Földrajzi különbségek a technika és a tőke működésében

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. Ínnovációs strat


SZÁMONKÉRÉS!!!
honlap ->hallgatók -> letöltheő anyagok -> gazdföci

tesztkérdéssor (megadott részekből) 20p
esszékérdés 30p
rövidesszé az előadások anyagából 10p

KÖNYV: Bora Gyula - A természeti erőforrások gazdasága és földrajza


ism: előző óra: telepítési folyamatok, települések elhelyzekedését bef. tényzők


„Addig globális a világ, amíg léteznek lokális különbségek”


horizontális tagolás: 4 nagy ter. tagolás:

nemzetközi integráció [EU] <↓-befolyásolás-→ [nemzetállamok]
nemzetgazdaságok szintje [H] <↓-befolyásolás-→ [nemzetállamok]
regionális gazdaság NUTS2 [Nyugat-Dtúl], NUTS3 [megye] <↓-befolyásolás-→ [nemzetállamok]
Helyi/lokális gazdaság <↓-befolyásolás-→ [nemzetállamok]

nemzetállam bef. mindegyik szintet
transznacionális vállalatok bef. mindet

[tudományos, műszaki fejlődés] ↓bef.→ [TNC];[nemzetállam]

[nemzközi termelés és központjai] → [TNC]
[monetáris világ & központjai] → [nemzetállamok]

[$MIND] → kapcsolatrendszer a [regionális szintekkel]

PL: faluturizmusfejlesztés akkor sikeres, ha nem csak a helyi turisztikai közösségre konc, hanem hogy milyen igény van rá, hogy alakul apiaca, kik próbálkoznak még hasonlóval


a világgazdaság globális térbeli szerveződéseinek fő elemei
-meghat. koncentrációs folyamatok ls || dekoncentrációs tendenciák [agglomerációk jönnek létre; Mo-s régiók, dekonc. törekvés?!]
- kölcsönös nemzetközi függgőség(interdependencia) és hierarch.; de jell. kooperatív viszony (hierarch → nem szabad piac, hanem kül. monopóliumok)
- foldr. helyzet relatív értelmezése, súlyponteltolódás a fizikai és virtuális elérhetőség szerepében [logisztika... élelmiszert fizikailag oda kell juttatni a fogyasztóhoz... inform. társ → virtuális terek... hatékonyság alapú routing]
- helyek terére épülő szemléletmódot felváltja a terek helyeire és az áramlások tereire épülő szemléletmód
- országok mellett megnő a világárosok és a nagyvárosok szerepe az elmezésekben
- földrajzi diferenciálódás új irányainak kialakulása: centrum - félperiféria- periféria → komplex térszerkezet (Dicken: állandó változásban lévő egyenlőtlenségek mozaikja)
- hárompólusú világ → multipoláris
- az integrációk célja a tagok világpiaci sikerességének elősegítése
- társadalmi, kulturális konfliktusok - pol. földrajz

[GDP/fő térkép]
[[GDPfejlődés]]
Ínnovációs strat


innovatív → 1. követő → 2. követő → 3.követő [kb. laposodó Planck-görbék]
egyre kevésbé a újdonságból eredő többleten nyer, hanem pl. az ócsóbb munkaerőn