A környezeti szabÁlyozás vállalati aspektusai (folytatás)

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. REACH
2. Miért van rá szükség?
3. Az új rendszer
4. Az európai vegyipar
5. REACH költségei és hasznai különféle becslések alapján
6. Konkrét hatások
7. További hatások 2
8. Mi lesz az importtal?
9. "Puha" tényezők
10. Következtetések
REACH


Registration Evaluation an Autjorisation of Chemicals
- a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása

EU új vegyianyag-szabályozása (hatálybalépés: 2007)
Miért van rá szükség?


A jelenlegi rendszer
- bonyolult: 40 jogszabály
- nem nyújt kellő védelmet
vizsgálati követelmények csak au új anyagokra
1981 előtti anyagokról nincs infó
- Hártáltatja az innovációt:
kb 100000 meglévő és 3000 új anyagDiagram:
Az új rendszer


- alamennyi piacon lévő anyag tesztelése (vegyipar: dehát ez lehetetlen!)
- megfordult a bizonyítási teher

- korlátozások a különösen veszélye anyagokra

- Kivételek: amikre más jogszabály vonatkozik:
gyógyszerek, élelmiszeradalékok, növényvédőszerek, hulladékok
kis zö9ldszervezet keveset tud tenni a vegyipari lobbicsoportokkal szembenAz európai vegyipar


- első a világon
- EU GDP 2,4% (gédépé)
- Foglalkoztatás: 1,9 millió főREACH költségei és hasznai különféle becslések alapján

Konkrét hatások


regisztráció költségei = az ágazat éves árbevételének 0,05%-a

feltehetőleg ezt is a KKV-k fogják megszívni

nagyok 80%-át nem érinti... kicsik negyedenként oszlanak meg, hogy mnnyire érinti...
OSOR: egy anyag, egy regisztráció


További hatások 2


vegyianyagok drágulása: 0,02-0,1%

anyagok kivonása a piacról: 2% - 20-40%

Munkahelyek:
- ipar szerint: milliós nagyságrendű veszteségek
- zöldek szerint: nem lesz veszteség

Innováció:
- ipar szerint: lelassul
- zöldek szerint: felgyorsul


Mi lesz az importtal?


az importőröknek is regisztráltatni kell az anyagokat
a termékekben foglalt anyagokra biz. tömegszászalék fölött vonatkozik a reg. követelmény (kibúvó?)
a termelés 10-15%-a EU-n kívülre kerül?"Puha" tényezők


- a fogyasztói bizlaom növekedése
- kiszámíthatóság
- gondossági követelmény
- modell szerep műás országok számára?Következtetések


- az eredeti tervekhez képest visszafogott eredmény
- nincs kellő információ a hatások megbízható becsléséhez
- döntéshozatal ki van szolgáltatva a lobbinak
- így is elmozdulnak az óvatossági elv irányába