kultúra


- versenyelemzés: versenytársak, oligopol piac, SWOT
- vállalati erőforrások: megfogható és megfoghatatlan eszközök, amelyek időszakosan le vannak kötve; márkanevek, műszaki tudás, munkaerő, kereskedelmi szerződés, gépek, eljárások, tőke, stb...
- vállalati kultúra: a szervezet tagjai által közösen vallott (követett) értékek, vélok, néueztek, ismeretek
- piacorientáció: a vevői és a versenytársi intelligancia (információ) szervezeti szintű létrehozása, szervezetekhez történőú eljuttatása és az erre irányuló szervezeti válaszképesség


strat. inflexiós pont: változik a növekedési ütem...
termék-életút BCG-mátrixban