Gazdaságtörténet

További jegyzetek itt!
Tartalom:


magyar gazdtöriről lesz szó

DEF:
- gazdasági folyamatok, események, döntések a történelem folyamán
- tágabban: az egész emberi társadalom összekapcs a gazdaságga → az egész emberi történelem gazdasági megközelítésben → kultúra, mindennapi élet stb. is van gazdtöri megközelítéssel

...noésmirejóez?
- múlt és jelen kapcsolata, hogy segíthet a múlt a jelen prolémáinak a megoldásában
jelen problémák vizsgálata a múltban→ jelen problémák új értelmezést kapnak
- gazdaság kísérleti laboratóriuma
pl. infláció → múltban ezt hogyan oldották meg?


A gazdaságtörténet kialakulása a 19.sz. végén


történetírás akkor kezdett önálló tudományként viselkedni, eddig történetírás..
tanszékekk, kiadók, tud. társaságok... önálló eszköztár, szaknyelv

Irányzatai


II. vh után legbefolyásosanbb irányzat: strukturalizmus: ez hat. meg, milyne módszereket használ, mit vizsgál
Strukturalizmus
gazdasági rendszereket vizsgál
gazd ciklusok, növekedls hosszútávú alakulása... makroszintű gazd. szerkezetet elemzett, hosszútávú gazd. folyamatok fogalma

nagyob társ. csoportokat vizusgáltak, szociológia hatása volt ez, mert II. vh után ez volt a legjelentősebb társtud.

Kliometria - új gazdtört.írás - kliometrikus történelemírás
méginkább kvantitatív, stat. adatok feldolgozására építette a megközalítést, továbbra is makro a lényeg,
ökonometriai gazd. modelleket próbáltak alkalmazni a tört. múltra
Tényellenes hipotézis használata: megkérdőjelezünk biz. gazd. folyamatokat, (kontrafaktuális kérdés)
pl.: ...mi lett volna, ha nincs jobbágyfelsz.?
...ha nem épültek volna meg a vasutak USAban?


70-80as évek:ezek nem adják vissza a tört. soxínűségét, túlságosan leegyszerűsíti
Mikrotörténelem
rövidtávú folyamatok, konkrét tér- és helyhez köztött...
elveti a nagy szoc. elméleteket, elméletellenes
kisebb egységekre koncentrál... 1város,1falu..1üzlet..
fejlett itt: Olaszo. Fro...

Neointitucionalizmus - pl: D. C. North
új, intézményeket tartja alapvető fontosságúnak a gazd. változásokban
intézmény = szabályrendszer, amely az emberek (gazd.) viselkedését irányítja; lehetnek szerz. rögzítettek, de lehet megszokás alapján kialakult szabályok
PL.:fontos a tulajdonjog rendszere, vagy a bizalom
tranzakciós költségek elmélete
→ szerinte a gazd. változás az intézmény rugalmasságától függ, amely alapján a piac jól működtethető
alkalmazza: vállalattörténet (szerződések, stb.), de az a mikrohistóriát is alk...
széles körben elismeri

Közg. Nobel-díj 93:
Robert Fogel - új gazdtört... vasutak merikában
Népesedés Magyarprszágon 1700-1850


népesedés → teéljesítmény, hogy hat a népesség+ a gazd fejlődésére?
XVIIIsz: EUszerte nagy népességnöv.
Mo-n is
[1700 ↓ 4-5 mo fő
1784 ↓ 9,5 mo - első népszámlálás
1850 ↓ 13,2 mo]

népességnöv.oka:
külső okok alapvetően:
bevándorlás, betelepítés
török kiűzése után spontán betelepülés, plusz tudatosan parasztok az elnéptelenedett földekre

de: XIX. sz első felében már belső okok miatt növekedett a népesség

demográfiai átmenet időszaka
nagy népességnövekedés....
Mo-n hagyományos modell van akkor még: lassú növekedés, nagy születési és halálozási arányszámok (csecsemőhalandóság nagyon magas, plusz krízishalandóság (normálistól eltérő, pl. járványok→ legyengítik az ellenállóképességet↓y más erősebben ledönti))

EU másik részein demogr. átmenet volt - mert csökken a halandóság, de a születés nem reagál rögtön → népességrobbanás
átmenet vége ↓y kialakul a apjainkra jellemző:
alacsony születési és halálozási ráta→ stagnál/csökken

népességnövekedés→ gazd. bef:

nagy keresletnövekedés
mazőgazdaság MO-n fontos, 90% primerszektor, és 80%-a a fogyaszának a kaja
⇒ mezőg vizsgálata fontos

//EU helyzet: a népesség+ → kihívás a mezőg.nak,
modernizálódás, mert:
hosszú agrárkonjunktúra alakult ki, MO-n is
Ausztria sokat háborúzott máshol → mezőgkonjunktúra megint
urbanizációs folyamat megindul ↓y el kell látni

Birod NY: iparosodás indul meg, manufaktúrák, gyárak, ↓y mazőg nyersanyag kell, pl. gyapjú, cukorrépa...

kortársak NY-EU-ban találták meg a mintát:
ott mezőg forr korábban, előfeltétele a gazd. fejl-nek
hatékonyabb mezőg jött ott létre...
mezőg↓y tőkefelhalmozódás, be lehet ruházni máshol..
mezőg ipari nyersanyagot is termelt már...
====⇒magyarok:
extenzív fejlesztés, ez itt jobban is műxik, mint euban, mert sok megműveletlen terület
30-40% volt hasznosítva előtte... többi erdő, mocsár, ártér→ segítenek az ügyön
egy idő után az extenzív fejlesztés=területnövelés nem volt jó többé, kellett az intenzív....
==y suckemberek kellettek... gazdatisztek, ispánok...
két fontos agrártud. iskola is:
Festetics György: Georgikon XVIII végén
Magyaróvári akadémia: 1818

Racionális & profitorientált gazd
Földművelés:
- összefüggő birtokterületek, amikre jók az új módszerek
→nyomásos rendszert fel kellett számolni
1767 2nyomásos; 1828:3nyomásos
piacközeli nagybirtokon XIX első évtizedeiben szakítanak a 3nyom-mal, 0 ugaroznak, bevezetik a vetésforgót
hagyom. gabonafélék visszaszorultak
kukorica, burgonya
új eszközök.. vaseke, vasborona, kapálógép

Állattenyésztés
- minőségi állattenyésztés
- istállózó állattartás→ több termék
birka
szürke → más marhák
trágya

Jobbágyfelsz
1. Úrbéri rendelet 1767 - allódium & saját rész: adók miatt fontos... jobbágy örökös kollektív földhaszn. jogait rögzíti... kárpótlás nélkül nem lehetett felsz. a jobbágyokat
2. Engedőleges örökváltság 1840 - jobbágy nem lett szabad, földesúr joghatósága maradt fölötte
3. Általános jobbágyfelsz 1848 - állami kárpótlással
4. Úrbéri pátens 1853 - megerősítette a felsz.-t
5. Jobbágy végl. rendezés ki1ezés után
Jobbágykérdés fontos a modernizálás szempontjából