AS-AD görberendszer

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. Mit tudunk eddig a makroökonómiáról?
2. A modell jelenleg
3. Kormányzati kiadások növelése
4. Egy resstriktív jellegű fiskális politikai lépés: adónövelés (T↑)
5. Expanzív jellegű monetáris politikai lépés: pénzkínálat növelése MS
6. Modelfeltételek változtatása
7. AD görbe rajzolása
8. Aggregált kínálat
9. Mi mit változtat?
10. Példa az AS görbére
11. Philips görbe


Mankiw 10
„najó kezdjük... gondolom az elmúlt héten mindenki zokogott otthon, mert nem volt makroökonómia, most megint van!”
10. fejezet aggregált keresleti aggregált kínálati modellek
munkafüzet 8. fejezet


Mit tudunk eddig a makroökonómiáról?


aggregált modellek...
vásárolni akartak ⇒ árupiac
árupiac: egyensúlyi függvény...
Y = C + I + G
C = C0 + MPC(Y-T)
MPC paaraméter...
I = I0-ar
amire ezek igazak ezt nevezzük IS-görbének...
Y → r
IS: 1/x alakú... most épp

ha lene nekünk kamatlábértékünk (tipikusan moonetáris változó)

MS/P=L(Y+,i-)
LM-görbe pedig pozitív meredekségű lett...
⇒ áru- és pénzpiaci egyensúly lészen a metszuéspontban... kialakul egyensúlyi Y és rA modell jelenleg


adott árszínvonal

egyenletek:
árupiaci egyensúly
fogyasztási fv
beruházási függvény
pénzpiaci egyensúly

endogén változók?
kibocsátás,
kamatláb,
fogyasztás
beruházás

exogén változók (mi hat. meg...); kontrollváltozók:
Kormányzati kiadások érétke
Adók érétke
Pénzkínálat nagysága
Árszínvonal (mivel rövid táv)


Kormányzati kiadások növelése


⇒ kibocsátás, kamatláb, fogyasztás növekszik,
beruházás csökken

G↑ ⇒ ( C + I + G )↑ ⇒ Y↑
⇒ adott kamatlkáb mellett iS görbe jobbra tolódik
↳ megnő a trnzakciós pénzkereslet L(Y)↑
több pénzre van szükség, de nincs több pénz a gazdaságban
⇒ hitelkereslet ↑ ⇒ r↑
Egy resstriktív jellegű fiskális politikai lépés: adónövelés (T↑)


IS-görbét balra tolja...
T↑ ⇒ C↓ (kevesebb almát szeretnénk vásárolni)
⇒ (C + I + G)-- ⇒ Y↓
⇒ L(Y)-- (ha nem akarunk váásrolni, akkor nem kell pénz...)
⇒ a fölös pénzünket szeretnénk kölcsönadni
⇒ hitelkínálat ↑
⇒ r↓Expanzív jellegű monetáris politikai lépés: pénzkínálat növelése MS


MS↑ ⇒ MS/P > L
⇒ hitelkínálat↑
mindenki kölcsön akar adni, de kevesen akarnak felvenni
⇒ kamatláb csökken
⇒ LM görbe lefelé tolódik

r↓ ⇒ I↑ ⇒ (C + I + G)↑


IS-LM görberendszer ide-oda tologatása nagyon fontos, főleg azoknak, akik szerentének Makroökonómiából ötöst kapni, mert ebbőúl legalább 5 kérdés lesz...Modelfeltételek változtatása


Mostantól nem rögzített az árszínvonal...
így az árszínvonal endogén változó lett

egyenletek:
árupiaci egyensúly
fogyasztási fv
beruházási függvény
pénzpiaci egyensúly

endogén változók?
kibocsátás,
kamatláb,
fogyasztás
beruházás
Árszínvonal (mivel rövid táv)

exogén változók (mi hat. meg...); kontrollváltozók:
Kormányzati kiadások érétke
Adók érétke
Pénzkínálat nagysága


aggregált keresleti göre:
AD (P↔Y):
- minden árszínvonal mellett megmutatja, hogy a gazdasági szereplők mennyi terméket kívánnak vásárolni

P↑ → MS/P ↓ < L
minden gazd. szereplő szeretne pénz kölcsön venni ⇒ hitelkereslet↑
de kevsebben juthatnak kölcsönhöz
⇒ r↑
⇒ I↓ ⇒ Y↓
AD görbe rajzolása


IS ∩ LM ⇒ megvan az Y1 ⇒ tudunk hozzá kamatlábat mondani ⇒ Y↔P görbe ⇒ ☺
Ezt másik ponttal is megtehetjük ⇒ ☺


pl.: LM balra tolódik;
AD szintén ←
⇒ restriktív monet. pol. lépés VAGY exogén keresleti sokk
kevesebb pénz ⇒ kevesebbet vásárolnak

negatív sokk
csökken az almák iránti kereslet, már nem szeretik..
C↓ ⇒ (C + I + G)-- ⇒ Y↓ ⇒ IS ←
Y↓ ⇒ r↓

restr. mon pol: ⇒ LM↑; IS 00
restr. fisk pol: IS ←
exogén keresleti sokk: pénzkereslet növekedésénél: LM↑; IS←Aggregált kínálat


Aggregált kínálat minden egyes árszínvonal mellett megmutatja, hogy mennyit hajlandóak az egységek bizonyos árszínvonal mellett megtermelni.

sok további egyszerűsítő feltétel kell nekünk
1. tőkekínálat rögzített
2. nominálbér rögzített
⇒ 3. csak a munkakereslet határozza meg a foglalkoztatást

egyenletek:
árupiaci egyensúly
fogyasztási fv
beruházási függvény
pénzpiaci egyensúly
termelési függvény
munkakeresleti függvény

endogén változók?
kibocsátás,
kamatláb,
fogyasztás
beruházás
Árszínvonal (mivel rövid táv)
foglalkoztatás

exogén változók (mi hat. meg...); kontrollváltozók:
Kormányzati kiadások érétke
Adók érétke
Pénzkínálat nagysága
nominálbér

AS ⇒ P ⇒ Y
P↑ ⇒ w/P ↓ (reálbér↓)
⇒ kevesebb költség. származik a munkavállalók foglalkoztatásából ⇒
L↑ ⇒ Y↑

L⇔ Y (kb gyökx)
L ⇔ w/P (kb 1/x.... negatív függvény)

Y ⇔ P

|
| I. negyed
- - - - - - - - - →
| ide kerül atermelési fv, elforgatva
| IV. negyed


I. negyed: üres
IV. negyed: L⇔ Y +90˚-kal forgatva
III. negyed


+x: Y
-x: w/p
+y: P
-y: L

P1⇒ w/P ⇒ L ⇒ Y
⇒ P↔Y pontot berajzolhatjuk

AS + meredekségű
Mi mit változtat?


Fiskális pol: keresletet
Monetáris pol: ez is keresletet (monet. korlátot változtat)
Exogén keresleti sokk: keresleti fv-t vált. meg.
Költségsokk: aggr. kínálati függvényt változtatja meg: w↑ ⇒ AS ↑ vagy ←
termelékenységi sok: pozitív: AS ↓ vagy →Példa az AS görbére


Y = aKαL1-α
ekkor a mukakeresleti fv:

L = (((1-α)aKα)/(W/P))1/α

W rögzített
a; α konstansok

L = aKα(((1-α)aKα)/(W/P))1/α ...... HIÁNYOS és hibás, no ez ciki.Philips görbe


EEEmpirikus megfigyelés

DE a fenti modellszerkezet magyarázatot adhat rá (növekszik az árszínvonal ==y csökken a miunkanélküliség)


P↑ ⇒ munkanélküliség↓
P↑ ⇒ w/P ↓ ⇒ L↑ ⇒ Y↑
P=f(u⊖) ← Philips görbe

találkoztunk-e már a Philips-görbével makroökonómia tanulmánxaink során? itt előadáson nem. Önök otthon találkoztak vele a tankönyvben!!!