Ipar 1830-

További jegyzetek itt!
Tartalom:Háziipar
családi szükséglet kielégítése, fontos kiegészítő
fazekasság, szövés-fonás...

Céhek
továbbél, terjeszkedik mezővárosokban & falvakban
bomlik a fejlettebb piacosodó régiókban
1830→ falvakban is megjelennnek, azoknak, akik városi céhbe nem tudtak bekerülni
fejlettebb helyeken:
munkamegosztás alakul ki néhol
bedolgoznak...
esetleg túllépik a megengedett legényszámot... bomlanak a céhek

Manufaktúrák
főként az örökös tartományokban jelentősek, uralkodói támogatás:
sziléziai ipar pótlásához fejlesztették
Mo-n is alakulnak, de nem tartósak, ritka a több évtizedes életidő
munkamegosztás, gyakran gőzgép is
de nem jelentős a termelésük, 6%-a az összbirodalmi termelésnek
sok textilipari m., pl. gácsi posztómanufakt.
bőr, üveg, kerámia m.

Tőkés vállalkozások:
- kereslet van: hadsereg, agrárkonjunktúra
alapítók: nagybirtokosok, külföldi vállalkozók (Puthon J. K.), állam, hazai kereskedők...
akiknek sok pénze volt valahonnan
1841→ részvénytársaság is alapítható, pl.: Pesti Hengermalom (Széchenyi, Ganz)
- iparágak: textilipar(főként), élelmiszeripar, vaskohászat; olaj, cukor, dohány...
H textilipar így sem jelentős: Védegylet: 6 évig csak magyart... de felbomlik
de nem érte volna meg támogatni, mert nincs komparatív gazd. előnye: drágább, mint az osztrák vagy cseh termék

Vállalkozók elõfutárai
1840 évi tv-k
Pest orsz. keresk közp.
Boskovitz, Kanitz, Valero: textilipar
ipari befektetések rövid életûek
hitelezõi tevékenységet is folytatnak
B., K.: posztóipar
B: kékfestõ
K: pokrócgyár...
Valero: finomtextília, selyem

hitelezés kifizetõdõbb volt, vállalaotok nem jövedelmezõek↓y nem hiteleznek nekik szívesen

Magyar külker:
Bécs vámpolitikája
III. Károly, MT apja: már tudatos gazdpol ezsközként haszn, nem csak bevétel:
merkantil szemléletet támogat...
...belsõ vám nélkül: segíti az iparfejl-t
belsõ kereskk. övezetek...
MT vámrendelet 1754: kettõs vámfal: korlátozza a külsõ vám a behozatalt, belül kedvezõbbek ↓y belsõ piac erõsödése ☺
MT megszüntette az örökös tart. vámhatárait
II. József MO-t is azzá tette az osztrák importot, de a magyart oda nem → kellemetlen


itt azért maradtak vámok, mert a magyar nemes nem adózott