Keynesi modell folytatás

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. Túlkínálat az IS-görbén
2. Túlkereslet az IS görbén
3. IS görbe és fogyasztáási határhejlandóság (MPC)
4. IS görbe és beruházási kamatlábérézkenység (a)
5. IS görbe lehetséges eltolódásai:


Kilencedik fejezet...
annyira fontos... islm görbe nélkül nem lehet évvégén dolgozatot írni...
példatárban hetedik fejezet hetedik fejezet...

AD - AS

let tudtuk redukálni 3 egyenletre... lett Keynesi keresztünk..
rövid távon működünk rövid távon működünk..
és létezik egy központi bank, aki kamatszabály szerint politizál monetárisan: rögzíti a kamatláb értékét..
⇒ reálkamatláb is rögzített ⇒ az a beruházás, ami a reálkamatlábtól függ, rögzített

⇒ a három egyenlet:
1. árupiaci egyensúlyi feltétel:
Y = C + I + G
2. fogyasztási függvény:
C = C0+MPC(Y - T)
3. beruházási függvény:
I = I0 - ar

ezek megadják adott feltételek melelett a kibocsátás, fogyasztás, beruházás mérétkét...
ez a három a Keynesi kereszt...

megvizsgálhattuk a fiskális politikát...
G↑ ↓ ⇒ Y, C, I
T ↑ ↓ ⇒ Y, C, I
hogy vizsgálunk moonetáris politikai lépést...?!
kamatlábváltoztatással!! de jó lesz az!
monetáris pol lépés:
i ↑ (ez a refinanszírozási hitelek kamata) ⇒ r ↑ (és I = I0 - ar) ⇒ I ↓ ⇒ C + I + G ↓ ⇒ Y ↓; C ↓
⇒ a kamatlábemelés restriktív monetáris poltikai lépés
i = r ↑ ⇐⇒ Y ↓
ez az IS görbe... definíciónk is van erre az IS görbére és erre már van

DEF:az IS görbe azon azon jövedelem-kamatláb kombinációk halamaza amelyek mellett teljesül az árupiaci egyensúly feltétele

szerencsénk van, mert az IS görbét le is tudjuk rajzolni...
reálkamatláb y tengelyen,
Y (kibocsátás) az x tengelyen
negatív meredekségű függvény (f(x)=-x)

stabil-e az IS görbe által biztosított egyensúly?
tf. hogy most a gazd. nem az IS-görbén van...


Túlkínálat az IS-görbén


A pont a görbe fölött van.. A pont ilyenkor túlkínálatos állapotot jelez...
ezt megrajzoljuk a Keynesi keresztben...
Y = ax
C + I + G = bx + c
YA most az Y-on jobbrább van, mint a metszéspont...
Y > C + I + G
a vállalat több terméket termel, mint amennyit fogyasztanak..
→ készletre veszik, készletre teszik, készletezik...
ez a beruházásba tartozik...
⇒ I↑ ⇒ elég a készletet felhasználni jövőre, nem kell termelni...
⇒ következő periódusban Y↓ ⇒
ha az árupiac túlkínálatos, akkor a kibocsátás csökkenése visszahúzza egyensúlyi helyzetbe a rendszert...

⇒ a kibocsátás csökkenére miatt az A vízszintesen visszamászik az IS-görbére...
Túlkereslet az IS görbén


vállalat csak két almát termelt, de C + I + G (kereslet) 4-re van...
kérdés, hogy visszamászik-e..
nanáhogy....
elkezd a vállalat többet termelni...
⇒ Y↑
⇒ megint visszamászunk az IS görbére vízszintesenIS görbe és fogyasztáási határhejlandóság (MPC)


legyen két ország...
két IS-görbe: egy meredek, egy lapos

legyen a két ISgörbének egy közös pontja... ez itt mondjuk→ .

ha MPCA>MPCB...
δrA=δrB
⇒ δIA=δIB
⇒ δY ⇒ δjövedelem ⇒ C↑
egyikben többet fogyasztanak... ott ahol az MPC nagyobb

δCA↑>δCB

δYA↑>δYB


minél magasabb a fogyasztási határhajlandóság (MPC), annál laposabb az IS görbénkIS görbe és beruházási kamatlábérézkenység (a)


legyen most A-nak nagyobb a beruházási kamatlábérzékenysége...

r↓ ⇒
I↑;
ott emelkedik jobban a beruházás, ahol nagyobb az a...
δIA ↑ > δIB

δYA > δYB

ahol magasabb a beruházás kamatláb érzékenysége, ott laposabb az IS-görbeIS görbe lehetséges eltolódásai:jobbra tolódik, ha:
- növekszik a kormányzati kiadások nagysága
- csökken az adók mértéke
- exogén keresleti sokk éri a gazdaságot (külső keresleti sokk); vagy megvátolzik a fogyasztási vagy abruházási függvény alakja...
fogyasztók és beruházók megváltoztatják az ízlésvillágukat...
Hogyan tolódik el az IS görbe expanzív fiskális politikai lépés esetén?
1. ábra:
Keynesi kereszt..
2. ábra alul: IS görbe... Y → r
Y = C + I + G ⇒ rA

tf. hogy megváltozik a kormányzati kiadások mértéke...
G↑ ⇒ van egy új C + I + G -nk
de mindez adott kamatláb mellett történt...
ha többet szeretne vásárolni az állam, akkor többet termelnek...
az Y növekszik
⇒ az IS görbén is jobbra tolódik egy pont...⇒ az IS görbe jobbra tolódik
⇒ akkor is jobbra tolódik az ISgörbe, ha az adók értéke csökken
G+; T↓; C0↑; I0↑ (autonóm beruházás növekszik)

Lehet-e monetárius politikával jobbra tolni az IS görbét?
... itt a monetáris pol. lképés kamatlábváltoztatással járna, és ilyenkor egyszerűen csak az ISgörbe egy másik pontjába ugranánk...
csak az árupiaci egyensúlyi pontok halmazán mozgunk...

természetesen ellenkező irányú változásokkor az IS-görbe balratolódik


de nagy problémánk van pillanatnyilag:
ebben a rendszerben 3 egyenletünk van és 4 ismeretlenünk...

nem mindig tudjuk rögzíteni a kamatlábat, lehet, hogy a pénzkínálatot tudjuk változtatni..
ilyenkor a pénzpiac egyik változóját változtatjuk, és abból határozzuk meg a változásokat...

AD-AS
↳ MS
így 5 egyenletre szűkül a modellünk...
1; I = C + I + G
2. C = C0+ MPC(Y - T)
3; I = I0 -ar
3. MS/P monetáris politikai változó... P: ezt mi konstansoztuk le: rövid táv, árszínvonal adottság... a másikat a bank konstansozta le...
5; L = L(Y⊕,i⊖(minél magasabb a kamatláb, annál inkább kötvényt tartunk magunknál...))(reálpénzkereslet)

fölrajzoljuk a pénzpiaci egyensúlyt...
y tengelyen reálkamatlábot tüntetünk fel...
x tengelyen a pénzállomány reálértékét (M/P) (mennyi almát tudnánk vásárolni ebből apénzből)
ez egy függőleges egyenes lesz

függ-e a pénzkereslet a reálkamatlábtól? igen, mert rövid távon vagyunk, és ilyenkor i = r...
⇒ a pénzkereslet (L) egy negatív meredekségű függvény
⇒ ez ad egy egyensúlyi kamatlábértéket
egyensúlyi kamatláb: r0
ha Y1>Y0 ⇒ többet szeretnénk vásárolni ⇒ növekszik a pénzkeresletünk...
⇒ L(Y0) eltolódik jobbra...
⇒ r1>r0
így tehát olyan jövedelem_kamatláb kombikat utdunk megállapítani, amelyek pénzpiaci egyensúlyt biztosítanak...

⇒ LM görbe:
azon jövedelem-kamatláb kombinációk halmaza, amelyek a pénzpiacon egyensúlyt biztosítanak...
ha a jövedelem növekszik, akkor apénzpiaci egyensúlyi kamatláb növekszik
⇒ kamatláb-jövedelem tengelyeken pozitív meredekségű görbe lesz ez...
van egy negatív meredekségű IS görbénk, és egy pozitív meredekségű LM görbénk...
mit fogunk csinálni? csak nem el fogják metszeni egymást???!!!

ha az LM görbe felett vagyunk, akkor:túlkínálastos a pénzpiac...
megint az a kérdés, hogy stabil-e az egyensúly......
van 1000forintunk, de csak 200at használunk...
nem, nincs szükségünk rá, nem akarjuk pénzformában tartani
⇒ a pluszmennyiséget megpróbáljuk kölcsönadni...
a 200ban még a vagyontartási funkció is benne van nem csak a tranzakciós...
==⇒ mindenki kölcsön akar adni, mert más azonos cipőben jár... ⇒ csökkenni fog a kamatláb ⇒ visszakerülünk az egyensúlyi helyzetbe
r↓
szemináriumi megállapítás lesz, hog az LM görbe különböző meredekségű lehet...