2006 dec11 - 2007márc 1 halvel lehet vizsga: 75 perc - tesztkérdéssor 40% - esszékérdés (listás, nagyesszé... 1,5-2 oldal) 50% - kisesszé előadásól, negyedoldalas 10% Term erőforrások gazdaságtana és földrajza Tesztkérdés minta: 4 lehetséges válasz, akár több helyes, javítani nem szabad a) a tgparti országok a tengetrből különbözeti járadékot is élveznek eltérő adottságok, ezekből többletjövedelem, amiért az illető nem dolgozik meg... pl. kőolaj: Arab országok: 5$ ár/hordó; Brent-olaj: 15-20% [I] b) a tgparti országok a tengerből monopoljáradékot is élveznek [] c) a résvizek a mélyebb vízzáró rétegek közötti víztároló kőzetekben helyezkednek el [H - ez az artézi víz] d) a résvizek a kőzetek repedéseiben, üregeiben, hasadékaiban összegyűlt felszín alatti vizek [I] mind helyes: 4 pont fele: 2 pont

A hazai term. erőforrások elemzési szempontjai

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. Elemzési szempontok
2. Bizonytalansági tényezők
3. Ellátottság
4. Mo. földr. helyzete
5.
6. Erdők
7. Állatok
8. Vízháztartás, vízrajz
9. Éghajlat
Elemzési szempontok- gazd, társ, pol, jogi, intézményi, műszaki
- időbeli: múlt, jelen, jövő

- hely: nemzetközi, országos, regionális, helyi

víz, föld, élővilág, légkör, táj, energiahordozók, ásványi anyagok, terület

Bizonytalansági tényezők


ismertség - új ismeretek, felfedezések: uránérc csak atomkor óra hasznos
mennyiség
minőség
technológia
kereslet - kínálat
árak
társ, gazd, pol. változások
Ellátottság


az erőforrások - köztük a természeti erőforrások - összességének tekintetbe és számításba vétele

- nink közös nevezőszerű jlező - típusonként, térben, időben
eltérő hasznosságok
eltérő minőségek
eltérő mennyiségi mérőszámok
Mo. földr. helyzete


EU közepén

Területe: 93030 km^2; 44 országból a 18. (hasonló méretű országok: Ausztia, Izland, Szerbia-Crna Gora, Portugália)
nem kicsi....

Népessége 10,19 millió, 44 országból a 15. (hasonló népesség: Belg, Cseh, GR, Szerbia, Portugália)
nem kicsi anépessége sem....

Népsűrűsége: 17. (hasonló: Alblánia, Fro, port.)

Budapeszt népességét tekintve 11. a fővárosok között)
Felmért készlet: bányaművelésre alkalmas
igazolt készlet
Feltételezett

gazdaságtalan; marginális; gazdaságos


Kőolaj, földgáz: gazdaságos, de kevés van
CO2: Répcelak környékén
Mangán: kimerült
Bauxit: kimerült; de eleve nem volt elég energia az alumíniumgyártáshoz; timföldig lehetett itthon eljutni

kevéssé exportképes anyagok pl. építőanyagok vannak


legfőbb term. érték: a talaj


vagyes & mozaikos; akár egy táblán belül is váltizhat


feketeföld néhány helyen,
Bácskai löszhát átnyúló része,
Bánát; Hajdúság
Mezőség

legelterjedtebb a barna erdőtalaj
lúgozottabb

gyengébb talajok: cspadékos, vizenyős terül etttekErdők


20%; viszont minőségben nem a legjobbak; ezen felül sok a falopás:
vágás soxor vágásérettség előtt...
bükkfák, tölgyfák: 80-100 évig kell várni
Nyárfák, Erdeifenyő: 10-15 év
⇒ már korán kemény szabályozás volt

13%ról lett elérve ez a 20%
legnagyobb erdőterület:
É-KHG,
Zala, Somogy, Vas megye,
legkevesebb erdő: Békés megye: 3% (tt a legjobb a talaj, nyilván nem erdősítik)


sok szántó
gyep (legelő) még jelentős,
pluszmég: szőlő, gyümölcs, kert

járulékos tevékenységek,
tájhasználat

vetésterület, terméshozam
Állatok


sertés kevesebb újabban: 10millió → 4millió + sertésciklusok
szarvasmarha lassabban regenerálódik
Vízháztartás, vízrajz


94-96% a vízkészletnek külföldről szárm. folyóvíz: medencejellegből következik
csapadék 58 km^3; elpárolog 54
.. Balaton 1,4 km^3

sok árvízveszéles terület


vízrajz:
medencejelleg
a Duna vízgyűjtőrésze

jellegzetes árhullámok: tavaszi, kora nyári (Alpok hava)

árvízvédelem fontos
Duna szerepe és jellemzői
- 410 km/2860 km
600-10000m^3/sec
mellékfolyók

Tisza: Vásárhelyi terv: szabályozás: gyors árvízlevezetés, korábbi, török időben elpusztult véderendszer helyett másikat
(fokrendszer volt: nagy tározók
kedvező halivadékgondozási helyek voltak)

Vásárhelyi terv: nem következett be a Po folyó esete: az folyamatosan feltöltötte magát, emelni kellett a gátakat

Felszín alatti bizek:
- talajvíz
- rétegvíz (artézi)
- kartsztvíz: különösen érzékenyek a felszíni
- mélységi vizek
- parti szűrésű kutak jelentősége:
Bp vízellátása: Szentendrei-szg-től Csepel-szg
a parti kavicsöszlet szűrését haszn. ki.

Termálvíz (40+˚C), ásványvíz, gyógyvíz

Éghajlat


kontinentálois, óceáni, mediterrán hatás is érvényesül, keveredik + medencejelleg => nehéz meteorológusnak lenni

Golf-áramlat
+2˚C hőmérsékleti anomális a medencejelleg miatt
500-900 mm csapadék

a klímaváltozás lehetséges hatásai: gyakoribb szélsőségek


több szempontból kedvező földr. helyzet
externális hatások: tranzitút mentén fekvés
medecejelleg ⇒ spanyol sárgabarack előbb érik, de az itteni finomabb:P
szőlészetileg is jó

a term. erőforrások a nemzeti vagyon 40%át teszi ki
51%a termőföld-vagyon
25%a ásványvagyon
23%a vízvagyon


a magas világpiaci árú nyersanyagokat nem elégíti ki a hazai vagyon, import kelllll
pl. szénhidrogének, ércek, szervetlen vegyipari anyagok
a hazai ellátás mellett kiviteli többlet is termelhető egyes nemzetközi forgalomban szereplő anyagokból, ezek VP ára azonban alacosny
pl.: bentonit, zeolit, perlit, stb...
hőszigetelők, vízre megduzzadó kőzetek...

sok a belföldi felhaszn. szempontjából jelentős nyersanyag
de nemzközi kereskedelemben nem vagy csak ritkán szerepelnek, áruk alacosny

több anyagnál
- magas kitermelési költség: karsztvíz, törések, mélység
- nagy tőkeigény
- komplikált bányászati előkészítési módszerek
- jelentős körny. kockázat (pl. Nyirád melletti bauxittbánya veszélyeztette a Hévízi tavat)

legjelentősebb term. erőforrás a termőföld