További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. Európai Közösség Bizottsága
2. A Bizottság megválasztása
3. A Biztosok
4. Euróőai Közösség Bizottsága hatáskörei
5. Az Európai Közösség Bizottsága jogalkotásának ellenőrzése [ugrás vissza]
6. komitológia jellemzői
7. Európai Parlament
8. Európai Parlament megválasztása
9. Parlamenti Frakcióalapítás szabályai
10. képviselői statútum
11. Az Európai Parlament döntéshozatalának problémái
Európai Közösség Bizottsága


korábi 3 közössé gösszevonása nyomán
székhelye Brüsszel
tagjai biztosok, 27 fő

2005-től minden tagállam 1-1 főt delegál, addig, amíg az EU tagállamainak száma meg nem haladja a 27-et

mandátumuk 5 évre szól egyszer újraválaszthatók
aki jól csinálja, azt újra ugyanazzal bízzák meg

szerepe csak az Európai Közösségben van
nagy uniós témakörbe nem szól bele

elnöke: José Manuel Durao Baroso (úristen, ennek is 4 neve van... mint a portugáloknak általában)A Bizottság megválasztása


a tagállamok képviselői megegyeznek az elnök személyéről

az Alkotmányos Szerződés szerint a tagállamok vezetői jelölnek és az adott személyt a Parlament egyszerű többséggel megválasztja

anélkül, hogy lenne Bizottság, megválasztják annak elnökének
a megválasztott elnök létrehozza a (saját) Bizottságot, minden területet le kell fednie (környezetvédelemmel viszont nem bízhat meg énekesnőt...)
tagállamok segítenek...
javaslom Jacques-ot mert ért a környezethez, Alice-t mert ért a tyúkokhoz... 3 embert javasoltak
de most már egy embert javasolnak... „javaslom Jacques-ot, mihez ért: politikus”

a kész Bizottságról dönthet csak az egész Európai Parlament
a Bizottság kollektíven felel az Európai Parlamentnek...

2005-től mivel volt, hogy egyvalaki dolgozott rosszul, a B. elnöke felkérheti távozásra, aztán szavazásra bocsáthatja... kiszavazhatják

Litván, olasz, magyar jelölt első körben alkalmatlan volt...
olasz adott újat...
másik kettő hatáskörét felcserélték...
a magyar hjelölt vám és adóügyekkel fogl... egyik sem lényeges terület...

tagállamoktól teljesen független szerv
a biztosok európai és nem nemzeti érdekeket védenek (európai kormány)

hetente tartanak zárt ülést, általában szerdán, néha vasárnap ebéd után

ha a 27ből 14 igent monf, meg van szavazva

eljárás: írásbeli: a javaslatot írásban kapják meg, ha nem kérdeznek semmit, meg van szavazva...
ha valaki kérdez valamit, azt a felelős biztos feleli... meghatározó a véleménye

Alkotmányos szerződés után...


...a neve legyen Európai Bizottság lészen...
...és az Unió tevékenységére javaslatokat tesz
...az elnök felszólíthatja a biztosokat lemondásra (= ki vagy rúgva)

2014-től a Bizottságnak kétharmad annyi tagja lesz, mint ahány tagállam van (15éves ciklus, ebben egy tagállam két 5éves ciklusra ad...)
(mert 2014-ben a legnagyobbaknak lesz biztosuk épp... és bíznak abban, hogy lesz Alkotm. Szerződés módosítás...)A Biztosok


- munkáját egy maximum hat fős kabinet segítheti
...de nem saját nemzetéből
a hatfősben van egy:
- szóvivő... nincs minek, de van.

feladata a Directorate General - Főigazgatóság (minisztérium) irányítása
jelenleg 35 Főigazgatóság működik

(vannak csoportok, de nem érdekes)
egy biztoshoz egynél több, esetleg fél DG tartozhat...

átláthatatlan rendszer, de legalább sok álláshely
(főosztál,y osztály, bizottság, ad hoc bizottságok (komitológiák))
ez 23-25000 alkalmazott

a kicsiknek itt túlreprezentálva kell lenniük
1 főigazgatói és két főigazgató helyettesi pozíciónk van, ebből az utóbbi kettő van betöltve

a szakmaik általában mindig szakmaik... 4 felsőfokú szakmai nyelvvizsga.... aucsEuróőai Közösség Bizottsága hatáskörei


I. jogszabály kezdeményezés


- meghatározza az EU Tanácsának napirendjét
- megfogalmazza az új jogszabályok szövegét
(ez euróőpai és a nemzeti érdekeket képviselő szerv csak )

II. Jogalkotás [ugrás]


jogszabályok elkészítése és jogrendbe iktatása
⇒ eredeti hatáskörben
⇒ delegált hatáskörben (Tanácstól... Bizottság légyszi csináld meg helyettünk... de senki sem fogja tudni, mi lett átdelegálva)

III. Végrehajtás


költségvetés elkészítése
szerződések alkalmazása
közös politikák működtetése
nyomozati és szankcionálási hatáskör, bítósági beavatkozás

IV Versenyfelügyelet


tagállamok ellenőrzse
állami támogatások felügyelete
kartelek kialakulásának szabályozása
erőfölénnyel való visszaélés akadályozása
fúziókontroll

a tagállamokkal szemben védik a versenyt: áltlaában hagyják a monopóliumokat vagy ők hoznak létre
pl. bújtatott támogatások (nem kell fizetni helyi adót, mert annyira ügyes és szép!!)

V Külképviselet


...Az Európai Közösség Bizottsága jogalkotásának ellenőrzése [ugrás vissza]


- csak delegált hatáskörű jogalkotásnál
- komitológia
- konzultatívbizottság; menedzser(irányító)bizottság; szabályozóbizottság
ezek a kisebb, aprólékosabb dolgokat csinálják (élelmiszerszínezékekkel fgl. jogszabályok)komitológia jellemzői


az eljárás alatt javaslatait a Bizottság bármikor visszavonhatja (amíg nincs elfogadva a jogszabály)
kinevezett szakemberek vezsnek benne részt, meghatározott területhez kötöttek...
így hogy hozzáértő, de nem megválasztott emberek alkotnak jogszabályt, ez így demokratikus deficit

tagállamok ellenőrzési, felügyeleti jogát biztosítják

egyes bizottságok zártkörű klubok

fontos a szokásjog, tradíció

eljárások keveredhetnek (lehet, hogy konzultatívnak jelölték őket ki, mondhatják, hogy ők menedzserbizottság lesznek)

a komitológiáról kirohannak, amiért Lengyelország meg akarta vétózni a makrélakvótát Norvégiának... tradíció szerint viszont hárman kellett egyetérteniük
Európai Parlament


az Egyesítő Szerződés hozta létre
székhelye Strasbourg, de ez így nem igaz, mert:
Strasbourg, Brüsszel, és Luxembourg egyszerre (mer ez biznisz)

de csak a Strasbourgi épületbe fér bel mindenki

a Parlament köteles Brüsszelben tartani bizpottsági, esetleg plenáris ülést...

a három város körül mennek páncélládában a parlamenti cucock, laptopok, ilyemsik.. ahol épp ülés lesz

aki Strasbourgban takarítónő, az oda van kiküldetésbe csak...

Strasbourgban az épüületet bérelték a várostól... az bérelte egy ingatlanostól.. az meg a parlamenttől...
de vettek egy épületet is...


- az Egyesítő Szerződés hozta lérew
- 1979-től közvetlenül választják a képvislőket
5 év mandátum
számuk a hatályos Szerződés szerint maximum 732, de jelenleg 785Európai Parlament megválasztása


európai állampolgároknak passzív és aktív szavazati joguk van
passzív: bárki lehet jelült, bármelyik európai választókörben

aktív: mindenki ott szavaz, ahol tartózkodik

Képviselők száma


Alkotmány tervezete 736 főben javította, majt az elfogadott szöveg 750ben maximalizálja a létszámot

a kicsi országból könnyebb bejutni
előírja amin. 6 max. 96 főt tagállamonkét

parlament szervei


Bureau : elnök, 14 alelnök

elnökök konferenciája: elnök, frakciók elnökei

titkárság

3500 alkalmazott (nem tartalmazza a frakciók alkalmazottait)


Európai Parlament bizottságai


20 állandó
gyakoriak az ad hoc bizottságok

mindegyik egy elnököt, három alelnököt, és egy titkárt választanak

elnöke: Hans-Gert Höttering (vizsgakérdés;))

Képviselők az Európai Parlamentben


kárótlásként a nemzeti parlamenti választás sikertelensége nyomán

„korosodó”, a belpolitikától magukat távol tartó politikusok (jó nyugis hely ez...)

sikeres helyi poliitkusok (vagy húzó emberek (BigBrother szereplők...))
a magyarok nem vették volna jó néven a Pongót az Európai Parlamentbe...Parlamenti Frakcióalapítás szabályai


- legalább 5 országból
- legalább 20 fő

PL:
Európai Néppárt - Európai Demokraták
Európai Szocik Pártja
Liberálisok és Demokraták
Függetlenség/Demokrácia: az a céljuk, hogy ne legyen Európai Parlament
Zöldek / Európai Szabad Szövetség: a ződek és a hippik
Egységes Európai Baloldal / Északi Zöld Baloldal (kommunisták, és nem megalkuvó ződek)
Nemzetek Európájáért Unió: áljon meg itt az integráció
Identitás Átláthatóság Hagyomány: jött még Bolgár és román fasiszta párt... fura, nem állnak velük szóba


képviselői statútum


utazási és titkársági költségeket számlával igazolják
3875 € ceruzapénz: amit nem csalhatnak, azt pótolják
268€ napidíjAz Európai Parlament döntéshozatalának problémái


EP közvetlen választásából adódóan legnagyobb legitimitású szerv
mégsem rendelkezett jogalkotási lehetőséggel
csak részt vezs a normák kialakításában bár egyre nagyobb szerep


EP hatáskörei


önigazgatás joga (ülésezés ideje, napirend, házszabály, stb)
döntéshozó (tagfelvétel, nemzetközi szerződések, költségvetés)
politikai ellenőrzés az Európai Bizottság felett (információ kérés, bizalmatlansági indítvány, interpelláció, stb.)
bíróség előtti fellépés (korlátozott, töredezett. eltérő aktív és passzív vltától függően)

nincs normatív hatásköre : cska az együttdöntési eljárásban vehet részt a jogszabályok megalkotásában. Az Alkotmány megadja (a tv-ket a Parlament egyetértésével lehet meghozni)