Informatika - 1. óra

További jegyzetek itt!
Tartalom:

by: Cser László


informésön tehnolodzsí - ájtí
adat : értelmezhető, személytelen, megérthető, tárolható........
információ: egy ojjektumra vonatkozó adatok célirányos csoportosítása
útépítőnek nem fontos, hogy milyen színű a villamos
reklámszakembernek igen.. meg sebesség, felület... de szélesség pl. nem..
fontos, aktuális, pontos, tömör, a felhasználó számára minél teljesebb

mijaz intelligencia?
„erről nap mit nam sokat hallanak a médiumokban...”
tanulni tapasztalatokból... látott mintákból...
program: számítógép által értelemzhető utasítások sorozata
middleware: szoftver és hardver közt

program megírása:
1. problémamegfogalamzás
2. algoritmus
3. kódolás
4. káromkodás, hogy nem működik = tesztelés
5. dokumentálás
6. bevezetés

(al_Khwarizmi i. sz. 813-833 )→ algoritmus: egy feladat megoldására szolgáló egyértelmű szabályokkal követkehő lépések (utasítások) sorozata

e alapú számrendszer lenne a legjobb adattárolásra...
→ dajcsok 3-as alapú szr.es gépet kreáltak...
membránnak volt 3 állása..
Neumann: legyen kettes szr...
Boule: 200 éve megaszonta ezt eseményalgebra címen...
...és volt egy csomó kétállapotú természeti dolog
Neumann-elv a gyakorlatan
Kettes számrendszer
Címezhetőség: utasítások és adatok sorszámozott rekeszekben
szekvenciális - egymás után történő - utasításvégrehajtás


1020001200
1 - módosítás
020 - műveleti kód
001200 - műveleti kód
c:=b+a
#trans b - vidd be a b jelű rekesz tartalmát
#add a - add hozzá az a-t
#trans c
jobban olvasható, dokumentálható
makro assembly sorozat