Környezeti szabályozás vállalati aspektusai

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. A környezeti szabályozás eszközei
2. Társadlami és egyéb szerbvezetek áltaql lefektetett elvek
3. Önkéntes környezeti megállapodások
4. otiváló tényezők, hatóságok
5. Motiváló tényezők: vállalatok
A környezeti szabályozás eszközeia vállalatok által kezdeményezett egyoldaló kötelezettségvállalások, melyeket az érintettejeik felé komminikálnak, és melyekben nem vesztnek részt a szanályozó hatóságok

pl.: Responsible Care (kanada, USA)

aláírtam egy doksit, hogy hallottam már környezetvédelemrőlTársadlami és egyéb szerbvezetek áltaql lefektetett elvek
a tagsűág. a rendszerhez való vcsatlakozás feltételeinek a lefektetése, szabályoil meghatározása, a résztvevő szervezetek ellenőrzlse

pl.: EMAS; ISO14001, öko címkékÖnkéntes környezeti megállapodásokszerződést kell alárírni

résztvevők hatóságok és vállalatok azok szövetségei
tárgyalási folyamat eredményei
helyi regionális, vagy EUs szinten

alapvető céljuk a környezet állapotának javítása a vállalatok tevékenységén keresztülotiváló tényezők, hatóságok


a környezet állapotának javítása

a vűééaéati szféra versenyképességének javítása

olyan környezeti ügyek szabályozása, ahol más eszközök nem állnak rendelkezésre

a vállaltokkal kialakított jó kapcoslat


az előírások betartatásának javítása
a gazdasági célok megvalósítása pl a megelőző irénnyzatok támogatása
a betartatás költségeinek lecsökkentéseMotiváló tényezők: vállalatok
körny. teljesítmény javítása
a vll. image javítása az érintettek körében
hatósáokkal való jó kapcoslatok
környezeti szabályozás kiszámíthatóbbá válik
bankok, bizt. társaságok elvárásai
társadalmi felelősségvállalás


amerika: CO2 tőzsde:
adják-veszik a széndioxid-jogokat, reménykednbek, hogy majd valaki egyszer beszámítja...