Pénz- és bankrendszer az Osztrák-Magyar Monarchiában

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. Pénzrendszerek és valutareformok
2. Valutareform - 1892
3. Bankrendszer
4. integrált pénz és tőkepiac születése
5. A Jegybank
6. alsó szint
7. kereskedelmi bankok
Pénzrendszerek és valutareformok


konvenciós ezüstforint 1753
államjegy: inflálódik: nem váltja állam ezüstre, és sokat nyomtak belőle
nemesfém, rézpénz
bankjegy

sok hábrú → infláció, nagy államadósság:
1857-58
100 konvenciós forint
ezüstvaluta... csak NBr-ben volt akkoriban arany pénzrendszer
konvertibilis volt=átváltható volt a bankjegy nemesfémre → nem értéktelenedik el

1859 HB nagy vesztesége Solferinóban → meg kellett szüntetni a konvertibilitást (államjegyek újra)... ⇒ kettős valutarendszer: osztrák bankjegyek s az ezüstpénz... de bankjegy nem konvertibilis → eltérhetett az értékük, az ezüst a nemzetközi ezüstárat követte, a bankót a deviza kereslet-kínálat határozta meg
⇒ gyakran ezüstnek ázsiója (többet ért) vagy diszázsiója volt (kevesebbet ért) mint a bankjegy, 1878-ig ázsió,
de onnantól diszázsió:
sok ország átállt az arany pénzrendszerre, jegybankok sokhelyütt ezüstjüket aranyra cserélték → ezüst elértéktelenedik...
kezdetben ez nem volt rossz, kül. az exportőröknek... de az államháztartásnak, és azon belül is amagyarnak nem volt jó... mert H sokhelyütt aranyban vett fel kölcsönt... arany értékéhez volt kötve az adósság, de a valuta, amivel fizethetne, elértéktelenedett ahhoz képestValutareform - 1892


áttérés aranyalapra:
1 osztrák értékű ezüstforint = 2 korona
- Sánta aranyvaluta, mert: az ezüstöt nem vonták ki a forgalomból, és a Jegybanknak is volt ezüsttartaléka, és:
- A jegybank akoronát nem köteles aranyra váltani, nem volt konvertibilis: ez nem szokványos
- mai értelemben viszont konvertibilis volt
- De: stabil árfolyam
sokhelyütt volt sánta a valuta, csak a bagyok tudtak normális arany pénzrendszert
a jegybank tervezte a konvertibilitást, de az összeomlásig nem tudta (addig aranykáészleteket vásárolt)Bankrendszer
xix sz. első felében fragmentált pénz és tőkepiac
-lokális
-térben és társadalmilag zárt
-hitelfelvevők: jell. a földbirtokosok vetek föl hiteleket
-hitelezők: személyekhez kötődő a leggyakoribb, ált. földbirtokos, vagy kereskedő hitelezett, illetve volt INTÉZMÉNYI is... árvapénztárak hiteleztek pl... városi pénztárak

kereskedő bankároknak nagyszerepük volt: Kappel Malvieux, Wodianer
integrált pénz és tőkepiac születése


Bp, Bécs központ,

sok vidéki bankfiók... Jegybanknak sok a fiókja...

de lentről is integrálódik: helyi takarékszövetkezetek miegymások is keresték a kapcsolatot a nagyokkal

kialakul a kétszintű bankrendszer: DEF{kialakul egy központi bank a pénzrsz csúcsán, ami egyre inkább makrogazdasági funkc; és létrejön az üzlrti...}
A Jegybank1816 : Osztrák Nemzeti Bank: Mo-n is
kiegyezés és jegybank: Mo kormány szeretett volna nagyobb beleszólást, ha az ONB a magyar érdekeket jobban figyelembe veszoi... de a kiegyezésnél nem lehetett rendesen tárgyalni: ONBnek még volt ekkor privilégiuma, 76ig...
Osztrák-Magyar Bank, 1878; duális felépítés:
Osztrák-Magyar Bank

-Főtanács: 12 fő, felefele o/magyar, kormányzó vezette, uralkodó nevezte ki, de felváltva osztrák illetve magyar kell legyen
Főtanácss bizottságai:
↓igazgatóság, Bécs, Alkormányzó
↓üzletvezetés: Bécs, Főtitkár
↓ Igazgatóság, Bp, Alkormányzó
↓-Bpi főintézet: széles jogkör...

duálisabb, ojbb Mo-nak

Jegybanki funkciók
-kamatlábpol
-váltóhitelezés: a bankok folyamodhattak hitelért hozzá
-végső hitelező
-árfolyampol...: új devizapol. eszközök, ügyesen használta az eszközöket, stabil nemzközi árfolyamon tartotta a valutát
alsó szint


takarékpénztárak és hitelszövetkezetek... kis összegű betétek gyűjtése és kis összegű hitelek
nyugaton: tpénztár: takarékosságra akarták nevelni a szegényeket... nem profitorientált volt
itt: nyereségorientált részvénytársaságokkereskedelmi bankok


Pesti magyar Kereskedelmi Bank, 1841, pesti keresk. alap, rövidlejáraú keresk. hitelek
Magyar Általános Hitelbank 1867: bécsi magánbankárok, Credit-Anstalt és Rothschild↓bankház alapítása
-Univerzális típusú bank, rövid, & hosszú lejáratú hitelezés, állambankári feladatok

jelzáloghtetintézetek
ingatlanokra, lakásokra...
1856 onb jelzálogosztálya
bodencredit-anstalt
magyar földhitelintézet

h kir postatakarékpénztár 1886
betétgyűjtés, csekkforgalom... ahol postahivatal volt, otthozzáférhető volt...


legfontosabb üzletágak pénzintézeteknél:
1. jelzáloogkölcsönök
a jzkötvényeket jell külföldiek vásárolták meg. kezdetben aa, majt F ch, nl d is megjelennek a magyar jlzálogkötvények
2. váltóleszámítolások
malomváltók értékesek, szívesen fogadottak is,
parasztváltók....


szombat 9:15 Moszkva