Az EK szervei

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. Az Európai Unió Tanácsa
2. Európai Unió Tanácsa
3. Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa
4. Gazdasági és Pénzügyek Tanácsa ECOFIN
5. Miniszterek Tanácsa ülései
6. COREPER
7. COREPER I
8. COREPER II
9. A COREPEREK feladatai
10. Szavazás a Tanácsban
11. minősített Többség
12. Ionannina-i kompromisszum
13. Nice-i (Nizzai) változtatások
14. Szavazás az alkotmány életbelépésétől
15. Rugalmassági záradék
Az Európai Unió Tanácsa


- tagállamok kormányai képviseltetik magukat,
nemzeti érdekek jelennek meg
szakminiszterek tanácsai (Miniszteritanács)

az Uniós jogalkotás központja; a jogszabályok jelentős részét ők alkotják

mindhárom pilérben döntéshozó szerv

kormányközi szerv; nemzeti érdekek dominálnak (⇒ ≠= SzovjetUnió)

csökkenő szerepe van a Parlamenttel szemben

Az alkotmány életbelépésétől


neve: Miniszterek Tanácsa
- általában minősített többséggel dönt; de ennek szabályai megváltoznak
- bármely tagállam képviselhet másikat ("magyar honvédelmi miniszter épp vadászik, ezéért felhívja román kollégáját, hogy légyszi képviselje")
így bizonyos országok átadhatják másnak a szavazatot olyan ügyekben, ahol nincs érdekeltsége (pl. magyarok átadják a szavazatukat a rozmárvadászatról)
- a tartózkodás konstruktívvá válik: nem akadályozza az egyhangúságot: az adott ország átadja a többségnek a szót (13 igen, 5 nem, maradékot 13:5 arányban el fogják osztani)Európai Unió Tanácsa


székhelye: Brüsszel és Luxembourg (04,07,10)
napirendtől függően minden tagállam az illetékes miniszterét delegálja
a tanács bár összetételben ülésezik, mindig egy döntéshozónak számít

hogy melyik miniszter megy el, az országra van bízva (13 agrárkérdés, 1 atom ⇒ az agrárminiszter fog az atomra is szavazni)

2002 óta 9féle tanács működikÁltalános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa


- külügyminiszterek tanácsa
- legalább havonta ülésezik
- ülésein részt vesz a Bizottság elnöke és alelnökei

politikai feladatot lát el, helyettesíti az Európa Tanácsot

több tanács munkáját is érintő, vagy azok egyikére sem tartozó ügyekkel foglalkozik
pl.: autópályaépítés: környvédelmiek azt mondják ne, a másik meg hogy de, akkor ő dönt...

Alkotmányos szerződés szerint


kettéválik:
Általános Ügyek Tanácsa:
- elnöke a soros elnök állam képviselője
külügyek Tanácsa
ennek az elnöke az Európai Unió külügyminisztere lesz


Gazdasági és Pénzügyek Tanácsa ECOFIN


54 miniszter vesz részt benne
gazdasági szakkérdések
1990es évek legvégén kezdte hatalmát növelni: létrejött a gazd és monetáris unió
második leggyakoribb ülésező, hogy elítélhesse mindig a magyar gazdaságpolitikát

ma már bele tud szólni a tagállamok költségvetési ügyeibe

Egyéb tanácsok... Igazsági Belügyi, Versenyképességi..... sok van.......
Miniszterek Tanácsa ülései


hazai szakértőgárda aktív részvétele
ülések jogalkotáskor nyíltak, különben zártak
„Két ország van, ahol zárt: egyik Észak-Korea; másik az EU”

eleve nem akarja, hogy megtudják, mivel érvelt, stb...

döntések nagy része Off The Record: a miniszterek a WCben egyeznek meg
⇒ Lampert Mónika nem megy be a férfiwcbe ⇒ Mo. hátrányban van.

előkészítése az Állandó Képviselők Tanácsa (COREPER)COREPER


Committé des Representants Permanents
tagállamok nagyköveti szintű képviselői (és helyetteseik)
jogszabály előkészítéssel és vélemények egyeztetésével foglalkozik

kompromisszumot keres
szintjei:
COREPER I - ez a helyettesek
COREPER II - ez a fontosabbCOREPER I


Mindig a képvieletek helyetteseiből áll
álralában a szektorális tanácsok elé kerülő ügyekkel foglalkozik
hetente, zárt ajtók mögött ülésezik


COREPER II


ált tagálllamok delegációjának vezetőiből áll
politikailag kényes ügyekkel foglalkozik

általában az ECOFIN és az Általános Ügyek Tanácsa elé kerülő témákat vizsgálják át

hetente, zárt ajtók mögöttA COREPEREK feladatai


tisztázáák a tagállami álláspontokat

biztosítják a tanácsaban a többséghez szükséges szavazatokat

a javaslatokat A jellel látják el, ha azokat automatikusan elfogadásra javasolják

B jel: szakmai alapon nem tudtak dönteni, további pol. vitára van szükség a TanácsbanSzavazás a Tanácsban


nem az egyhangúság érvényesül (kivétel pl. adó...)

gyakran minősített többségre van szükség:
az Alkotmány életbelépése után ez lesz az általános szabályminősített Többség


nem 2/3

jelenleg a tagállamok mindegyike különböző szavazatmennyisággel rendelkezik (részben érvényesül a tagállamok lakosságának és tartületének aránya)Ionannina-i kompromisszum


Egyesült Királyság nem tudta biztosítani a vétóját


Nice-i (Nizzai) változtatások


ok: Kelet-Európa országainak csatlakozása

vél: az új tagok pont ne tudják befolyásolni, gátolni az EU döntéshozatalát
lényeg, hogy a keletiek nélkül is meg tudják szavazni a törvényeket

minősített többség csak három feltétel esetén valósul meg

4 nagy ország: 29 szavazat (GB, F, D, I)
PL, E: 27 szavazat
ezeknek hatan van sok szavuk

- egy döntéshez a szavazatok leglaább 73%ára van szükség: 237 szavazat
- az igenlő szavazatoknak leglaább a tagállamok 2/3-tól kell származniuk (Dánok szerették volna)
- a leadott szavazatoknak az Unió lakosságának legalább 62%-át képviselő országokból kell szavaznia (mert F és D lakossága összesen >38%... így kell a német-francia összefogás, és azzal bármi megakadályozható......)Szavazás az alkotmány életbelépésétől


- szavazatszám megszűnik: igazságtalan
- minősített többség kettős lesz: a tagállamok 55%os többsége (de legalább 15) és a népesség legalább 65%ra van szükség
(a 15: ha van egy ügy, aki 10 országnak fontos, de 27 konstruktívan tartózkodik, az nekik nem jó)

extragaranciák:
egy havaslat megbuktatásához legalább négy állam ellenszavazata elégséges (nem számít a 35%-os népességarány)

Dánia: ha egy javaslat abnormálisan születik (Szaturnnuszról küldik), vissza Ioanninához:
tagállamok 72%ának és a népesség min 65%ának szavazata kell
Rugalmassági záradék


az Európai Tanács egyhangú döntése nyomán
- egy politikaterületen átállhatnak a minősített többségi szavazásra
- ha fél éven belül egy nemzeti parlament sem vétózza ezt meg
- és az Európai Parlament is egyetért