Hosszú táv, rövid táv...

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. Szereplők, színterek
2. És most rajzolgatunk
3. Aggregált kereslet, aggregált kínálat
4. Aggregált keresleti fv
5. Aggregált kínálati függvény
6. i történik az egyensúllyal, ha
7. Rövid táv- hosszú táv
8. Ragadósság
9. Rajzolgatunk újra...
10. Hosszú távon
11. Rövid távon

makroökonómia tankönyv makroökonómia tankönyv...
hányadik fejezetnél tartunk? nyolcadik fejezetnél tartunk nyolcadik fejezetnél tartunk...

hetedik fejezet kimaradt... mer nyitott gazdaság... akit érdekel nem tartaunk vissza, hogy elolvassa...

példatárban hatodik fejezetnél tartunk hatodik fejezet....

ezen az órán egyetlen mondatot fogunk hangúlyozni...Szereplők, színterek


Szereplők:
Fogyasztók
Vállalatok,
Állam

valahol vaahogy viselkednek...
a valaholok azok a piacok..
Munkapiac
Tőkepiac
árupiac
Pénzpiac


Árupiac:
(kínálat) Y = C + I + G (kereslet)
Y csak akkor hozható létre, ha munkát és tőkét használunk fel

C : van autonóm része:
C = C0 + MPC(Y - T)

reálkamatláb: alter befektetések átalagos hozama

beruh. függvény:
I = I0 - ar
ez az a paraméter ez egy paraméter ez egy konstans, ez a kamatlábérzékenység

G; T: exogén változó


Munkapiac:
LD = LS
munkakereslet = munkakínálat, ha profitmaximalizáló: akkor πmax, ha annyi munkát hazsnál fel, amenniy csak elérhető
MPL = w

(1 - α)KαL = w

LD = (((1-α)Kα)/w)1/α


Tőkepiac
K^D = K^S
MPK = rK
αKα-1L1-α = rK

KD = ((αL1-α)/rK)1/(1-α)

LS
KS
állanfók

Pénzpiac
MS = L = PY/V


Szeretnénk ezekből meghatározni:
1. meghat: y
2. C
3. I
4. L
5. K
6. w
7. rK
8. r
9. P


és most rajzolgatunkÉs most rajzolgatunk


L → w
LS függőleges
LD 1/L alakú
⇒ w;LK → rK
Kb. mint L → w-nél...
⇒ rK; K


S,I → r
u.a. csak S a függőleges, I a reciprokfüggvény..
⇒ r;I
Aggregált kereslet, aggregált kínálat


aggr. ker: árszínvonalat yohz kapcsolja kerelseti oldalról
minden árszínvonal mellett megmutatka, hogy agazdasági szereplők mennyi terméket kívánnak megvásárolni

aggr. kínálat: mennyit hajlandóak termelniAggregált keresleti fv


MV=PY
amennyiben a pénzkínálat és a pénz forgási sebessége adott
a nagyobb árszínvonal visszafogja a gazdasági szereplők termékek iránti keresletét

negatív meredekségű


Aggregált kínálati függvény


munkakínálat rögzített

munkakereslet az MPL = w = w/P összefüggés által adott


függőleges

tőkekínálat rögzített

tőkekereslet az MPK = rK

hosszú távú aggregált kínálati függvény: LRAS


i történik az egyensúllyal, ha


...a gazdaság már hatékonyabban képes temékeket előállítani?
↳ csökken az árszínvonal
↳ növekszik a kibocsátás

Y→P
LRAS függőleges
AD reciprokfv (aggregát kereslet)
több almát tudunk termelni ⇒ aggregát kínálat jobbra tolódik
⇒ kibocsátás növekedett, P (árszínvonal) csökkent
Y; C ↑
I ↑
L;K nem változik
w ↑ munkabér nő
rK ↑ tőke bérleti díja nő
r ↓ (I↑ ⇒ r↓)
P ↓

...expanzív jellegű monetáris politikai lépést teszünk?
Y → P;
AD; LRAS
pénzkínálat növelése
⇒ aggregát keresleti fv (AD) fog változni: jobbra tolódik

⇒ Y nem változott
⇒ árszínvonal ↑

Y; C 0
I
L;K 0
w; rK 0
P↑
I 0 ⇒ r 0

ez a klasszikus dichotómiaRövid táv- hosszú táv


Hosszú távon minden változó tökéletesen rugalmasan alkalmazkodik

Rövid távon:
létezik ragadósság
(jellemzően ár, de van reálragadósság... az árak megragadnak egy bizonyos szinten...)
PL: IKEA van csak a gazdaságban, de ő fél évig garantálja az árait...Ragadósság


tipikus

Hosszú táb:
minden váltoró tök. rugalmas
aggr. kínálati fv: vízszintes

rövid távú
létezik ragadósság: most fix
aggr. kínálati fv VízszintesRajzolgatunk újra...


Y → P
AD recipr
LRAS függőleges
P1; Y1

SRAS = P1 konstans
ebben szeretnénk expanzív jellegű monetáris politikai lépést
⇒ AD jobbra tolódik: AD'
P1 marad, de Y2 > Y1

nem azért termelünk többet, mert több termelési tényezőt hazsnálunk: így is mindent felhasználunk;
hanem a meglévőeket intenzívebben használjuk: dolgozzon mindenki hosszabb ideig

ha nem akarnak, ösztönözzük őket:
w↑ megemeljük nominálbérüket

amint van árváltoztatási lehetőségünk, mivel növeltük a költségeinket, növeljük az árainkat is
w↑ ⇒ P↑Hosszú távon


mindne változó tökéletesen rugalamasan alkalmazkodik
az aggregált kínálati fv függőleges
pénz semleges (klasszikus dichotómia)
Rövid távon


látezik ragadósság: most fix
az aggregált kínálati függvény VÍZSZINTES
a monetáris politikának van rövid távú hatűsa a reálváltozókra


Mankiw 8. fejezete vót ez...