Szabályozás

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. Környezeti szabályozás eszközei
2. Elvárások a megállapodásokkal szemben (önkéntes eszközöknél)
3. Nemzetközi tapasztalatok (önkéntes eszközöknél)
4. Megállapodások eszközei
5. Magyarországon
6. Gyakorlati feltételek
7. Környezeti irányítási rendszerek (EMS)
8. EMAS
9. Klímaváltozás és környezeti szabályozás
10. Rugalmassági mechanizmusok
11. Kibocsátáskereskedelem Magyarországon
12. Példa: Kazincbarcikai Hőerőmű
13. IPPC: Integrated Pollution Prevention Controll
Környezeti szabályozás eszközei


Szabályozás típusa Közvetlen szabályozás Közvetett szabályozás Önkéntes megállapodások Egyéb önkéntes eszközök
Célok meghatározása Jogszabályok, hatóságok - Hatóság és vállalat Vállalatok egyedül
Vállalat szerepe nincs van van van
Ellenőrzés hatóságok hatóságok hatóságok(?) piac (ipari szöv., tanúsító szerv)
Probléma súlyossága komoly, jelentős kockázat nem komoly kockázat nem komoly, alacsonyabb kockázat nem komoly, alacsonyabb kockázat
Példák normák, büntetések adók, szennyezési jogok környezeti célok ISO 14001; EMAS; öko-címke
Elvárások a megállapodásokkal szemben (önkéntes eszközöknél)


- környezeti hatékonyság
- gazdasági hatékonyság (igazodik a vállalat jellemzőihez)
- versenyképességre gyakorolt hatás
- mérés és ellenőrzés
- szankcionálási lehetőség
- politikai elfogadhatóság
- rugalmasság
- átláthatóság
- egyszerű struktúra, betarthatóság
- fair feltételek
- pénzügyi források teremtése /hatóság eleshet bevételtől/Nemzetközi tapasztalatok (önkéntes eszközöknél)


Európai Unió


- nem eu-s szintű megállapodások
- tagállamoknak javasolja
- tagállamfüggő, hogy alkalmazzák-e
- Ötödik és Hetedik Keretprogram

- fontos szerep
- feltétel: átlátható és megbízható
- ajánlás, nem kötelező (natürlich...)

- megállapodások:
28% kémiai ipar
19% vegyes
12% élelmiszeripar
- megvalósítás:
Németország és Hollandia: 2/3-a a megállapodásoknak
hulladékgazdálkodás és klímaváltozás
„célmeghatározás”: Franciaország, Németország
megvalósítás: Hollandia, Dánia, Portugália

Tapasztalatok


javítják a környezet állapotát, de:
- ez több eszköz együttes hatása
- mérettel kapcsolatos problémák
3-4 országban technológiai fejlődés; ⇐>4 országban csak kiegészítő szerep
eus eszközöket alkalmaztnak mellette (támogatások, adók)


Megállapodások eszközei


Erősségek


- pro-aktív: iparágakban, vállalatoknál
- partnerek száma alacsony, részvevől jól szervezettek
- termékek termelésével foglalkozó vállalatok
- érett iparágakban (= limitált verseny, nem valószínű potyautasok)
- korlátozott környezeti problémák
- kicsi kibocsátási források

Hatékonyabb


- egyértelmű célok
- meghatározásra kerülő kiinduló állapot (Baseline); 10éves előrejelzés, ehéz empirikusan alátámasztani
- monitoring és jelentési rendszer
- problémák megoldásához szükséges technológiai meállapodások
- megfelelés költségei nem túl magasak, a résztvevők között egyenletesen oszlik meg
- harmadik felek is segítenek a megvalósításba és a rendszer felállításában


Magyarországon


Jogi háttér:
- nem ismeretes ez az eszköz
- nem lehet sokat tenni

Érdekeltek hozzáállása
- Környezetvédelmi és Vízügyi minisztérium
- Környezetvédelmi Főfelügyelések
- vállalatok, iparági szövetségesekGyakorlati feltételek


- Intézményi ~: feladatok meghatározása, erőforrások biztosítása
- helyi közösségek és a környezetvédelmi szervezetek bevonása
- megállapodások tartalmának és folyamatának szabályozásaKörnyezeti irányítási rendszerek (EMS)


- Fókuszban
a vállalat környezeti aspektusai: a környezeti hatások és az azokat előidéző folyamatok
- cél:
a vállalatvezetés olyan módon történő kialakítása, hogy csökkentse a vállalat környezeti határait-kockázatait
- eszközei:
különböző vállalati folyamatokat szabályozó belső előírások (beszerzés, szállítás, termék-előállítás, képzés, stb...)

PL:
- EMAS: Eco-Audit and Management Scheme (EU-s)
- ISO 14001: nemzetközi szabványEMAS


- EU jogszabály (nem szabváy)
- közvetlenül a tagállamok számára határoz meg feladatokat
- tagállamoknak meg kell teremtenie a lehetőséget, hogy az EMAS-t alkalmazzás
- a tagállamok jelentős kötelezettsége az EU felé

...vs ISO 14001:
- egymásnak megfelelő irányítási rendszereket írnak le
- az EMAS megköveteli a jogszabálynak megfelelést és a környezeti nyilatkozat (éves jelentés) kiadásátKlímaváltozás és környezeti szabályozás


- CO2 kibocsátások szabályozása sokáig nem megoldott
- Kyotoi Protokoll: EU vezetői szerepe
- vállalati szerepvállalás a kibocsátások csökkentésére

- előírás: hatásosabb, mint az önkántes megállapodások


Rugalmassági mechanizmusok


- az antropogén eredetű üvegházhatás globális jelensége:
a kibocsátás helye nem lényeges a hatást tekintve

- kibocsátáscsökkentés költségei különböző országokban eltérőek, mert: a technológiák fejlettségével és a kibocsátási hatásfokával (...)

PL:
- Együttes vérehajtások (JI: Joint Implementation) → fejlettebb országokban
- nemzetközi kibocsátás-kereskedelem
- EU buborék