Programszerkezetek

A programozás - 2

További jegyzetek itt!
Tartalom:

honlap
elméleti háef... ugyanott

értékadás: változó értéket kap
beolvasás: perifériáról
kiírás: perifériára

eljárás: külön alprogram → többször is meghívható


konstansok, változók:

a konstans az konstans

változó:
azonosító,
memócím: amelytől kezdődően a változó található
típus: az adat mérete integer, long, single, double, string, boolean, varianr, saját típus
hatókör, élettartam

Const L As Boolean = True
Const a As Strind

Dim a As Variant
Dim tomb(1 to 3, 1 to 4) As Long

i=5

rekord:

Type város
irányítószám As Integer
városrész As String
End Type

Dim v(1 to 100) as város

v(2).irányítószám=1019


string concatenáció = összefűzésvb MINT NEM STRUKTURÁLT
struktúrűt: csak egy vége van:D


érték szt-i paraméteradás

cím szerinti: a változó címét kapja


OOP:
nem csak folyamatábra/struktúrált, hnem oo programozás is van...

eseményvezérelt - kattintás → esemény

ojjektum:
-öröklődés:
-objektum megváltoztathatja a leszármazott osztály tulajdonságait