Csináljunk modellt!!

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. Mi kell a modellhez?
2. Első kérdés: mit cisnálnak a gazdaságban a fogyasztók?

van feladatgyűjtemény makróból naturelllement....
és a könyvből is ugye megoldottuk az első három fejezetet, nemde?
111 oldalt mindenki már a kisujjából ráz. ez cska természetes.

és persze letöltöttük az előadás anyagát... mert rajjzolgatni kéne, rajzollgatni

íme a bíbszínek a honlapja bíbíszínek a honlapja..
vajon mit csinál az európai unióval, anglia gazdaságával a munkarerő beáramlása-...Mi kell a modellhez?


olyant készítünk, ami megmutatja, hogy kerül a trendre a gazd...
hoszsútávú modell
a gazd. állandósult állapotát fogja leírni

kellenek szereplők a modellhez:
szereplők: /starring/
fogyasztó
vállalat
állam

mit cisnálnak ezek és hol csinálják?
a piacokon csinálják...
ha már vanna piacaink, nyilván lezs egy olyan fogalmunk, amit
egyensúly
-nak fogunk nevezniElső kérdés: mit cisnálnak a gazdaságban a fogyasztók?


Mit csinál a fogyasztó?
fogy. (áru)kereslet, munkakínálat, tőkekínnálat

⇒ lesz egy áárupiacunk, munkapiacunk, tőkepiacunk...
akkor lesz egyensúly, ha a kereslet megegyezik a kínálattal...
tehát oylasmit művelnek a piacokon, amivel eztekhez nyúlnak hozzáKereslet:
C (árupiac) [fogyasztó] + I (vállalat beruh. tev.) + G (állami vás.)
L [vállalat]
K [véállalat]
Kínálat:
Y [válllalat]
L (munkapiac)[fogyasztó]
K (tőkepiac)[fogyasztó]

egyensúly, ha
Y = C + I + G

L (váll. munkakereslet) = L (fogy. munkakínálat)
K (váll. tőkekereslet) = K (fogy. tőkekínálat)

Keressük a modell endogén változóit:


azért endogén, mert van exogén változó is:
exogén változó nem az endogén változóktól függ
Y (GDP)
C (fogyasztás mértéke)
I (egyensúlyi beruházás értéke)
L (foglalkoztatottak száma)
K (tőke nagysága)

5 változó 3 egyenlet... ⇒ kibontjuk: mitől függ a (munka|tőke|stb)(kereslet|kínálat|stb.)?

Munkapiac:
legyne a munkakínálat konstans

L fölött vonás (elvonás...)

Legyen a tőke is konstans


Y = f(L,K) (= almaa)
mennyi tőkével és munkával hány almát tudunk termelni

a vállalat szeretne prófitot-maximalizálni
PI => max (L, K)

PI = p*Y - WL - RK
W: munkabér
R: tőke bére, nominális
deruválunk, ezaz... először L szeirnt, majd K szerint...
ahol ezek 0-t adnak, ott a vállalat maximalizálta a prifitját

MPL : munka határterméke
MPK: tőke határterméke

P*MPL - W = 0 < határprofit munka szerint
P*MPK - RK = 0

MPL = W/P = w
MPK = RK/P = rk

reálbér, reálbérleti díj

MPL = w


munkakereslet függ a munkabértől
tőkekerelset függ a tőke reálbérleti árától
/ordított arányosság/

munkakínálati fv: függőleges vonal
munkakeresleti fv: hiperbola
egyensúly a kettő metszete
kialakul az egyensúlyi bér: w*
és a munka mennyisége: L*

tőkekínálati fv:
függőleges egyenss (nem függ abérleti díjtól)
tőkekereslet hiperbola

K*, R*

Y rögzített
termelési fv-től függ

Say-tv: hosszú távon, ha a munka és a tőke kínálata rögzített, akkor a kib. cska a technológiától és a felh. term. ténezőktől függ

fogyasztás egy prociklikus változó, GDPvel együtt mozog
függvénye:
C(Y_DI)= C0 + MPC(Y-T)
Y_DI: rendelkezésre álló jövedelem: Y - T = YDI

r: reálkamatláb: minél nagyobb az értéke, annál nagyobb az ösztönzés., hogy a vállalat ne gépet, hanem kötvényt vagyen

I(r[negatív irányban])

árupiaci egynesúly
A (r)
|. |S
|. |
| . |
| ._ |
| . |
↳_____-_-_↳_____> (S,I)

I: hiperbolikus
S: konstans függőleges

Y = C + G + I
Y - C - G = I
Y - T - C + T - G = I
Y rendelkezésre álló jöv
Y - T - C : magánmegtakarítások érétke
Y - T - C + T - G : társadalmi szintű megtakarítások (S)
S = I(r)

gazd. kérdés: engedjük-e a munkavállalók beáramlását?
1. hatás: munkakínálat megnő LS
2. hatás: ettől csökken a munkabér nagysága M↓
3. hatás: term. fv csak a felh. munkaerő és a tőke fv-nye Y = f(K,L) ↑
4. hatás: megv. munkaerő mérétke, egv. a munkahatártermék: MPK ↑ ⇒ Kd(emand)
5. emiatt S↑
6. emiatt a reálkamatláb csökken
7. emiatt a vállalat inkább beruház
8. emiatt fogyasztás nő

mi törétnik, ha ugyanannyi munka és tőkével többet tudunk termelni?
munkapiac: megv. a keresleti fv: eltolódik jobbra, képesek vagyunk többet adni a munkásnak
tőkereálbérleti díjat is hajlandóak vagyunk többet fogyasztani
több almát termelünk, több megtakarítás, több fogyasztás, csökken a kamatláb