Pénzkereslet

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. Pénzkeresleti elméletek
2. Klasszikus pénzkeresleti modell
3. Pénzkeresleti függvény
4. Baumol-Tobin modell
5. Keynesi pénzkeresleti függvény


Mankiw 6. és 18. fejezet

25db abc kérdésre kell válaszolni
mindenki legalább hármas lesz
a makroökonómia érdekes és jóó tudományág

Miért kell nekünk tudni bármit is a pénzkeresletről? azért mert szeretnénk picit kibővíteni a modellünket...
Az államnak ne csak fiskális pol funkciója legyen, hanem legyen monetáris politikai funkciója is....
Ehhez meg szüségünk lesz egy pénzpiacra...
ennek is van kínálati és keresleti oldala

a pénzkínálat szintjét a központi bank határozza meg:
- monetáris bázis értéke
- pénzmultiplikátor

pénzkereslet: mennyi pénzre van szüksége a gazdasági szereplőknek


Pénzkeresleti elméletek


2356000 modell:
- klasszikus pénzkeresleti modell: mennyiségi
- Baumol-Tobin féle pénzkeresleti fv: optimalizálgat
- Keynesi pénmzkeresleti fv: éksőbb


Gazd szsereplők a pénzzel szeretnének fizetni:
pénznek van tranzakciós funkciója... és ezt a tranzakciós funkciót hangsúlyozza a


Klasszikus pénzkeresleti modell


azért tartanak pénmzt, mert szeretnének fizetni vele

a gazdasági szereplők egy adott periódusban Y egységnyi terméket szeretnének megvásárolni
(a GDP mutatja meg, mennyit akarunk vásárolni)
de a pénz egysége nm alma, hanem €, Ft...

kell egy ... Árszínvonal: hány Ft ill € egy alma?
Y: reálGDP: mennyiségben kif. GDP
⇒ PY: a megtermel almák értéke; nominális GDP
termékek/szolg. forintban kifejezett érétke

PY := 1000 €
⇒ 1000€-nál kevesebbre van szükség, hoyg megvegyük: periódusban gondolkodunk

pénznek van forgási sebessége (sokszor vált tulajdonost):
V (>1)
V=5 ⇒ 1 € átlagosan 5 tulajdonossal rendelkezik egy adott periódusban
ha V = 5 akkor 200 € kell...

pénzkereslet:
L (liquidity money)


Pénzkeresleti függvényL = PY/V

- pénz mennyiségi elmélete

jegybank kontroll alatt tartja a pénzkínálatot (MS-t)

pénzpiaci egyensúly:
MS = PY/V
ex post ez egy azonosság
ha pillanatnyilag (ex ante) nem teljesül, melyik változó húzza vissza egyensúlyba

feltételezés:


- V viszonylag stabil
- MS a gazdaság szempontjából konstans
- Y azért nem változik, mert klasszikus modellről beszélünk

⇒ monet pol csak árszínvonalat tudja befolyásolni... PY/V-ből csak P változik ⇒ MS csak P-t változtatja
Klasszikus dichotómia (kettősség)
tökéletesen rugalmas árrendszer és versenynél a reálváltozók (kibocsátás, fofyasztás, beruházás, reálbér, reálbérleti díj) pályáját a nominális változó (pénzkínálat) pályája nem befolyásolja.

teljesül a pénzsemlegesség elve: nem számít a monetári spol, csak árszínvonal szempontjából, de mivel tökéletes a verseny, ez senkit nem érdekelBaumol-Tobin modell


Tobin Nobel-díjas a beruházási függvényeiért

a klasszikussal az a baj csupán, hoyg ezt a pénzkeresleti függvényt mi képzeltük el...


Feltételek:
- csak készpénzzel lehet fizetni
- a gazd szereplők (PY nagyságú) fizetésüket bankszámlára kapják
- a gazd szererplő ha hozzá akar jutni, el kell fáradnia a bankba, és felvenni (tranzakciós költség-gel jár: F)
- N a bankbajárás száma... kérdés, hogy hányszor kell odamenni
- egy gazd szereplő egy alkalommal konstans mennyiségű pénzt vehet fel

Pénztartásssal kapcsolatos költség-ek:


- pénzfelvétel: FN
- kamatról való lemondás: a nálunk tartott átl. pénzösszeg kamatáról lemondunk: iPY/2n (i a kamat)
f(t → magunknál tartott)
egyszer megyünk:
időszak elején kivesszük az egészet,
periódus végére elhazsnáljuk

kétszer megyünk:
periódus elején és felénél kiveszünk PY/2-t
⇒ PY/4 az átl. magunknál tartott

⇒ átlagos magunknál tartott pénzösszeg: PY/(2N)


Pénztartással kapcsolatos költség-ek:
reál: FN + iY/(2N)
nominál: PFN + iPY/(2N)
minimalizáljuk:
∂ n szerint
F - iY/(2N2)

N = (iY/2F)1/2

(YF/(2i))1/2 : pénzkeresleti fv

ennek 0,5 a rugalmasságaKeynesi pénzkeresleti függvény


a kérdés mindig az, hogy miért tartunk magunknál pénzt...
itt:
1. tranzakciós pénzkeresleti tényező
Ltranz = Ltranz(Y) Y ↑ ⇒ Lt↑

2. spekulációs: sok pénz ⇒ mindenki szeretné kölcsönadni
Lspek = Lspek(i) i↑ ⇒ Lspek↓

L = Lt + Ls = L(Y,i)

van 500 € fölösen: ⇒ szeretném kölcsönadni... de mindenkinek van... ⇒ csak kisebb kamaton tudjuk megtenni...