Gazdaságföldrajz - term. erőforrások gazd.-ban betöltött szerepe

További jegyzetek itt!
Tartalom:


term ≠= természeti erőforrás
term kettős szemlélete:
- Közgazdasági
- Természetközpontú (a természet kedvesen erőszakos óriás, le akarjuk győzni, de nem tudjuk...)
egyeztessük össze:
1. gazd. növekedésben
...

_____________
Term. tényezők a gazdasági növekedésben
Általános vs. konkrét felfogás
mitől gazdagodom?
Cobb-Douglas-féle függvény:
Q=f(K,L)
K tőke
L munkaerő
Q eredmény
Adam Smith: Földet is hozzátette
máshol energiát is...
Konkrét felfogás: növekedés legfőbb hajtója tudás, innováció, kreativitás, oktatás.... konkrétan kimondott tényezők...

Ezeket a NÖVEKEDÉSI TÉNYEZŐKET csoportokba osztjuk:
- Alaptényezők: nélkülök nincsen növekedés... pl. tőke, munkaerő... tőke kell még mindig, bár manapság annyihoz jutnak az államok, amennyi után csak tudják fizetni a hiteleket...
a TERMÉSZETI ERŐFORRÁS is alaptényező
- Gyorsító tényezők

/gyerek növekedése: alaptényező a kaja, gyorsító a hormonkezelés/_________________________________
TERMÉSZETI TÉNYEZŐK A KÖZGAZD. ELMÉLETEKBEN

Merkantilizmus: csak az aranyon át: aranyra és külkerre építenek... a külker irányuljon az aranybevitelre... az az állam, ahol sok a nemesfém, gazdag...

Fiziokraták: erős kötődés... felv. kori iskola, ford: természeturalom, minden a természettől függ → a gazdálkodás rendjét, term, forgalom, csere a term. törvények szerint kell megszerveződjenek, de mivel ezek a term. tv-k bef. alatt vannak, nem kell megszervezni...

Klasszikusok: alapvető, majdnem az elmélet középpontjában
Adam Smith... Ricardo...
- Komparatív költségelmélet: külkereskedelmi elméletek alapja: két ország termékcseréja valamilyen költségkülönbségen alapul, ami meg természeti különbségen alapul: angol gyapjú-portugál bor cseréje: mennyibe kerül itt/ott a bor előállítésa, és a gyapjúé... Portugáliában jobb az éghajlat, olcsóbb... de a juhoknak nem olyan jó ott, mint Angliában
- Járadékelmélet (különböző járadékok): többletbevétel a piacon... pl.: Ricardo: agrár: jó földön pluszjáradék: ott az elvetett mag kétszerannyit hoz... környezeti járadék


Marxista közgazdaságtan: klasszikusra épül, de teljesen tagadja:
a munka a lényeg, vmi értékét a befektetett munka határozza meg..munkaértékelmélet/Ricardo/
De: bányakincsnek akkor nincsen értéke, míg ki nem termelem... nyilvántartási értéken túl nincs értéke...
Marx lábjegyzete: ezek ritkasági értékek, mint a festmények, ő a korlátlanul szaporítható dolgokkal foglalkozott...
⇒ autópálya a jó termőföldön át..
⇒vándor,kizsákmányoló bányászat...

Neoklaszsikus: nagyon megújított klasszikus...
munkaértékelméletet elvetette
marginális iskola, az utolsó bevétellel fogl stb...

Keynes-i közgazdaságtan: nem tárgyalja...
gazd világválságkor lép színre..
állam avatkozzon be a gazdaságba
kamatláb: központi bank irányadó kamatot hat. meg
állam gazd. szerepe a közjó, jogi szerepe

Monetáris iskola: nem tárgyalja:
minél kisebb beavatkozás kell...

Piaci elégtelenségek iskolái: nem tárgyalják
piacot elégtelennek tekintették
bizonytalansági tényezőket hangsúlyozták
agyonmatematizált..
..játékelméletet használják...
entrópia megerősödik

Alternatív közgazdaságtan:
sok alága van...
- Ökológiai közgazdaságtan:
nem csak a pénzben mért haszon fontos, hanem természeti értékben mért használati érték
///GDP 30% emelkedés, életszínvonal 5%ban... mert börtönépítés nem emeli az utóbbit, csak az előbbit
környezetszennyezés csökkenti eszerint a doktrína szerint a GDP-t
- Etikai közgazdaságtan: fontos kapcsolat


_____________________________________________________________________
A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ÉS A TERÜLETI ELHELYEZKEDÉS TERÜLETI FÜGGŐSÉGE (HOSSZÚ TÁVON)

mennyire gazd.függő a gazdaság..

- abszolút függőség: ténylegesen mennyire függ tőle? lecsökkent az ókor óta nagyon
de: 1940es évek: hidegtél+ aszály...→ ciki
telepítésben: mérs. csökkenő, de van még függés
- rel. függőség:
növekedésben: csökken → mélypont → nő
telepítésben: lassú csökkenés → emelkedés → csökkenés

ipari forradalom: mélypont: sok természeti erőforrás nagyon, a korhoz nagyon bőséges volt
volt hozzá bőséges technika is... vállalkozó: „egy dologtól függ: a munkaaerőtől”

de: utána nőtt a függés, mert fogyott a szén, miegyéb... nem lehet a műtrágya hatását fokozni a végtelenségig
PL: 1960: mit gondolnak az atomkorról a tudósok? 1970ben egyeduralkodó lesz... atomszemélygépkocsik, motorbiciklik... minden megy majd, mint atom
de:hulladékgondok

a telepítésben: a relatív függőség az ipari forradalomban megnőtt, mert szinte csak a természeti erőforrások helye határozta meg, hol lesz a település