Versenyképesség és környezetvédelem a vállalati szférában

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. Vállalati fókuszú előadások vélja
2. Környezetgazdaságtan, környezeti politika, környezeti menedzsment
3. Miért foglalkozzanak a vállalatok a környezet védelmével
4. Vállalati válaszok
5. Mégis, miért foglalkozzanak a vállalatok a környezet védelmével?
6. Környezetvédelem, mint üzleti lehetőség
7. A vállalati szektor súlya
8. A vállalatokra nehezedő nyomás
9. Fenntartaható fejlődés 1
10. Váállalaotk céljai és az FF
11. Üzleti célok vs etikai megfontolások

dr. Zilahy Gyula

szádonkérés: képlékeny de egyszerű
írásbeli
előadás anyagaVállalati fókuszú előadások vélja


A környezetpolitika kérdéseinek vállalati megközelítése
a vállalatok szerepének a bemutatása a környezeti válság kialakulásában
megoldások


Környezetgazdaságtan, környezeti politika, környezeti menedzsment


-gazdaságtan: a környezeti politika közg. megalapozása

-politika: a vállalati és egyéb szférák tevékenységének a szabályozása
miért kell beavatkozni, jogszabályokat alkotni...

-menedzsment: a vállalatok környezeti teljesítménye
váll. környezeti irányítás, környezetbarát vállalatirányítás...
tájépíítésznek ez erdőgazdálkodás...
nekünk: vállalat mit tehet, mit kellene tennie, mit tesz...

Az ökológia és a kérny. politika elvei vs a vállalatok válasza a környezeti kihívásra

a környezeti politika eszközeinek a vizsgálatta a vállalatok szempontjából

a piac motiváló szerepe a vállalati viselkedésre
csak akkor foglalkozik ezzel a vállalat, ha a piac motiválja erre valahogyan
környeztemarketing... ökocímkézés... stb...

a vállalati menedzsment eszközei


Miért foglalkozzanak a vállalatok a környezet védelmével


Vállalati érvek


„a környezet védelme a kormányzatok és a civilek feladata”
nem az indikálja a vállalat megítélését

„a környezet védelme sokba kerül, nem engedhetjük meg magunknak”
versenyképességemet rontja... fizessenek adót a jómunkásemberek...

„munkahelyeket veszíthetünk el, ha túlságosan sokat foglalkozunk a környezetvédelemmel”
⇒ adóbevétel-csökkenésVállalati válaszokBP „beyond petrol”: „Reducung CO2 emission - marketing”
50 m út CO2kibocsátását 21 fa ültetésével kompenzálják

környezeti feladatok:
javul a megítélés: jobb szívvel vezetjük le a napi 150 km-ünket

USA: terepjáró a divat, hát akkor csináljunk oda hibrid terepjárót!!!


Greenpeace: Green my apple:
legyen az Apple-nek is zöld programja
mindenki küldjön nekik levelet: I love a green apple

A Magyar Telekom csoport fenntarthatósági megközelítése

Patagonia (túrafelszerelések) - ők is figylenek ilyesmire
alkalmazottak évi akár egy hónapot tölthetnek civil szervezetnél

mit engedhet meg a vállalat ezen a téren?Mégis, miért foglalkozzanak a vállalatok a környezet védelmével?


sokszor elengedhetetlen a fennmaradásukhoz: lakossági megmozdulások, jogszabályi előírások
negatív reklám...

üzleti lehetőségek

megkövetelik a vállalatok érintett felei: lakosság, hatóságok...

társadalmi felelősségtudatból (no egy frászt)


Környezetvédelem, mint üzleti lehetőség


a termékek differenciálásával
költségek csökkentésével
a kockázatok minimalizálásával
a gazdasági környezeti befolyásolásával
új piacok teremtésével

Bulgáriai halfeldolgozó környezeti költségvetése: ennyiből lehetne könyezetvédő... de nem teszik, mert nem térül meg...
állami vállalat fizette a környezetvédelmi főfelügyelőség irodabérletét... no ez is egy módszer☺

környezettudatosság, mint megítélést javító eszköz
GP: napelemes céget vásárolt fel...
Shell: elég nagyok vagyunk, megyünk a magunk útján

kockázatcsökkentés:
pl. olajipari balesetek számának csökkentése
menedzsmentintézkedések: mit teszek, ha tűz üt ki?
fejlesztések
kevesebb kiesett munkaóra, könnyebben tartom meg az alkalamzottaimat...

gazd. környezet befolyásolása:
ügyesen lobbizva jobb pozícióban leszek a versenytársaimnál...
megbeszéljük a környezetvédelmi minisztériummal, hogy így fogom a CO2 emissziót csökkenteni

új piacok teremtése:
nem terméket differenciálok és próbálom meg azt környezetbaráttá tenni, hanem mondjuk termék helyett szolgáltatást adok el:
nem autót adok el, hanem bérbeadomA vállalati szektor súlya


mint erőforrás-felhasználók
mint a környezetszennyezés fő kibocsátói
mint a kínálat meghatározói
mint a társadalmi szereplők
A vállalatokra nehezedő nyomás


Jogi követelmények: hatóságok
sok vállalatra ez az egyeteln nyomás

Fogyasztók: elvárhatnnék a vállalattól, hogy legyenek környezettudatosak... de nem várják, hajh, dekadens ez a mai viláf

NGO-k, zöld szervezetek

Befektetők
sokan vannak olyanok, akik társadalom- és környezettudatos dologba fektetnek

Beszállítók

Munkavállalók

Vezetés

TulajdonosokFenntartaható fejlődés 1


our Common Future - 1987

Egyszerű definíció: olyan fejlődés, amely úgy biztosítja a jelen generációk szükségleteit, hogy közben nem veszélyezteti a jövő generációk szükségleteinek hasonló szinten valló kielégítését

Követelményei:
- kimerülő
- megújuló
- huladék felhasztn.Váállalaotk céljai és az FFlegitimitás vs etikai kérdések pl.
gazdasági: a teremlés növelése, a nyereség max

ökológiai: erőforrásfelhaszn vs. öko. hatás

társadalmi célok: foglalkoztatás, helyi/regionális fejlődés, társadalmi egyenlőség, stb...Üzleti célok vs etikai megfontolások


a jól működő vállalkozások szerepe a nyereség termelése, nem a Föld megmentése. ne hagyjuk, hogy összekeverjék a kettőt


Ha a vállalatok oylan erősek, és olyan sok jót tesznek, akkor miért van olyan sok rossz a Földön?A vállalatok nem engedhetik meg mafuknak, hogy jók legyenek. A vállalatok bvezetői jogilag kötelezve vannak arra, hogy a befektetőik érdekei szerint járjanak el ... Ez az, amiért a vállalati társadaémi és kornyezeti kezdeményezések nem tudnak túljutni a marketing vagy a „zöldre mosás” fázisán.