CÍM HELYE

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. Ez még NEM a makroökonómia, cska egy bevezető jellegű előadás
2. Eddigi fogalmak


péllldatár borrzasztó fontos lesz, annak, aki ötöst akar....
előadás kötelező, a szeminárium kötelezőBB
akik kéthetente járnak, egy dologban különböznek: követelmény: nincs szempont
és félév végén 25 kérdésre kell válaszolni helyesen, hogy meglegyen, és nincs szem.pont

következő fontos információ:
http://www.uni-corvinus.hu/makro
balép, ha működne az egér, be is tudnék léni...
alapképzés - makroökonómia 1.1
letölthető anyagok
minden csütörtökig fel lészen töltve az előadásanyag
szem. feladatsor...

Ez még NEM a makroökonómia, cska egy bevezető jellegű előadásMivel foglalkozik?:
- a makroökonómia nagyon foglalkozik azzal, hogy imád adatokat nézegetni,
idősorokkal foglalkozik
em-pi-ri-kus-tudo-má-nyág
aggregátumok időbeli alakulásának vizsgálata

levon közös tényezőket: stilizált tényeket, közös jellemzőekt (ami USAban és Dániában is ugyanúgy alakul)

aztán elkezdhetjük, amit minden makroökonómiai szakember íímád, modelleket alakítani,
egy makoökonómiai labor szerű gazdaságot, 15millió képlettel,

ennek segítségével releváns kérdésekre válaszol

„nagyon jó tudományág a makroökonómia”

munkanélküliség-kérdés... infláció... gdpnövekedés... stb...

adatokat kellene vizsgálnunk... honnan-e... netről...

GDP...
USA: növexik & ingadozik
Dánia: ____,,____
stilizált tények: A GDP hosszú távú trendje, hogy növexik
A GDP rövid távon ingadozik (léteznek üzleti ciklusok)


csak a GDP érdekel minket? nbem, minket az összes makroszintű agregátum összes mutatója érdekel...
jó szó, hogy aggregátum, használjuk sűrűn, és nem fogják tudni, mit beszélünk...

fogyasztás is érdekel minket....
meg fogy. részaránya GDP-n belül... 66%körüli... hozzáadjuk a stilizált tényekhez
+ a fogyasztás kevésbé ingadozik, mint a GDP

USA beruházási aggregátumának időbeli alakulása
növekszik és k...ra ingadozik... jobban, mint a GDP
beruházás részaránya GDP-n belül: nagyon ingadozik 10% és 20% között

kormányzati kiadások nagysága
növekszik és ingadozik...
hogy fogalmazzuk meg, hogy a fizikus hallgatók ne értsék?
Variancia, szórás: ebben mérik az ingadozást

együttmozgás: kovariancia:
prociklikus mutató: GDPvel együtt mozog, pl. fogyasztás
aciklikus: GDPvel függetlenül mozog, pl. reálbér
kontraciklikus: GDPvel ellentétese mozog: unkanélküliség

Eddigi fogalmak


GDP (Y) - bruttó hazai termék
Fogyasztás (C)
Beruházás (I)
Kormányzati vásárlás (G)
Teljes termelés (Q)
Anyagfelhasználás

teljes termelésünk: öt darab alma Q=5
fogyasztok belőle, mondjuk 4-et
Q-G
beruházok: almákat hazsnálok fel, hogy számítógépet vehessek
kormányzat utakat épít, és kórházakat tart fenn... almákból...

Q=C+I+G+U
Q-U=Y
Y=C+I+G

A GDP invariáns a vertikális struktúrára nézve;
A teljes termelés meg variáns

Q: összes termék és szolgáltatás
Y: végső felhasználásra szánt termék és szolgáltatás

nemzgazd, egy vállalat
X vállalat két részre bontható:
egyik része műtrágyát állít elő, a másik már almát
műtrágya: piaci értéken 20€...
almaelőállító felhasználja, létrehoz 100€ értékű almát

mi csak az almát látjuk:
termelési szinten a termék az alma, 100€ értékben
Q=100
Y=100

kiválik a műtrágyarészleg Y néven
Q=120 (összes termék és szolgáltatás)
Y=100 (műtrágya kimarad) volt egy mutató, ami csak azért, mert megváltozott a váll. struktúra megváltozott, megváltozik az összes termelés

Mérési problémá(n)k
stat. hivatal mérési hibázik, néhány dolog rejtve marad előtte
- fekete gazdaság
- házimunka
- önkiszolgálás
- készletek: almát elrakjuk
- nem-piaci szolgáltatás


2036: almatermelő nemzgazd körtét is termel
1 darab alma, 10€
1 darab körte 100€
Y=110€

2037
10 db alma, 1€
100 db körte 1€
Y=110€

⇒ GDP nem mutat helyesen

adott időszaki termékmennyiséget adott időszaki áron: nominális GDP
nom. GDP változása még nem jelent semmit

reálGDP:
csak a mennyiségváltozásra koncentrál

legegyszerűbb: bázisidőszak, összes köv. időszakban a bázis áraival számolunk
2036os értéken rögzítve az árat megkapjuk a reálGDP-t
⇒ a reálGDP
2036-ban: 110€
2037-ben: 10100

Laspeyres ár- és volumenindex

fogyasztói árindex: CPI
GDP árindex

GDP: az összes végő felhasználásra szánt cókmókot figy. veszünk
CPI: csak fogy. kosár
mozijegy mindkettőben bennevan

GDP:
P=szumma(ár×mennyiség)/szumma(ár×mennyiség)
ár százalékos változása tárgyidőszaki súlyokkal
P=nominálisGDP/reálGDP
Paarsche- típusú árindex

CPI
bázisidőszaki súlyokat használ: Laspeyres típusú árindex